Autoverzekeringen vergelijken

Ben Woldring

Vragen? Neem contact met ons op.

SAA - SAA iQ E-tarief WA + beperkt casco

SAA iQ E-tarief
- Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
- Volledige aanschafwaarde tot en met 36 maanden na aanschaf
- Vergoeding voor vervanging van sloten als sleutels zoek geraakt na diefstal of inbraak/beroving.
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
- Gevolgschade bij aanrijding met dieren ook gedekt.
Verder

Polisdetails

Toon/verberg alle polisdetails

Voordelen

- Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
- Volledige aanschafwaarde tot en met 36 maanden na aanschaf
- Vergoeding voor vervanging van sloten als sleutels zoek geraakt na diefstal of inbraak/beroving.
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
- Gevolgschade bij aanrijding met dieren ook gedekt.

Nadelen

Geen minpunten

Schaden

Letselschade

€ 6.000.000,00 per gebeurtenis

Materiele schade

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

yes

Schade aan vervoerde zaken van passagiers

gedekt zijn kleding en handbagage

Schade aan vervoerde zaken van derden

no

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger

no

Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto

gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto

gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger

no

Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)

yes

Diefstal/joyriding/verduistering/braak

yes

Ruitbreuk

gedekt is ruitbreuk (inclusief glas van zonnedaken) en schade aan interieur veroorzaakt door de ruitbreuk

Storm/natuurrampen

yes

Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact

yes

Botsing met dieren: gevolgschade

yes

Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan

yes

Kwaadwillige beschadiging door anderen

no

Relletjes

yes

Schade tijdens transport per vrachtwagen

yes

Schade tijdens transport per trein

yes

Schade tijdens transport per boot

yes

Schade tijdens transport per vliegtuig

yes

Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek

no

Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)

no

Gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, overige

niet gratis meeverzekerd

Losse specifieke toebehoren

niet gratis meeverzekerd

Compact Discs en cassettes

niet gratis meeverzekerd

Vergoeding accessoires

Toevoegingen, beveiligingssysteem

apart mee te verzekeren, zie bijzonderheden

Toevoegingen, audioapparatuur

apart mee te verzekeren, zie bijzonderheden

Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur

apart mee te verzekeren, zie bijzonderheden

Toevoegingen, autotelefoon

apart mee te verzekeren, zie bijzonderheden

Toevoegingen, overige

apart mee te verzekeren, zie bijzonderheden

Compact Discs en cassettes

max 3 stuks

Borgstelling

€ 50.000,00

Tijdelijk vervangend voertuig

Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig

WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie mits gelijkwaardig motorrijtuig

Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten

€ 15,00 per dag, max 30 dagen ook bij joyriding, totaal diefstal, verduistering en oplichting

Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten

niet van toepassing

Uitsluitingen

Als onder invloed van alcohol e.d.

WA gedeelte niet uitgesloten

Carpooling

niet uitgesloten

Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld

niet uitgesloten

Nieuwwaarderegeling

Polis kent nieuwwaarderegeling

yes

Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is

yes

Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I

no

Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is

yes

Geldt als nieuwwaarde tot en met

geen maximum

Geldt als motorrijtuig niet ouder dan

36 maanden

Geldt bij totaaldiefstal

yes

Geldt bij technisch totaalverlies

yes

Geldt bij te repareren schade indien

herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de nieuwwaarde

Deel van de maand wordt

als hele maand beschouwd

Aantal maanden afschrijvingsregeling

36 maanden

Vergoeding van de nieuwwaarde

op moment van schade geldende catalogusprijs

Volledige nieuwwaarde tot en met

12 maanden na aanschaf (mits aangeschaft binnen 12 maanden na afgifte deel 1), na 36 maanden bij totaal verlies de waarde volgens ANWB verkoopkoerslijst plus 10%

Bedrag eerste schijf

op moment van schade geldende nieuwwaarde

Afschrijving eerste schijf

1.5% (maand 13-36)

Afschrijving over de rest

1.5% (maand 13-36)

Afschrijving m.i.v.

13e maand

Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers

geen

Aanschafwaarderegeling

Kent deze polis een aanschafwaarderegeling

yes

Geldt als aanschafwaarde tot en met

geen maximum

Geldt als occasion niet ouder dan

minimaal 12 maanden en maximaal 60 maanden op het moment van aanschaf

Volledige aanschafwaarde tot en met

36 maanden na aanschaf

Afschrijvingsregeling

geen

Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion

geen

Beveiliging

Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn. Verplicht voor: Personenauto's en cabriolets - Cataloguswaarde vanaf € 50.000,00 tot € 80.000,00: KLASSE 3 - Cataloguswaarde € 80.000,00 en hoger: KLASSE 4 (KLASSE 3 + voertuigvolgsysteem) Terreinauto's (4WD), SUV, SAV - Cataloguswaarde vanaf € 50.000,00 tot € 65.000,00: KLASSE 3 - Cataloguswaarde € 65.000,00 en hoger: KLASSE 4 (KLASSE 3 + voertuigvolgsysteem) Als voertuigvolgsysteem accepteert de maatschappij ook Lojack.

Eigen risico

Eigen risico WA

€ 0,00

Standaard eigen risico beperkt casco

€ 150,00

Eigen risico beperkt casco afkoopbaar

niet afkoopbaar

Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 0,00

Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 75,00

Vervanging ruit door ander bedrijf

€ 150,00

Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven

Select Ruitschade Service

Standaard eigen risico casco

niet van toepassing

Eigen risico casco afkoopbaar

niet van toepassing

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 150,00

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 150,00

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 150,00

Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 150,00

Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 150,00

Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 150,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 150,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 150,00

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 150,00

Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet

€ 0,00

Kwaadwillige beschadiging

niet van toepassing

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden

niet van toepassing

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden

no

Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico bedraagt

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico geldt

geen extra eigen risico

Herstelbedrijven

Aangesloten schadeherstelbedrijven

Topherstel

Vergoeding bij reparatie elders

100%

Bij reparatie door aangesloten schadeherstelbedrijf:

Expertise noodzakelijk

no

Gratis vervangend voertuig bij reparatie

gedurende reparatieperiode

Beperking aan gebruik vervangende auto

geen

Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)

€ 150,00

Reparaties zonder expert

Reparatie tot en met

€ 600,00

Noodreparatie tot en met

€ 600,00

Schade invloed op de BM-trede

Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot

12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

geen invloed

Hulpverlening

geen invloed

Overige WA-dekking-schaden

terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed

Totaaldiefstal

geen invloed

Diefstal/joyriding/braak

geen invloed

Gevolgschade bij aanrijding met dieren

geen invloed

Kwaadwillige beschadiging

niet van toepassing

Overige beperkt casco-dekking-schaden

geen invloed

Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek

niet van toepassing

Overige volledig casco-dekking-schaden

niet van toepassing

No-claim garantie

Opbouw BM na schade

no

Terugval na schade

yes

Pechhulp binnenland

Hulpverleningsinstantie

Helpdesk Delta Lloyd

Telefoonnummer

026 400 2390

Hulpverlening in geval van ongeval

yes

Hulpverlening in geval van brand

yes

Hulpverlening in geval van diefstal

yes

Hulpverlening in geval van mechanische storing

no

Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing

no

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

ja mits door ongeval

Hulpverlening in geval van ander onheil

yes

Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg

no

Vervoer beschadigde voertuig

naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervoer in-, opzittenden naar huis

gedekt naar dichtstbijzijnde herstelbedrijf of naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland of reiskosten per taxi indien tot 50 km of openbaar vervoer op basis van 2e klasse

