Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Neem contact met ons op.
  • Facebook
  • Twitter

FBTO
FBTO - FBTO WA + beperkt casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • Duizenden gingen je voor

Polisdetails

- Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
- Volledige aanschafwaarde tot en met 36 maanden na aanschaf
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Contractsduur 1 maand
- Eigen risico beperkt casco afkoopbaar.
- Geen eigen risico bij beperkt casco-dekking-schaden.
- Volledige nieuwwaarde t/m 36 maanden na afgifte kentekenbewijs deel 1.
- Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
- Ruime vergoeding audio-apparatuur.
- Ruime vergoeding toevoegingen zoals bijvoorbeeld licht metalen velgen, trekhaak enz.
- Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
- Geen vergoeding indien ruitschade niet door een aangesloten ruitschadeherstelbedrijf wordt uitgevoerd.
- Geen 100% vergoeding indien schade niet door een aangesloten schadeherstelbedrijf wordt uitgevoerd.
- Alleen WA-dekking bij tijdelijk vervangend voertuig.
Letselschade
€ 6.070.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 1.220.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
no
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
no
Schade tijdens transport per vrachtwagen
no
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
no
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot max 33% van de verzekerde som *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
tot max 33% van de verzekerde som *
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
tot max 33% van de verzekerde som *
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
tot max 33% van de verzekerde som *
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
tot max 33% van de verzekerde som *
Losse specifieke toebehoren
tot max 33% van de verzekerde som *
Compact Discs en cassettes
tot max 33% van de verzekerde som *
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen maximum
Toevoegingen, audioapparatuur
geen maximum
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
geen maximum
Toevoegingen, autotelefoon
geen maximum
Toevoegingen, overige
geen maximum
Compact Discs en cassettes
geen maximum
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 25.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA-dekking gedurende onderhoud of reparatie indien gelijkwaardig motorrijtuig, max 10 dagen, daarna na toestemming
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
€ 12,00 per dag, max 30 dagen
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
geen
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
yes
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
ja indien niet eerste eigenaar dan aanschafwaarderegeling
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
yes
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
yes
Geldt als nieuwwaarde tot en met
€ 70.000,00 inclusief BTW
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
geen maximum leeftijd
Geldt bij totaaldiefstal
yes
Geldt bij technisch totaalverlies
yes
Geldt bij te repareren schade indien
herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde volgens de nieuwwaarde-berekening
Deel van de maand wordt
verwaarloosd
Aantal maanden afschrijvingsregeling
geen afschrijving
Vergoeding van de nieuwwaarde
op moment van schade
Volledige nieuwwaarde tot en met
36 maanden na afgifte deel 1
Bedrag eerste schijf
geen
Afschrijving eerste schijf
geen
Afschrijving over de rest
geen
Afschrijving m.i.v.
geen
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
geen
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
yes
Geldt als aanschafwaarde tot en met
€ 70.000,00 inclusief BTW
Geldt als occasion niet ouder dan
geen maximum leeftijd
Volledige aanschafwaarde tot en met
36 maanden na aanschaf
Afschrijvingsregeling
geen
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
geen
Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn. Verplicht voor: - Cabriolet of roadster jonger dan 48 maanden tot € 50.000,00: KLASSE 2/3 *1 *2 - Cat.waarde € 50.000,00 tot € 75.000,00: KLASSE 2/3 *1,*2 - Cat.waarde € 75.000,00 en jonger dan 48 maanden: KLASSE 4/5 *1 - Cat.waarde € 75.000,00 en ouder dan 48 maanden: KLASSE 2/3 *1 - Overige auto's: Geen eisen *2 Als niet voldaan is aan de beveiligingseisen: *1 Geen acceptatie/geen diefstaldekking. Als wel voldaan is aan de beveiligingseisen: *2 Geen no-claim terugval en geen eigen risico bij totaal diefstal.
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 0,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
wel afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
geen vergoeding
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Carglass
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen acceptatie
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen acceptatie
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen acceptatie
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
Achmea
Vergoeding bij reparatie elders
65%
Bij reparatie door aangesloten schadeherstelbedrijf:
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
geen eigen risico
Reparatie tot en met
geen maximum indien reparatie door aangesloten herstelbedrijf anders € 2300,00
Noodreparatie tot en met
geen maximum indien reparatie door aangesloten herstelbedrijf anders € 2300,00
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
niet van toepassing
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed als beveiliging is ingebouwd
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed als beveiliging is ingebouwd
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
FBTO Alarmservice
Telefoonnummer
058-2345600
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
gedekt afhankelijk van situatie per openbaar vervoer of per taxi
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
FBTO Alarmservice
Telefoonnummer
058-2345650
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
gedekt, max € 70,00 per persoon
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
no
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
2 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt een van beiden
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
gedekt of vervoer naar huis
Vervoer inzittenden naar huis
gedekt of vervoer naar het bestemmingsadres
Opzegtermijn
geen
Per wanneer
per eerstkomende maandelijkse beeindigingsdatum
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Aantal inzittenden
geen
Contractduur
niet van toepassing
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Contractduur
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Contractduur
niet van toepassing
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Op elke accessoire wordt - bij een verzekerde schade - een afschrijvingspercentage in mindering gebracht op de nieuwwaarde. De vergoeding voor een beschadigde accessoire bedraagt minimaal 40% van de nieuwwaarde.
Reparatie vindt plaats bij een door FBTO geselecteerd schadeherstelbedrijf. FBTO informeert u over de omstandigheden die hierbij voor u van belang zijn. Op basis van de informatie die FBTO u verstrekt, beslist u bij welk schadeherstelbedrijf de reparatie wordt uitgevoerd. FBTO heeft met door haar geselecteerde schadeherstelbedrijven voor personenauto’s de volgende afspraken voor u gemaakt: - u krijgt vier jaar garantie op de uitgevoerde reparatie; - de eventueel aanwezige fabrieksgarantie wordt volledig overgenomen; - als het een verzekerde schade is, rekent FBTO het schadebedrag rechtstreeks af met de reparateur; - er worden nieuwe (originele of origineel gelijkwaardige) onderdelen gebruikt. - gedurende de reparatie garanderen wij uw mobiliteit. Dit houdt in dat wij in overleg met u vaststellen welke vorm van vervangend vervoer het beste past. Dit kan een leenfiets, een strippenkaart of een vervangende auto van maximaal categorie C (bijvoorbeeld Volkswagen Golf) zijn. In het laatste geval betaalt u alleen de brandstof. Deze service geldt niet bij ruitschades.
Als er geen sprake is van totaal verlies vergoedt FBTO maximaal 65% van de reparatiekosten onder aftrek van het door u gekozen eigen risico als; - de schade niet wordt hersteld - de schade niet is hersteld bij een door FBTO geselecteerd schadeherstelbedrijf of autoruitreparateur als niet gekozen is voor de module Eigen Keuze Herstelbedrijf

Navigatie