Verzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Disclaimer

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Bensure BV -het bedrijf achter Poliswijzer.nl- kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Poliswijzer.nl heeft voor de actuele premiedata een directe koppeling met Zorgweb, marktleider en onafhankelijk specialist op dit gebied. Daarnaast wordt informatie ontleend aan de websites van de verzekeraars.

Controleer de werkelijke dekking van je verzekering altijd bij de verzekeraar zelf voordat je een verzekering afsluit. Aan deze vergelijking op Poliswijzer.nl kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De prijzen en informatie op de website van de verzekeraar zijn te allen tijde leidend. Indien je een dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden.

Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere verzekeraar over te stappen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Poliswijzer.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de premie of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de verzekeraar weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden.

Een betrouwbare vergelijking is alleen te maken op grond van de meest actuele gegevens. De premies op Poliswijzer.nl worden dagelijks of zo vaak als nodig is, geactualiseerd. Tref je onjuiste informatie aan? Laat het ons weten via het contactformulier.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bensure BV.

Geactualiseerd: 27-11-2014


Gepubliceerd: donderdag 27 november 2014

Vergelijk en bespaar op je verzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle verzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie