Kracht zorgstelsel bewezen door het coronavirus

Het huidige zorgstelsel staat wel eens ter discussie. De marktwerking zou nadelig zijn voor de kwaliteit van de zorg in Nederland. Maar het zorgstelsel heeft de test van het coronavirus goed doorstaan. Een schouderklopje voor de verzekeraars! Toch wil Hugo de Jonge schaven aan het systeem. De verzekeraars slaan hem om de oren met goede argumenten om geen veranderingen door te voeren.

‘Marktwerking in de zorg is een diffuus begrip’

Marktwerking betekent dat je de prijs laat bepalen door vraag en aanbod. De marktwerking is echter een diffuus begrip. Dat geldt zeker in de zorg. ‘De zorg is geen vrije markt’, schreef Hugo de Jonge vorig jaar in een Kamerbrief. Maar ook: ‘De kwaliteit van de zorg in ons land is hoog en de zorg is toegankelijk voor iedereen, ongeacht je leeftijd, inkomen of sociale status.’ De marktwerking zorgt er voor dat verzekeraars onderling moeten concurreren, en dat is mooi voor consumenten. Je kunt de zorgverzekering kiezen tegen de voor jou laagste premie met de dekkingen die voor jou van grote waarde zijn.

Coronavirus heeft de concurrentie tijdelijk opzij geschoven

Minister Hugo de Jonge was erg onder de indruk hoe verzekeraars gezamenlijk de financiële kar trokken bij het bestrijden van corona. Ze hebben inmiddels € 5 miljard uitgekeerd aan zorginstanties om de zorg overeind te houden. Zorgverleners hebben geld van verzekeraars ontvangen zonder dat ze konden behandelen. De medische zorg lag immers maanden plat door het coronavirus. De zorgverzekeraars hebben het niet gedaan omdat ze wereldverbeteraars zijn. Ze wilden het zorgsysteem redden. Sinds half maart hebben ze de marktwerking deels opzij gezet en zijn gezamenlijk opgetrokken om het coronavirus op te rollen. Hugo de Jonge was er blij mee, maar heeft er volgens mij verkeerde conclusies uit getrokken.

Minister De Jonge wil minder marktwerking

Door de uitbraak van het virus is aangetoond dat zorgverzekeraars ook samen kunnen werken. Door verzekeraars niet meer te laten concurreren met elkaar, krijg je ook in de toekomst samenhorigheid. Daarin ziet minister De Jonge kansen om de marktwerking te beperken. De verzekeraars zien het anders en reageren fel op de voorbarige conclusie van de minister. In een brief aan het ministerie van WVS uiten zij de sterke wens om dit goed werkende zorgstelsel te behouden. ‘Onze zorg met gereguleerde marktwerking mag zich al jaren verheugen in positieve internationale belangstelling en scoort daarin heel goed op toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid.’

Samenwerking in de zorg ook na het coronavirus

Bij een crisis gelden er andere regels. Zorgverzekeraars zijn samen opgetrokken in de zoektocht naar oplossingen. Ook in de toekomst willen zij blijven inzetten op deze samenwerking om de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te garanderen. Dat samenwerken doen ze waar nodig en mogelijk landelijk. Dit jaar lag de focus op het virus. Volgend jaar gaan we voor betaalbare zorg. Het voordeel van onderling concurreren is dat we de zorgkosten zo laag mogelijk kunnen houden. Als de concurrentie wegvalt, staat de kostprijs van de zorg niet meer onder druk. Een sterk stijgende premie is daardoor een logisch gevolg. Verzekeraars hoeven elkaar de tent niet uit te vechten. Wel goed om elkaar scherp te houden.

Marktwerking, coronavirus

Door concurrentie ontstaat innovatie

Het streven naar goedkoper werkt innovaties in de hand. Hoe kan de kwaliteit van de zorg omhoog, tegen lagere kosten? Bijvoorbeeld een online consult in plaats van een bezoek aan het ziekenhuis. Verzekeraars hebben er een groot belang bij dat ze de concurrentie aftroeven. Een verzekeraar die het lukt om de premie laag te houden, is de populairste jongen van de klas. Zowel onder de verzekeraars als voor de verzekerden. Ook kunnen zij extra inzetten op het verbeteren van de gezondheid.

Een voordeel van marktwerking is dat je de zorgverzekering kunt kiezen met de voor jou ruimste dekking. Met natuurlijk wel de laagste premie. Door over te stappen beloon je een verzekeraar die een lage premie rekent. De ‘dure’ verzekeraars worden afgerekend op hun hoge kosten. Zo versterk je de noodzaak voor verzekeraars om te innoveren. Minimaal net zo belangrijk, je krijgt lage premies. Dus ga zeker vergelijken.

2 gedachten over “Kracht zorgstelsel bewezen door het coronavirus”

  1. Goed,.. maar hoe rijm je het sluiten van ziekenhuizen en het hierdoor ontstane tekort aan bedden in deze crisis.
    Wat mij betreft is/was de kostenbesparing doorgeschoten en moet heel NL op de blaren zitten.

    Beantwoorden
    • Het tekort aan bedden op de ic’s is tijdens de coronacrisis inderdaad een probleem gebleken, maar dat wordt niet per se veroorzaakt door de marktwerking. Ook zonder deze marktwerking werd er gezocht naar besparingen. Zonder bezuinigingen in de zorgkosten zal de medische zorg onbetaalbaar worden in de toekomst. Ook door corona is weer inzicht verschaft over waar we met z’n allen wel en niet op kunnen besparen. Het besparen moet inderdaad niet doorschieten. Het is zoeken naar de juiste manieren.

Plaats een reactie