Autoverzekeringen vergelijken

Ben Woldring

Vragen? Neem contact met ons op.

De Nederlanden van Nu - De Nederlanden van Nu WA + beperkt casco

De Nederlanden van Nu
- Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Geen eigen risico bij beperkt casco-dekking-schaden.
- Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
- Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
- Schade door kwaadwillige beschadiging door anderen ook gedekt.
- Gevolgschade bij aanrijding met dieren ook gedekt.
- Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Verder

Polisdetails

Toon/verberg alle polisdetails

Voordelen

- Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Geen eigen risico bij beperkt casco-dekking-schaden.
- Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
- Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
- Schade door kwaadwillige beschadiging door anderen ook gedekt.
- Gevolgschade bij aanrijding met dieren ook gedekt.
- Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.

Nadelen

- Als de schade niet gerepareerd wordt bij een aangesloten herstelbedrijf dan geldt een eigen risico van € 500,00

Schaden

Letselschade

€ 6.070.000,00 per gebeurtenis

Materiele schade

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

yes

Schade aan vervoerde zaken van passagiers

yes

Schade aan vervoerde zaken van derden

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger

yes

Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto

yes

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto

yes

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

yes

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger

yes

Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)

yes

Diefstal/joyriding/verduistering/braak

yes

Ruitbreuk

gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig

Storm/natuurrampen

yes

Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact

yes

Botsing met dieren: gevolgschade

yes

Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan

yes

Kwaadwillige beschadiging door anderen

yes

Relletjes

yes

Schade tijdens transport per vrachtwagen

yes

Schade tijdens transport per trein

yes

Schade tijdens transport per boot

yes

Schade tijdens transport per vliegtuig

yes

Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek

no

Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)

no

Gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon

niet gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, overige

niet gratis meeverzekerd

Losse specifieke toebehoren

niet gratis meeverzekerd

Compact Discs en cassettes

niet gratis meeverzekerd

Vergoeding accessoires

Toevoegingen, beveiligingssysteem

geen maximum

Toevoegingen, audioapparatuur

geen maximum

Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur

geen maximum

Toevoegingen, autotelefoon

geen maximum

Toevoegingen, overige

geen maximum

Compact Discs en cassettes

geen maximum

Borgstelling

€ 50.000,00

Tijdelijk vervangend voertuig

Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig

WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie bij erkend bedrijf mits gelijkwaardig motorrijtuig indien niet toebehoort aan verzekeringnemer of huisgenoten

Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten

€ 27,50 per dag, max 30 dagen

Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten

€ 27,50 per dag, max 14 dagen bij total loss

Uitsluitingen

Als onder invloed van alcohol e.d.

uitgesloten

Carpooling

niet uitgesloten

Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld

niet uitgesloten

Nieuwwaarderegeling

Polis kent nieuwwaarderegeling

yes

Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is

yes

Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I

yes

Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is

yes

Geldt als nieuwwaarde tot en met

€ 100.000,00 inclusief BTW

Geldt als motorrijtuig niet ouder dan

geen maximum leeftijd

Geldt bij totaaldiefstal

yes

Geldt bij technisch totaalverlies

yes

Geldt bij te repareren schade indien

de reparatiekosten hoger zijn dan de waardevermeerdering die reparatie van de beschadigde auto zou opleveren

Deel van de maand wordt

geen afschrijving

Aantal maanden afschrijvingsregeling

geen afschrijving

Vergoeding van de nieuwwaarde

de aanschafprijs

Volledige nieuwwaarde tot en met

12 maanden indien eerste eigenaar, daarna en indien niet eerste eigenaar, het bedrag volgens de ANWB koerslijst bij een merkdealer voor auto met garantie

Bedrag eerste schijf

geen

Afschrijving eerste schijf

geen

Afschrijving over de rest

geen

Afschrijving m.i.v.

geen

Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers

geen

Aanschafwaarderegeling

Kent deze polis een aanschafwaarderegeling

yes

Geldt als aanschafwaarde tot en met

geen maximum

Geldt als occasion niet ouder dan

geen maximum leeftijd

Volledige aanschafwaarde tot en met

12 maanden indien eerste eigenaar, daarna en indien niet eerste eigenaar, het bedrag volgens de ANWB koerslijst bij een merkdealer voor auto met garantie

Afschrijvingsregeling

geen

Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion

geen

Beveiliging

Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn. Goedkeuring gebeurt door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Verplicht voor: Auto's jonger dan 4 jaar: - tot € 50.000,00: KLASSE 1 - tussen € 50.000,00 en € 75.000,00: KLASSE 3 - boven € 75.000,00: KLASSE 5 Auto's van 4 jaar en ouder: - boven € 50.000,00: KLASSE 1 - boven € 75.000,00: KLASSE 3Als niet voldaan is aan de beveiligingseisen: - Geen diefstaldekking/geen acceptatie.

Eigen risico

Eigen risico WA

€ 0,00

Standaard eigen risico beperkt casco

€ 0,00

Eigen risico beperkt casco afkoopbaar

niet afkoopbaar

Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 0,00 indien door aangesloten herstelbedrijf, elders vermindering van schadevergoeding met € 500,00

Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 65,00

Vervanging ruit door ander bedrijf

€ 500,00

Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven

Glasgarant C, Glasgarant D, Glasgarant E, Glasgarant A, Glasgarant B

Standaard eigen risico casco

niet van toepassing

Eigen risico casco afkoopbaar

niet van toepassing

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet

€ 0,00

Kwaadwillige beschadiging

€ 0,00

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden

niet van toepassing

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden

no

Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico bedraagt

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico geldt

geen extra eigen risico

Herstelbedrijven

Aangesloten schadeherstelbedrijven

Schadegarant

Vergoeding bij reparatie elders

100%, wel eigen risico van € 500,00

Bij reparatie door aangesloten schadeherstelbedrijf:

Expertise noodzakelijk

no

Gratis vervangend voertuig bij reparatie

gedurende reparatieperiode

Beperking aan gebruik vervangende auto

geen

Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)

€ 500,00

Reparaties zonder expert

Reparatie tot en met

€ 0,00

Noodreparatie tot en met

€ 0,00

Schade invloed op de BM-trede

Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot

12 maanden na betaling

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

geen invloed

Hulpverlening

geen invloed

Overige WA-dekking-schaden

terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed

Totaaldiefstal

geen invloed

Diefstal/joyriding/braak

geen invloed

Gevolgschade bij aanrijding met dieren

geen invloed

Kwaadwillige beschadiging

terugval

Overige beperkt casco-dekking-schaden

geen invloed

Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek

niet van toepassing

Overige volledig casco-dekking-schaden

niet van toepassing

No-claim garantie

Opbouw BM na schade

no

Terugval na schade

yes

Pechhulp binnenland

Hulpverleningsinstantie

De Nederlanden Van Nu Hulpdienst

Telefoonnummer

026-355 34 74

Hulpverlening in geval van ongeval

yes

Hulpverlening in geval van brand

yes

Hulpverlening in geval van diefstal

nee echter wel recht op vervoer beschadigd voertuig naar huis en vervoer inzittenden naar huis

Hulpverlening in geval van mechanische storing

no

Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing

no

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

no

Hulpverlening in geval van ander onheil

yes

Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg

no

Vervoer beschadigde voertuig

naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervoer in-, opzittenden naar huis

per taxi naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervangende auto/motor

no

Pechhulp buitenland

Hulpverleningsinstantie

De Nederlanden Van Nu Hulpdienst

Telefoonnummer

00 31 26 355 34 74

Hulpverlening in geval van ongeval

yes

Hulpverlening in geval van brand

yes

Hulpverlening in geval van diefstal

nee echter wel recht op vervoer beschadigd voertuig naar huis en vervoer inzittenden naar huis

Hulpverlening in geval van mechanische storing

no

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

no

Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis

no

Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis

no

Hulpverlening in geval van ander onheil

yes

Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing

no

Toezending onderdelen bij mechanische storing

no

Vervoer naar reparatie-inrichting

yes

Invoer en vernietiging wrak

yes

Hotelkosten

no

Vervangend motorrijtuig

gedekt, max 7 dagen indien niet repareerbaar binnen 4 dagen

Kosten telecommunicatie

no

Vervangende bestuurder

yes

Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen

4 werkdagen

Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis

gedekt naar huis

Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres

no

Vervoer inzittenden naar huis

yes

Opzegging en premierestitutie

Opzegtermijn

1 maand

Per wanneer

na 1 verzekeringsjaar per maand opzegbaar

Verlies feitelijke macht door totaalverlies

restitutie

Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht

restitutie

Stalling van voertuig in het buitenland

restitutie

Bij overlijden verzekeringnemer

restitutie

Bij emigratie verzekeringnemer

restitutie

Reservering niet verbruikte premie bij opschorting

niet van toepassing

Schadeverzekering inzittenden

Aantal inzittenden

geen

Contractduur

niet van toepassing

Schadevergoeding

geen

Dekking bij

niet van toepassing

Geneeskundige kosten

no

Schade door derven levensonderhoud

no

Schade aan zaken

no

Niet dragen van autogordel

niet van toepassing

Ongevallen in- en opzittenden

Dekking voor aantal inzittenden

geen

Bestuurder meeverzekerd

niet van toepassing

Contractduur

niet van toepassing

Maximale uitkering bij overlijden

geen uitkering

Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar

geen uitkering

Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit

geen uitkering

Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar

geen uitkering

Verhoging uitkering in geval van dragen gordels

niet van toepassing

Repatriering bij overlijden in buitenland

no

Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf

geen uitkering

Geneeskundige kosten

no

Invalidewagen of blindegeleidehond

no

Maximale vergoeding prive-goederen

no

Niet dragen autogordel

niet van toepassing

Uitkering bij blijvende invaliditeit

Algehele verlamming

0%

In geval van whiplashsyndroom

0%

Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:

Verstandelijke vermogens

0%

Gezichtsvermogen beide ogen

0%

Gezichtsvermogen één oog

0%

Gehoorvermogen beide oren

0%

Gehoorvermogen één oor

0%

Reuk en smaak

0%

Spraak

0%

Arm tot in schoudergewricht

0%

Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht

0%

Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht

0%

Been tot in heupgewricht

0%

Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht

0%

Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht

0%

Duim

0%

Wijsvinger

0%

Middelvinger

0%

Ringvinger

0%

Pink

0%

Alle vingers

0%

Grote teen

0%

Een andere teen

0%

Long

0%

Nier

0%

Milt

0%

Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering

0%

Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)

0%

Rechtsbijstand

Wie is er verzekerd

niemand

Contractduur

niet van toepassing

Wat is verzekerd

no

Verzekeringsgebied

geen

Interne kosten

Loonkosten deskundigen

no

Externe kosten

Kosten externe deskundigen

no

Kosten getuigen

no

Proceskosten

no

Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter

no

Franchise

niet van toepassing

Waarborgsom

niet van toepassing

Onvermogen tegenpartij

niet van toepassing

Wachttijd

niet van toepassing

Bonus/Malus Ladder

trede korting 0x schade 1x schade 2x schade
1 -20,0 % 2 1 1
2 0,0 % 3 1 1
3 10,0 % 4 1 1
4 20,0 % 5 1 1
5 30,0 % 6 1 1
6 40,0 % 7 2 1
7 45,0 % 8 3 1
8 50,0 % 9 4 1
9 55,0 % 10 5 1
10 60,0 % 11 6 2
11 62,0 % 12 6 2
12 65,0 % 13 7 3
13 70,0 % 14 7 3
14 75,0 % 15 8 4
15 75,0 % 16 9 5
16 75,0 % 17 10 6
17 75,0 % 18 11 6
18 75,0 % 19 12 7
19 75,0 % 20 13 7
20 75,0 % 20 14 8

Navigatie