Verzekeringen vergelijken

Ben Woldring
Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bensure BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

De verwerkingen van persoonsgegevens door Bensure BV zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en opgenomen onder het meldingsnummer m1580294.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

  • Verantwoordelijke: Bensure BV gevestigd te Groningen (Nederland), Verlengde Hereweg 174.
  • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
  • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als jij je gratis aanmeldt, verstuur je jouw persoonsgegevens als naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer naar Bensure via een beveiligde verbinding waardoor anderen jouw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stel je, wellicht zonder dat je je daar bewust van bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over jou te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee je over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die je gebruikt en de internetpagina's die je bekijkt. Bensure kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij de wet of de rechtbank ons hiertoe verplicht. Onze partners krijgen alleen op geanonimiseerde basis inzicht in algemene statistieken over gebruikers van onze website.

Cookies

Bensure maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die zorgverzekeringen vergelijken worden opgeslagen in cookies.
  • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst. Ook kunnen cookies worden geplaatst om te meten hoeveel bezoekers van websites van partners vandaan komen. Tevens worden er cookies geplaatst indien bezoekers via Poliswijzer.nl doorklikken naar de site van de zorgverzekeraar, zodat beoordeeld kan worden hoeveel overstappers van Bensure afkomstig zijn en te kunnen traceren welke overstappers in aanmerking komen voor een eventuele cadeau-actie.
  • Advertentie cookies: vanuit onder meer banners op de Bensure site kunnen cookies geplaatst worden om een beeld te krijgen van vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Daardoor kan de bezoeker relevantere advertenties te zien krijgen. Tevens kunnen er, met zorgvuldig gekozen partners van Bensure, cookies worden geplaatst waarmee via externe advertentienetwerken advertenties aan bezoekers kunnen worden getoond.  

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die je hebt ingevuld op de site. Verder worden vanuit meet cookies, cookies voor social media en advertentie cookies gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's je bent geweest. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Bensure. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Daarnaast maakt Bensure gebruik van display-advertenties en remarketing van Google Analytics bij online advertenties. Google gebruikt cookies om te "onthouden" dat je onze website hebt bezocht. Vervolgens plaatst Google onze advertenties. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.

De cookies die geplaatst worden voor social media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Google). De cookies geplaatst door advertenties kunnen ingezien worden door de adverteerder (rechtstreeks of via een mediabureau). Bensure heeft geen toegang tot gegevens in de meet cookies, social media cookies of advertentie cookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe je cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vind je in de Help-functie van je browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De door jouw verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar de door jouw gekozen zorgverzekeraar om je bestelling te behandelen. Indien je ook je e-mailadres hebt ingevuld, informeert Bensure je per omgaande d.m.v. een e-mail of je aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

  • Je aanvraag voor de diensten van de zorgverzekeraar af te kunnen handelen en je te kunnen informeren over het verloop daarvan.
  • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Bewaren van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens, die je verstrekt voor een aanvraag voor diensten worden bij Bensure niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Bensure verstrekt jouw gegevens onder geen beding aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De door jouw gekozen zorgverzekeraar heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van jouw gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze zorgverzekeraar.

Recht van inzage en correctie

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Bensure over jouw in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar Bensure BV. Vermeld in de brief je volledige adres (ook een eventueel e-mailadres) en je verzoek tot inzage. Je ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij per keer € 5,- in rekening.

Recht van verzet

Als je niet langer prijs stelt op onze informatie of als je jouw toestemming voor het gebruik van je e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kun je dit schriftelijk doorgeven via het contactformulier op de website. Indien je de registratie bij Bensure beëindigt, zullen je persoonsgegevens op jouw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen.

Geheimhouding

De medewerkers van Bensure, Bensure zelf en zij die in opdracht van Bensure toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Bensure verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Zodra je op een beveiligde gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Bensure maakt hierbij gebruik van de SSL (Secure Socket Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen jouw PC en Bensure is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Deze sleutel is aanwezig in het certificaat dat je browser ontvangt zodra je gebruikmaakt van het beveiligde gedeelte van Bensure.

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Bensure (en niet van een hacker) maakt Bensure gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Bensure is dit Globalsign. Globalsign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook écht van Bensure afkomstig is.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 1 november 2014 in werking getreden. Bensure behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kun je sturen via ons contactformulier.

Geactualiseerd: 13-04-2018

Navigatie