Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

ABN-AMRO
ABN-AMRO - ABN-AMRO WA + volledig casco

 • Stap in 2 minuten over
 • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
 • 100% onafhankelijk
Aanmelden

Polisdetails

Voordelen
 • ✔ - Verzekering is direct opzegbaar
 • ✔ - Deze polis kent een aanschafwaarderegeling
 • ✔ - Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
 • ✔ - Langer verblijf buitenland mogelijk in West Europese landen
 • ✔ - Geen extra eigen risico jeugdige bestuurders bij beperkt casco schaden.
 • ✔ - Bij hulpverlening binnenland (in sommige gevallen) recht op vervangende auto.
 • ✔ - Geen eigen risico bij volledig casco-dekking-schaden.
 • ✔ - Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
 • ✔ - Ruime vergoeding toevoegingen zoals bijvoorbeeld licht metalen velgen, trekhaak enz.
 • ✔ - Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Nadelen
 • ✖ - Hulpverlening binnen-/buitenland bij mechanische storing alleen tegen premietoeslag
Letselschade
€ 6.070.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
gedekt zijn persoonlijke bezittingen
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
yes
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
yes
Relletjes
yes
Schade tijdens transport per vrachtwagen
yes
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
yes
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
yes
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot € 2.500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
tot € 2.500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
tot € 2.500,00 *
Losse specifieke toebehoren
niet gratis meeverzekerd
Compact Discs en cassettes
niet gratis meeverzekerd
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen maximum
Toevoegingen, audioapparatuur
geen maximum
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
geen maximum
Compact Discs en cassettes
geen maximum
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 100.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
max 30 dagen
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
max 30 dagen bij totaal verlies
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
yes
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
yes
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
ja indien bij afgifte deel 1 niet ouder dan 3 jaar
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
yes
Geldt als nieuwwaarde tot en met
€ 100.000,00 inclusief btw
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
36 maanden
Geldt bij totaaldiefstal
yes
Geldt bij technisch totaalverlies
yes
Geldt bij te repareren schade indien
herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde volgens de nieuwwaarde-berekening
Deel van de maand wordt
als hele maand beschouwd
Aantal maanden afschrijvingsregeling
36 maanden
Vergoeding van de nieuwwaarde
op moment van schade
Volledige nieuwwaarde tot en met
12 maanden na afgifte deel 1
Bedrag eerste schijf
geen
Afschrijving eerste schijf
geen
Afschrijving over de rest
geen
Afschrijving m.i.v.
geen
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
geen
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
yes
Geldt als aanschafwaarde tot en met
Cataloguswaarde mag niet meer zijn dan € 75.000,00
Geldt als occasion niet ouder dan
60 maanden
Volledige aanschafwaarde tot en met
12 maanden na aanschaf
Afschrijvingsregeling
geen
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
geen
De autoverzekering kent de volgende beveiligingseisen bij de BC en VC dekking: 1. Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (VbV-SCM goedgekeurd)voor een cabriolet, terreinwagen of sportwagen (Segment code van ABZ = H, I, O, S, T of U) of personenauto's met meer dan € 7.500,- aan niet af-fabriek accessoires 2. Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (VbV-SCM goedgekeurd) voor personenauto's met een cataloguswaarde > € 50.000 3. Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (VbV-SCM goedgekeurd) aangevuld met car en homejacking systeem of een VbV-SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem voor alle auto's met catalogusprijs > € 125.000
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 0,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 75,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 150,00
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Glasgarant C, Glasgarant D, Glasgarant E, Glasgarant A, Glasgarant B
Standaard eigen risico casco
€ 0,00
Eigen risico casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
€ 0,00
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
eigen lijst
Vergoeding bij reparatie elders
100%, wel eigen risico van € 150,00
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
niet van toepassing
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
geen eigen risico
Reparatie tot en met
€ 0,00
Noodreparatie tot en met
€ 0,00
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
terugval
Kwaadwillige beschadiging
terugval
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
terugval
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
ABN AMRO Hulpdienst
Telefoonnummer
038-496 71 23
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
gedekt afhankelijk van situatie per openbaar vervoer of per taxi
Vervangende auto/motor
max 30 dagen bij diefstal of vergoeding vervangende auto
Hulpverleningsinstantie
ABN AMRO Hulpdienst
Telefoonnummer
0031 26-400 23 45
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Toezending onderdelen bij mechanische storing
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Vervangende bestuurder
nee, meeverzekeren echter wel mogelijk
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
4 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt naar huis
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
no
Vervoer inzittenden naar huis
yes
Opzegtermijn
geen
Per wanneer
ieder moment
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie of opschorting
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie of opschorting
Stalling van voertuig in het buitenland
verlenging tot 1 jaar, restitutie bij definitief vertrek
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
min 3 maanden, termijn is niet gemaximeerd
Aantal inzittenden
geen
Contractduur
niet van toepassing
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Contractduur
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Contractduur
niet van toepassing
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing

Navigatie