Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Neem contact met ons op.
  • Facebook
  • Twitter

Auto van zoon of dochter verzekeren op jouw naam

Jongere bestuurders betalen naar verhouding een hoge premie voor de autoverzekering. Dit komt door opslagen die verzekeraars rekenen voor automobilisten tot 24 jaar oud en doordat jongeren nog geen schadevrije jaren opgebouwd hebben.

Auto van zoon of dochter op naam van de ouders verzekeren is niet de oplossing. In dat geval moet het kind namelijk opgegeven worden als regelmatige bestuurder. Het aanvragen van een autoverzekering op basis van onjuiste gegevens is fraude. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat een schade niet wordt uitgekeerd.

autobellen.jpg

Jongeren veroorzaken door onervarenheid en roekeloosheid vaker autoschades. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de premie voor de autoverzekering. Hierdoor lijkt het aantrekkelijk om een auto op naam van de ouders te verzekeren, maar het kan en mag niet.

Auto op naam ouders verzekeren is fraude

Ouders kunnen een auto kopen, op naam zetten en verzekeren. Voor de hoogte van de premie wordt er in dat geval uitgegaan van de leeftijd van de ouders en eventueel opgebouwde schadevrije jaren kunnen ook nog gebruikt worden. In het geval de zoon of dochter de regelmatige bestuurder is, moet dat aangetekend worden op de polis. Het niet melden van het feit dat de zoon of dochter regulier in de auto rijdt kan gezien worden als fraude. Het foutief opgeven van informatie bij het aanvragen van een verzekering is zelfs strafbaar.

Wanneer is er sprake van een regelmatige bestuurder?

De regelmatige bestuurder is diegene die het meeste in de auto rijdt. Zoon of dochter mag best in de auto van de ouders rijden, maar als zoon of dochter hoofdzakelijk in de auto rijdt, moet dit ook doorgegeven worden aan de verzekeraar.

Politie.jpg

Voordelen van het verzekeren op naam van de kinderen

De eerste auto van jonge bestuurders is vaak een oudere auto die uitsluitend verzekerd wordt tegen wettelijke aansprakelijkheid. Door de auto gelijk op naam van de jonge bestuurders te verzekeren, bouwen ze schadevrije jaren op. Zodra ze geld hebben voor een nieuwere auto is het voordelig dat ze al een aantal schadevrije jaren opgebouwd hebben. Zeker omdat nieuwere auto’s uitgebreider en dus duurder verzekerd worden. Door eerlijkheid voorkom je ook dat je aan wordt gesproken voor fraude. Als de verzekeraar fraude aantoont, kunnen ze een uitbetaalde schade weer verhalen op de verzekeringnemer.

Bespaar liever door het vergelijken

Verzekeraars brengen een hogere premie in rekening voor jonge bestuurders, maar de verschillen per verzekeraar zijn groot. Daarom kunnen vooral jongeren met weinig schadevrije jaren veel besparen op de autoverzekering. Door de hoge premie zijn de verschillen tussen verzekeraars namelijk ook groter. Vergelijken doe je op Poliswijzer.nl

Geactualiseerd: 14-01-2018

Navigatie