Meer verkeersdoden onder jongeren, tijd voor actie?

Het totaal aantal verkeersdoden in 2019 is gezakt ten opzichte van 2018, maar het aantal verkeersdoden onder de bestuurders en inzittenden onder de 40 jaar is juist sterk gestegen. Vorig jaar wierpen we al een balletje op over het meten van het rijgedrag van bepaalde bestuurders. Toen was het misschien nog te vroeg, maar nu moet er toch echt iets gebeuren om het aantal dodelijke slachtoffers onder inzittenden van een auto te verlagen.

Vorig jaar schreven we ook al over de sterke stijging van het aantal verkeersdoden onder jongeren. In 2018 zijn er 233 mensen overleden door een ongeval met een auto. Bijna een kwart van deze slachtoffers was tussen 15 en 30 jaar oud. Over het jaar 2019 zijn de uitkomsten nog schokkender. Een derde van de dodelijke slachtoffers was tussen 15 en 30 jaar oud. In de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar is het aantal overledenen in het verkeer (in een auto) met 24% gestegen. In andere leeftijdsgroepen is het aantal overledenen in het verkeer juist gezakt.

Hoe oud zijn de verkeersdoden in auto’s:

Leeftijd20182019% van totaal in 2019
15 - 20 jaar22229%
20 - 30 jaar575824%
30 - 40 jaar233515%
40 - 50 jaar292310%
50 - 60 jaar112310%
60 - 70 jaar212310%
70 - 80 jaar292812%
Ouder of jonger412510%
Aantal verkeersdoden
Verkeersdoden onderverdeeld in leeftijd

Juist weinig jongeren onder de verongelukte fietsers

Om een beeld te geven over hoe hoog het aantal verongelukte inzittenden onder jongeren is, hebben we ook gekeken naar het aantal verongelukte fietsers. De groep 15 tot 30 jarigen is goed voor 8% van de verongelukten. Hieruit blijkt dat jongeren meer gevaar lopen in een auto. Dat komt waarschijnlijk voor een groot deel door het eigen rijgedrag.

Is de groep van 20 tot 40 jarigen niet gewoon oververtegenwoordigd?

Als er naar verhouding veel 20 tot 40 jarigen in Nederland wonen, verzacht het ook het aantal met de auto verongelukte jongeren, maar dat is niet het geval. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal 20 tot 40 jarigen kleiner is dan de leeftijdsgroepen daarboven. Je zou wat dat betreft juist meer oudere slachtoffers verwachten.

Leeftijdsopbouw

Hoe zit het met het verschil tussen mannen en vrouwen?

In de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar zijn er 77 mannen verongelukt in een auto en 16 vrouwen. Dus bij 83% van de dodelijke ongelukken onder jongere inzittenden gaat het om mannen. Hiermee hebben we de grootste risicogroep boven water. Het gaat om jonge mannen die alleen of met een groep vrienden in een auto verongelukken. Dit wetende, is er iets tegen te doen om het aantal slachtoffers omlaag te brengen?

Interessante feiten over het aantal verkeersdoden

  • De meeste dodelijke ongelukken (142) in het verkeer ontstonden in 2019 in Noord-Brabant. Dat was in 2018 ook al het geval;
  • Het minste aantal dodelijke ongevallen ontstond in Zeeland, namelijk 13.
  • In 2019 zijn er 196 vrouwen verongelukt en 465 mannen. Mannen lopen dus meer gevaar in het verkeer;
  • De grootste kans op een dodelijk verkeersongeval heb je op een vrijdag in oktober tussen 12.00 en 15.00 uur;
  • Per 9 miljoen gereden kilometers op de Nederlandse wegen ontstaat er een ongeval met minstens één zwaargewonde;
  • 5% van de verkeersdoden kan gelinkt worden aan weersomstandigheden;
  • Het aantal verkeersdoden is sterk gezakt sinds 1996. Toen ging het om 1251 slachtoffers per jaar. In 2019 om ongeveer de helft, namelijk 661 slachtoffers.

De politiek zoekt de oplossing in verkeersmaatregelen tegen verkeersdoden

In 2050 moeten we in Nederland op nul verkeersslachtoffers zitten. Nogal een vooruitstrevend en mogelijk zelfs onrealistische doelstelling. Vorig jaar heeft het kabinet € 50 miljoen vrij gemaakt voor het nemen van effectieve verkeersmaatregelen. Zo moeten de wegen veiliger worden.

Beter is het rijgedrag aan te passen

Is het niet beter om met technische oplossingen de grootste risico’s weg te nemen? Dat kan door het verplicht laten meten van het rijgedrag van automobilisten tot 30 jaar. Bestuurders met een roekeloos rijgedrag krijgen eerst een waarschuwing. Blijft het rijgedrag slecht? Dan raken ze tijdelijk hun rijbewijs kwijt.

Minder ongelukken betekent lagere premie autoverzekering

Dit heeft niet alleen effect op het aantal dodelijke ongelukken onder jongeren. Hierdoor kan de premie voor de autoverzekering ook omlaag. Jongeren betalen nu nog een hogere premie omdat ze naar verhouding veel schades veroorzaken. Door iets te doen aan het rijgedrag van jongeren zal de schadelast en daardoor ook de premie voor jongeren afnemen.

Jongeren kunnen nu al de premie voor de autoverzekering beperkt houden door autoverzekeringen te vergelijken. Daar helpen wij graag bij!

Plaats een reactie