Autoverzekeringen vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Neem contact met ons op.
  • Facebook
  • Twitter

HEMA
HEMA - Hema WA + beperkt casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Je oude polis wordt opgezegd
  • Duizenden gingen je voor

Polisdetails

- Verzekering is direct opzegbaar
- Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
- Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
- Gevolgschade bij aanrijding met dieren ook gedekt.
- Als de schade niet gerepareerd wordt bij een aangesloten herstelbedrijf dan geldt een eigen risico van € 300,00
Letselschade
€ 6.070.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
no
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
no
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
no
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
no
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
yes
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
yes
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
yes
Schade tijdens transport per vrachtwagen
yes
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
yes
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
yes
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot max € 3.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
tot € 500,00
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
tot max € 3.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
tot max € 3.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
tot max € 3.000,00 *
Losse specifieke toebehoren
uitgesloten
Compact Discs en cassettes
uitgesloten
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, audioapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, autotelefoon
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, overige
geen mogelijkheid tot verhogen
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 50.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
max 30 dagen
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
max 10 dagen bij totaal verlies
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Beveiliging is niet van toepassing.
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 135,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00 indien door aangesloten herstelbedrijf, elders € 135,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 135,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 300,00
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Autotaalglas
Standaard eigen risico casco
€ 135,00
Eigen risico casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 135,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 135,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 135,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 135,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 135,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 135,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 135,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 135,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 135,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 135,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 135,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 135,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
€ 135,00
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
ABS
Vergoeding bij reparatie elders
100%, wel eigen risico van € 300,00
Bij reparatie door aangesloten schadeherstelbedrijf:
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
€ 0,00
Reparatie tot en met
€ 500,00
Noodreparatie tot en met
geen maximum
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
termijn is niet van toepassing
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
geen invloed
Kwaadwillige beschadiging
terugval
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
Alarmcentrale EuroCross International BV
Telefoonnummer
071-3641762
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
Alarmcentrale EuroCross International BV
Telefoonnummer
(+31)71-3641762
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
no
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
4 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt een van beiden
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
gedekt of vervoer naar huis
Vervoer inzittenden naar huis
gedekt of vervoer naar het bestemmingsadres
Opzegtermijn
geen
Per wanneer
ieder moment
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Aantal inzittenden
geen
Contractduur
niet van toepassing
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Contractduur
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Contractduur
niet van toepassing
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
niet gedekt
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing

Bonus/Malus Ladder

trede korting 0x schade 1x schade 2x schade
1 -25,0 % 2 1 1
2 0,0 % 3 1 1
3 10,0 % 4 1 1
4 20,0 % 5 1 1
5 30,0 % 6 1 1
6 40,0 % 7 2 1
7 45,0 % 8 3 1
8 50,0 % 9 4 1
9 55,0 % 10 5 1
10 60,0 % 11 6 2
11 62,5 % 12 6 2
12 65,0 % 13 7 3
13 67,5 % 14 7 3
14 70,0 % 15 8 4
15 75,0 % 16 9 5
16 76,0 % 17 10 5
17 77,0 % 18 11 6
18 78,0 % 19 12 6
19 79,0 % 20 13 7
20 80,0 % 20 15 8

Navigatie