Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

Klaverblad
Klaverblad - Klaverblad Royaal Bonus-malus WA + beperkt casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • Duizenden gingen je voor

Polisdetails

- Verzekering is direct opzegbaar
- Ook vergoeding van eigen casco-schade bij aanrijding met voetganger of fietser waarbij verzekerde geen schuld heeft.
- Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet.
- Nieuwwaarderegeling geldt alleen voor 1e eigenaar.
Letselschade
€ 6.070.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
gedekt zijn kleding en handbagage
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
gedekt indien personenauto (beide voertuigen)
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
gedekt indien personenauto (beide voertuigen)
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
gedekt indien personenauto (beide voertuigen)
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig en ook schade aan zonnedaken
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
no
Schade tijdens transport per vrachtwagen
yes
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
yes
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
niet gratis meeverzekerd
Losse specifieke toebehoren
niet gratis meeverzekerd
Compact Discs en cassettes
uitgesloten
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen maximum
Toevoegingen, audioapparatuur
max € 500,00, indien aankoopnota niet getoond kan worden dan max € 125,00
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
geen maximum
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
€ 100.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie mits gelijkwaardig motorrijtuig
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
€ 25,00 per dag, max 30 dagen ook bij verduistering of joyriding
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
geen
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
no
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
no
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
niet van toepassing
Geldt als nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
niet van toepassing
Geldt bij totaaldiefstal
niet van toepassing
Geldt bij technisch totaalverlies
niet van toepassing
Geldt bij te repareren schade indien
niet van toepassing
Deel van de maand wordt
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Vergoeding van de nieuwwaarde
niet van toepassing
Volledige nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Bedrag eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving over de rest
niet van toepassing
Afschrijving m.i.v.
niet van toepassing
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
niet van toepassing
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
no
Geldt als aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als occasion niet ouder dan
niet van toepassing
Volledige aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
niet van toepassing
Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn. Goedkeuring gebeurt door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).Verplicht voor: Diefstalgevoelige auto's met catwaarde van € 50.000,00 incl BTW tot € 75.000,00 incl BTW: - dagwaarde tot € 10.000,00 incl BTW: geen eisen - dagwaarde tussen € 10.000,00 incl BTW en € 25.000,00 incl BTW: KLASSE 2 - overig: KLASSE 3Diefstalgevoelige auto's met catwaarde van € 75.000,00 incl BTW: - dagwaarde tussen € 10.000,00 incl BTW en € 25.000,00 incl BTW: KLASSE 3 - overig: KLASSE 5Cabrio's: ' Cabrio's zijn niet van toepassing bij bestelauto's - Cataloguswaarde tot € 25.000,00 incl BTW: KLASSE 1 - Cataloguswaarde tussen € 25.000,00 incl BTW en € 40.000,00 incl BTW: KLASSE 2 - Cataloguswaarde tussen € 40.000,00 incl BTW en € 75.000,00 incl BTW: KLASSE 3 - Cataloguswaarde vanaf € 75.000,00 incl BTW: KLASSE 5Als niet voldaan is aan de beveiligingseisen: - Geen diefstaldekking/geen acceptatie en eigen risico € 1.500,00.
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 100,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 100,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 100,00
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Carglass, Autotaalglas, Glasgarage
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 100,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen acceptatie
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 100,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 100,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 100,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen acceptatie
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 100,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 100,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 100,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen acceptatie
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 100,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 100,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 450,00 of € 905,00 afhankelijk van cataloguswaarde
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
ASN, ABS AAS
Vergoeding bij reparatie elders
100%
Bij reparatie door aangesloten schadeherstelbedrijf:
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
€ 0,00
Reparatie tot en met
€ 750,00
Noodreparatie tot en met
€ 750,00
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
SOS International
Telefoonnummer
079-3 204 304
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
per taxi naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
SOS International
Telefoonnummer
0031-793 204 304
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
no
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
4 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
no
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
no
Vervoer inzittenden naar huis
yes
Opzegtermijn
geen
Per wanneer
ieder moment
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie onder aftrek van administratiekosten
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie onder aftrek van administratiekosten
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie onder aftrek van administratiekosten
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie onder aftrek van administratiekosten
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie onder aftrek van administratiekosten
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Aantal inzittenden
geen
Contractduur
niet van toepassing
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Contractduur
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Contractduur
niet van toepassing
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Geen BM-korting op de premie voor beperkt casco.
Recht op vergoeding van de kosten, max € 500,00 onder aftrek van het standaard eigen risico ivm noodzakelijke vervanging van sloten van het motorrijtuig, indien één of meerdere autosleutels door inbraak, anders dan uit het motorrijtuig zelf, of door dreiging met geweld zijn ontvreemd.

Navigatie