Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Vergelijk en bekijk hoeveel je kunt besparen
Autoverzekeringen vergelijken

Schadevrije jaren autoverzekering overdraagbaar per 1 januari 2022

door Juul Dijkhuis Leestijd: 5 minuten

Vanaf 1 januari 2022 gaan verzekeraars de regeling rondom schadevrije jaren verbeteren. Sommige regels zijn onredelijk en worden nu in het voordeel van de verzekerde gewijzigd. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat je jouw opgebouwde schadevrije jaren verliest bij een echtscheiding of overlijden van partner. Het verdelen van de schadevrije jaren was tot dusver niet bespreekbaar  voor de verzekeraar. 

autoverzekering-weekendje-weg-1.jpg

Wat zijn schadevrije jaren? 

Wanneer je autorijdt, bouw je schadevrije jaren op. Dat doe je voor elk jaar dat je zonder schades rijdt. De hoogte van de premie van je autoverzekering hangt onder andere af van het aantal jaren dat je geen schades hebt. Als je lang zonder schades rijdt, betaal je minder premie dan iemand met schade(s). Schadevrije jaren worden vastgelegd en zijn op te vragen via de centrale registratie van Roy-data. Daarnaast zijn ze ook terug te vinden op je verzekeringspolis en op te vragen bij je autoverzekeraar. 

Schadevrije jaren autoverzekering per 1 januari 2022 overdraagbaar

In het systeem van de schadevrije jaren zitten een aantal onredelijkheden. Na overlijden van een verzekerde gaan de schadevrije jaren op naam van de verzekerde verloren, terwijl de jaren mogelijk zijn opgebouwd samen met de partner. Ook bij een scheiding zijn er onredelijke effecten voor de schadevrije jaren. Verzekeraars hebben in overleg met de Consumentenbond aanpassingen doorgevoerd in de schadevrije jaren-regeling. Per situatie gaan wij toelichten wat de veranderingen zijn in vergelijking met de regeling van vóór 2022.  Verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars gaan de nieuwe afspraken hanteren (vrijwel alle verzekeraars). 

Bij een echtscheiding kunnen schadevrije jaren verdeeld worden

Bij scheiding was de gangbare regeling van de schadevrije jaren niet eerlijk. Partners die uit elkaar gaan verdelen bezittingen en schulden, maar opgebouwde schadevrije jaren waren niet te verdelen. Deze gingen naar de één of naar de ander. In de nieuwe regeling is een verdeling mogelijk. Degene (polishouder) met de schadevrije jaren bepaalt in dat geval wat de verdeelsleutel wordt en moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar. Na een echtscheiding krijgen partners bijvoorbeeld elk 5 jaren als er in totaal 10 zijn opgebouwd. De nieuwe regeling geldt niet alleen voor gehuwden die gaan scheiden. Ook partners met een geregistreerd partnerschap kunnen na ontbinding gebruikmaken van de nieuwe regeling.

kennisbank-autovakantie-1.png

Na overlijden van je partner kunnen opgebouwde schadevrije jaren worden overgedragen

Schadevrije jaren zijn persoonsgeboden. Ze kunnen niet worden overgedragen op willekeurige andere personen. Bij overlijden worden de jaren meegenomen in het graf. Dit kan zeer onredelijk uitpakken, als de schadevrije jaren gezamenlijk zijn opgebouwd met de partner van de overledene. Verzekeraars gaan zich hier nu flexibeler in opstellen. Na overlijden kunnen de opgebouwde jaren op naam van de partner komen. Dat kan door het indienen van een verzoek bij de autoverzekeraar. Daarvoor moet je in ieder geval op hetzelfde adres geregistreerd staan en een rijbewijs hebben. 

Buitenlandse schadevrije jaren hadden weinig waarde in Nederland

Met in het buitenland opgebouwde schadevrije jaren kon je in sommige gevallen ook in Nederland schadevrije jaren op je naam krijgen. Niet alle verzekeraars werkten hieraan mee, en het was ook nog afhankelijk hoe goed je aan kon tonen dat er buitenlandse schadevrije jaren zijn. Met een verklaring in een vreemde taal kon je vaak ook weinig. In de nieuwe regeling is het omzetten van buitenlandse schadevrije jaren naar Nederlandse nog steeds omslachtig, maar de procedure is wel duidelijker. Van de buitenlandse verzekeraar moet je een verklaring hebben waaruit de opgebouwde schadevrije jaren blijken. Een nadere invulling hiervan volgt.

Schadevrije jaren van de lease-auto kunnen overgenomen worden

In een private lease periode bouwde je vóór 2022 geen schadevrije jaren op. Met een leaseverklaring was het mogelijk om een korting te krijgen, maar je kreeg ze niet in schadevrije jaren uitgedrukt. In de nieuwe regeling worden de tijdens de lease opgebouwde jaren vastgelegd in de centrale database Roy-data. Hierin kunnen verzekeraars schadevrije jaren opvragen en vast laten leggen gekoppeld aan jouw naam. Dit is een verbetering ten opzichte van de oude situatie, maar nog steeds kun je de opgebouwde schadevrije jaren van vóór de leaseperiode verliezen. Hieronder meer.

Met private lease kan er nog steeds een issue ontstaan met schadevrije jaren

Private lease heeft nog een zeer onredelijk effect op je schadevrije jaren. Na een leaseperiode van vier of vijf jaar, ben je de voorheen opgebouwde schadevrije jaren kwijt. Hier is nog geen oplossing voor. Leasemaatschappijen kunnen dit oplossen door zich aan te sluiten bij Roy Data. Daarover moeten nog gesprekken gevoerd worden. Zij zijn nu aan zet!

Behoud schadevrije jaren wordt vervolgd in de loop van 2022

Autoverzekeraars gaan zich in de loop van 2022 buigen over het opbouwen van schadevrije jaren door andere personen dan de polishouder. Zoals kinderen en andere regelmatige bestuurders van de auto. Bij bijvoorbeeld pakketpolissen heb je nu 1 polishouder en daaronder verschillende auto's met verschillende bestuurders. Nu kunnen de jaren alleen opgebouwd worden op naam van de polishouder. De bedoeling is dat die opbouw ook mogelijk wordt op naam van de verschillende bestuurders.  

Deel dit artikel op:

Geactualiseerd: donderdag 17 maart 2022

Juul Dijkhuis
Juul Dijkhuis Webredacteur

Als freelance tekstschrijver ben ik gespecialiseerd in het schrijven van teksten over verzekeringszaken. Na een carrière van 20 jaar als verzekeringsadviseur, leg ik mij nu toe op het voorlichten over verzekeringen. Mijn doel is om mijn kennis over te dragen aan de bezoekers van Poliswijzer.nl en ik deel graag nieuwe ontwikkelingen. Over het verzekeren wordt vaak ingewikkeld gedaan, maar eigenlijk is het eenvoudig.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Meer nieuwsberichten

Vergelijk en bespaar tot € 505
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste WA autoverzekering.
per jaar op je autoverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle autoverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie