Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Ditzo
Ditzo - Ditzo Autoverzekering WA + beperkt casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • 100% onafhankelijk

Polisdetails

Voordelen
  • ✔ - Eigen risico beperkt casco afkoopbaar.
  • ✔ - Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
Nadelen
  • ✖ - Als de schade niet gerepareerd wordt bij een aangesloten herstelbedrijf dan geldt een vermindering van de schadevergoeding van € 500,00
  • ✖ - Geen nieuwwaarderegeling als motorrijtuig een demonstratiemodel is geweest.
  • ✖ - Nieuwwaarderegeling geldt alleen voor 1e eigenaar.
Letselschade
€ 6.100.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
gedekt zijn kleding en handbagage
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig en ook schade aan zonnedaken
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
yes
Schade tijdens transport per vrachtwagen
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per trein
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per boot
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per vliegtuig
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot € 1.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
tot max € 500,00, totaal max € 1.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
tot € 1.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
tot € 1.000,00 *
Losse specifieke toebehoren
tot € 1.000,00 *
Compact Discs en cassettes
uitgesloten
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, audioapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
geen mogelijkheid tot verhogen
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 50.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
€ 12,50 per dag, max € 375,00 ook bij joyriding
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
geen
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
yes
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
no
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
no
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
no
Geldt als nieuwwaarde tot en met
€ 80.000,00 inclusief btw
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
36 maanden
Geldt bij totaaldiefstal
yes
Geldt bij technisch totaalverlies
yes
Geldt bij te repareren schade indien
herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de bepaalde waarde
Deel van de maand wordt
als hele maand beschouwd
Aantal maanden afschrijvingsregeling
36 maanden
Vergoeding van de nieuwwaarde
laatst bekende cataloguswaarde tot max 110% van cataloguswaarde op polisblad
Volledige nieuwwaarde tot en met
12 maanden na afgifte deel 1
Bedrag eerste schijf
€ 12.500,00
Afschrijving eerste schijf
1.5% (maand 13-36)
Afschrijving over de rest
2% (maand 13-36)
Afschrijving m.i.v.
13e maand
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
geen
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
no
Geldt als aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als occasion niet ouder dan
niet van toepassing
Volledige aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
niet van toepassing
Systeem moet VbV/SCM goedgekeurd zijn.Verplichting voor:Voertuigen jonger dan 60 maanden (5 jaar): - Cabriolets tot een cataloguswaarde van € 50.000: klasse 3 - Overige auto's tot een cataloguswaarde van € 50.000: geen eisen - Alle personenauto's met een cataloguswaarde € 50.000 tot € 80.000: klasse 3 - Alle personenauto's met een cataloguswaarde vanaf € 80.000: klasse 4 Voertuigen van 60 maanden (5 jaar) of ouder - Alle personenauto's met een cataloguswaarde € 50.000 tot € 80.000: klasse 2 - Alle personenauto's met een cataloguswaarde vanaf € 80.000: klasse 3Als niet voldaan is aan de beveiligingseisen: - Geen diefstaldekking
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 150,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
wel afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 150,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 150,00 en € 500,00 minder schadevergoeding
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Glasgarant
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 150,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 150,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 150,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 150,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 150,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 150,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 150,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 150,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 150,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
Schadegarant
Vergoeding bij reparatie elders
100%, wel € 500,00 vermindering van schadevergoeding
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
€ 0,00
Reparatie tot en met
in overleg met maatschappij
Noodreparatie tot en met
geen maximum
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
Ditzo Alarmcentrale
Telefoonnummer
030-6990708
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
Ditzo Alarmcentrale
Telefoonnummer
030-6990708
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
gedekt tot oorspronkelijke tijdstip van terugkeer naar Nederland, € 100,00 per dag, max € 1.250,00, indien reparatie niet mogelijk binnen 2 werkdagen (4 bij nazenden onderdelen)
Kosten telecommunicatie
kosten in verband met contact Alarmcentrale mits te maken met een verzekerde gebeurtenis
Vervangende bestuurder
yes
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
2 werkdagen, 4 bij nazending van onderdelen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt als herstel niet binnen 2 dagen mogelijk of 4 dagen bij nazenden onderdelen
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
gedekt als herstel niet binnen 2 dagen mogelijk of 4 dagen bij nazenden onderdelen
Vervoer inzittenden naar huis
gedekt als herstel niet binnen 2 dagen mogelijk of 4 dagen bij nazenden onderdelen
Opzegtermijn
dagelijks opzegbaar per eerstkomende maandelijkse beeindigingsdatum, geen minimale looptijd
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Aantal inzittenden
geen
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Bij diefstal van de sleutels wordt max € 500,00 vergoed voor vervanging van sloten.
Extra uitsluiting bij (poging tot) diefstal, verduistering of joy-riding als er sprake is van onvoldoende zorg. Van te verwijten onvoldoende zorg is onder meer sprake als: - het motorrijtuig niet goed is afgesloten; - de sleutels in of op het motorrijtuig zijn achtergebleven; - de sleutels zijn achtergelaten in de brievenbus van een garage.
Indien geen reparatie of reparatie door een niet geselecteerd herstelbedrijf dan wordt € 500,00 op de schadevergoeding in mindering gebracht.
Gratis haal en brengservice bij herstel via aangesloten herstellers.
Gratis haal en brengservice bij herstel via aangesloten herstellers.

Navigatie