Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Neem contact met ons op.
  • Facebook
  • Twitter

Jaarbeloning bij schadevrij rijden

De autoverzekeraar InShared valt onder Achmea Schadeverzekeringen en is een volledige online verzekeraar. InShared heeft een aantal extra services te bieden. Heb je in het eerste jaar van je verzekering bij InShared geen schade veroorzaakt dan kun je naast de gebruikelijk korting van de bonus-malus ladder ook beloningspunten verzamelen voor een collectieve- of persoonlijke jaarbeloning.

Collectieve jaarbeloning

Collectieve beloningspunten krijg je voor elke maand dat je verzekerd bent en voor de premie die je betaalt. Door preventieve maatregelen te treffen (zoals b.v. een alarminstallatie of winterbanden) om schade aan je auto te voorkomen scoor je zelfs extra beloningspunten. Deze beloningspunten worden dan in het 2e kalenderjaar omgezet in een premie teruggave. Op deze manier hoopt InShared verzekerden langer aan zich te binden. Besluit je na 1 jaar namelijk de verzekeraar alweer te verlaten (peildatum 1 maart van het volgend boekjaar) dan heb je volgens de voorwaarden geen recht op deze premiekorting.

Collectieve jaarbeloning

Persoonlijke jaarbeloning

Naast de collectieve jaarbeloning kent InShared ook een persoonlijke jaarbeloning. Die krijg je als je twee of meer hoofdverzekeringen afneemt. Je bouwt dan iedere maand een 12e deel van je jaarbeloning op. Heb je geen schade aan je voertuig? Dan krijg je, tenminste als je het volgende jaar ook nog bij InShared verzekerd blijft (peildatum 1 maart van het volgend boekjaar), maximaal één maand premie terug gestort op jouw rekening. Heb je toch een keer schade aan je auto? Dan vervallen de beloningspunten voor je autoverzekering. Dit geldt voor zowel de collectieve- als de persoonlijke jaarbeloning en gaat in vanaf de melddatum van de schade.

Extra dekking voor auto van 6-11 jaar

Voor de al wat oudere auto’s van zes tot elf jaar heeft InShared een speciale verzekering. In deze Beperkt Casco Extra verzekering wordt de helft van de schade vergoedt die je zelf hebt veroorzaakt. En dat is opvallend want schade door eigen schuld wordt normaal alleen vergoed uit een Volledig Casco verzekering.

Gratis vervangend vervoer

Als je de schade aan je auto laat herstellen door een door InShared aangewezen herstelbedrijf dan krijg je altijd een gratis vervangende auto mee.

Verhaalsrechtsbijstand

Normaal is verhaalsrechtsbijstand alleen als extra optie af te sluiten bij een autoverzekering. Bij InShared is deze rechtsbijstand standaard meeverzekerd onder alle verzekeringen. En dat is toch best handig om te hebben bij een conflict met de tegenpartij over een schadegeval.

Navigatie