Vervangende auto/motor

no

Pechhulp buitenland

Hulpverleningsinstantie

Helpdesk Delta Lloyd

Telefoonnummer

026 400 2390

Hulpverlening in geval van ongeval

yes

Hulpverlening in geval van brand

yes

Hulpverlening in geval van diefstal

yes

Hulpverlening in geval van mechanische storing

no

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

ja mits door ernstige ziekte of ongeval

Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis

no

Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis

no

Hulpverlening in geval van ander onheil

yes

Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing

no

Toezending onderdelen bij mechanische storing

no

Vervoer naar reparatie-inrichting

yes

Invoer en vernietiging wrak

yes

Hotelkosten

gedekt, max € 75,00 per persoon per dag, max 10 dagen

Vervangend motorrijtuig

no

Kosten telecommunicatie

no

Vervangende bestuurder

no

Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen

2 werkdagen

Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis

no

Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres

no

Vervoer inzittenden naar huis

yes

Opzegging en premierestitutie

Opzegtermijn

1 maand

Per wanneer

na 1 verzekeringsjaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand

Verlies feitelijke macht door totaalverlies

restitutie of opschorting

Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht

restitutie of opschorting

Stalling van voertuig in het buitenland

restitutie

Bij overlijden verzekeringnemer

restitutie

Bij emigratie verzekeringnemer

restitutie

Reservering niet verbruikte premie bij opschorting

12 maanden

Schadeverzekering inzittenden

Aantal inzittenden

geen

Contractduur

niet van toepassing

Schadevergoeding

geen

Dekking bij

niet van toepassing

Geneeskundige kosten

no

Schade door derven levensonderhoud

no

Schade aan zaken

no

Niet dragen van autogordel

niet van toepassing

Ongevallen in- en opzittenden

Dekking voor aantal inzittenden

geen

Bestuurder meeverzekerd

niet van toepassing

Contractduur

niet van toepassing

Maximale uitkering bij overlijden

geen uitkering

Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar

geen uitkering

Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit

geen uitkering

Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar

geen uitkering

Verhoging uitkering in geval van dragen gordels

niet van toepassing

Repatriering bij overlijden in buitenland

no

Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf

geen uitkering

Geneeskundige kosten

no

Invalidewagen of blindegeleidehond

no

Maximale vergoeding prive-goederen

no

Niet dragen autogordel

niet van toepassing

Uitkering bij blijvende invaliditeit

Algehele verlamming

0%

In geval van whiplashsyndroom

0%

Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:

Verstandelijke vermogens

0%

Gezichtsvermogen beide ogen

0%

Gezichtsvermogen één oog

0%

Gehoorvermogen beide oren

0%

Gehoorvermogen één oor

0%

Reuk en smaak

0%

Spraak

0%

Arm tot in schoudergewricht

0%

Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht

0%

Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht

0%

Been tot in heupgewricht

0%

Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht

0%

Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht

0%

Duim

0%

Wijsvinger

0%

Middelvinger

0%

Ringvinger

0%

Pink

0%

Alle vingers

0%

Grote teen

0%

Een andere teen

0%

Long

0%

Nier

0%

Milt

0%

Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering

0%

Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)

0%

Rechtsbijstand

Wie is er verzekerd

niemand

Contractduur

niet van toepassing

Wat is verzekerd

no

Verzekeringsgebied

geen

Interne kosten

Loonkosten deskundigen

no

Externe kosten

Kosten externe deskundigen

no

Kosten getuigen

no

Proceskosten

no

Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter

no

Franchise

niet van toepassing

Waarborgsom

niet van toepassing

Onvermogen tegenpartij

niet van toepassing

Wachttijd

niet van toepassing

Bijzonderheden

Het is mogelijk accessoires apart mee te verzekeren waarbij de keuze bestaat uit 3 pakketten - Pakket 1 max € 1.250,00 per gebeurtenis (bij diefstal audiovisuele en telecommunicatieapparatuur tot max € 500,00) - Pakket 2 max € 3.500,00 per gebeurtenis (bij diefstal audiovisuele en telecommunicatieapparatuur tot max € 1.500,00) - Pakket 3 max € 5.000,00 per gebeurtenis (bij diefstal audiovisuele en telecommunicatieapparatuur tot max € 2.000,00)
Er bestaat geen recht op vergoeding na diefstal indien de verzekeringnemer heeft verzuimd om maatregelen te treffen nadat hem bekend is geworden dat de autosleutels zijn gestolen of vermist.
Recht op vergoeding van kosten tot maximaal € 500,00 per gebeurtenis ivm noodzakelijke vervanging van sloten van het motorrijtuig, indien een of meerdere sleutels na inbraak of beroving in bezit van onbevoegden zijn geraakt.

Bonus/Malus Ladder

trede korting 0x schade 1x schade 2x schade
1 0,0 % 2 1 1
2 10,0 % 3 1 1
3 20,0 % 4 2 1
4 30,0 % 5 2 1
5 50,0 % 6 3 1
6 60,0 % 7 3 1
7 65,0 % 8 5 1
8 70,0 % 9 5 1
9 72,5 % 10 5 1
10 75,0 % 11 6 1
11 76,0 % 12 6 1
12 77,0 % 13 7 2
13 78,0 % 14 8 3
14 79,0 % 15 9 4
15 80,0 % 16 10 5
16 80,0 % 17 11 6
17 80,0 % 18 12 7
18 80,0 % 19 13 8
19 80,0 % 20 14 9
20 80,0 % 21 15 10
21 80,0 % 21 16 11

Navigatie