Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

ASR
ASR - a.s.r. Inruilplus VVP Provinciaal WA + volledig casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • 100% onafhankelijk
Aanmelden

Polisdetails

Voordelen
  • ✔ - Bij hulpverlening binnenland (in sommige gevallen) recht op vervangende auto.
  • ✔ - Geen terugval op de BM-ladder bij schade buiten (mede)schuld verzekerde bij bepaalde volledig casco-dekking-schaden.
  • ✔ - Geen invloed BM bij kwaadwillige beschadiging.
Nadelen
  • ✖ - Geen nieuwwaarderegeling.
Letselschade
€ 6.100.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
gedekt zijn kleding en handbagage
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
gedekt bij particulier gebruik, bij ander gebruik buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
gedekt bij particulier gebruik, bij ander gebruik buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
gedekt bij particulier gebruik, bij ander gebruik buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
gedekt bij particulier gebruik, bij ander gebruik buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig en ook schade aan zonnedaken
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
yes
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
yes
Relletjes
yes
Schade tijdens transport per vrachtwagen
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per trein
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per boot
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per vliegtuig
gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
yes
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot € 1.000,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
max € 500,00 indien vast gemonteerd *
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
max € 1.000,00 indien vast ingebouwd *
Losse specifieke toebehoren
tot € 1.000,00 *
Compact Discs en cassettes
uitgesloten
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen maximum
Toevoegingen, audioapparatuur
max € 500,00 indien vast gemonteerd
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
geen maximum
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 50.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
€ 12,50 per dag, max € 375,00 ook bij joyriding
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
geen
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
niet van toepassing
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
niet van toepassing
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00 indien door aangesloten herstelbedrijf, elders vermindering van schadevergoeding met € 500,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 250,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 250,00 en € 500,00 minder schadevergoeding
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Glasgarant
Standaard eigen risico casco
€ 250,00
Eigen risico casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
€ 250,00
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
yes
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
24 jaar, extra eigen risico geldt niet als jongere hoofdbestuurder is
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
€ 250,00
Extra jongeren-eigen-risico geldt
onafhankelijk van hoogte eigen risico of soort tarief
Opmerkingen
Een eventueel vrijwillig gekozen hoger eigen risico of een afwijkend standaard eigen risico is buiten beschouwing gelaten.
Aangesloten schadeherstelbedrijven
Schadegarant
Vergoeding bij reparatie elders
100%, wel € 500,00 vermindering van schadevergoeding
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
€ 0,00
Reparatie tot en met
€ 0,00
Noodreparatie tot en met
geen maximum
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
terugval behalve bij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde, dan geen invloed
Kwaadwillige beschadiging
geen invloed
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
terugval behalve bij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde, dan geen invloed
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
a.s.r. Alarmcentrale
Telefoonnummer
030-2567777
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor
max 5 dagen
Hulpverleningsinstantie
a.s.r. Alarmcentrale
Telefoonnummer
030-2567777
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
gedekt, max € 100,00 per dag, max € 1.250,00, indien reparatie niet mogelijk binnen 2 werkdagen (4 bij nazenden onderdelen)
Kosten telecommunicatie
kosten in verband met contact Alarmcentrale mits te maken met een verzekerde gebeurtenis
Vervangende bestuurder
yes
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
2 werkdagen, 4 bij nazending van onderdelen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt als herstel niet binnen 2 dagen mogelijk of 4 dagen bij nazenden onderdelen
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
gedekt als herstel niet binnen 2 dagen mogelijk of 4 dagen bij nazenden onderdelen
Vervoer inzittenden naar huis
gedekt als herstel niet binnen 2 dagen mogelijk of 4 dagen bij nazenden onderdelen
Opzegtermijn
dagelijks opzegbaar per eerstkomende maandelijkse beeindigingsdatum, geen minimale looptijd
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Aantal inzittenden
geen
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Indien geen reparatie of reparatie door een niet geselecteerd herstelbedrijf dan wordt € 500,00 op de schadevergoeding in mindering gebracht. Behalve als de keuzedekking 'Vrije keuze herstel' is verzekerd.
Extra uitsluiting bij (poging tot) diefstal, verduistering, vermissing, joy-riding als er sprake is van onvoldoende zorg. Van te verwijten onvoldoende zorg is onder meer sprake als: - het motorrijtuig niet goed is afgesloten; - de sleutels in of op het motorrijtuig zijn achtergebleven; - de sleutels zijn achtergelaten in de brievenbus van een garage.
Dagwaarde auto: De verkoopwaarde van de auto net voor de schade. Wij stellen deze waarde eventueel met een deskundige vast. Voor de vaststelling van de ouderdom van de auto is alleen het bouwjaar van de auto bepalend. Met maanden houden wij geen rekening. De dagwaarde is nooit lager dan de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst van de maand waarin u schade hebt, plus 5%.
Gratis haal en brengservice bij herstel via aangesloten herstellers.

Navigatie