Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Allianz Direct
Allianz Direct - Allianz Direct WA + beperkt casco

 • Stap in 2 minuten over
 • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
 • 100% onafhankelijk
Aanmelden

Polisdetails

Voordelen
 • ✔ - Verzekering is direct opzegbaar
 • ✔ - Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
 • ✔ - Bij hulpverlening binnenland (in sommige gevallen) recht op vervangende auto.
 • ✔ - Geen eigen risico bij beperkt casco-dekking-schaden.
 • ✔ - Nieuwwaarderegeling geldt ook bij beperkt casco.
 • ✔ - Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
 • ✔ - Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Nadelen
 • ✖ - Als de schade niet gerepareerd wordt bij een aangesloten herstelbedrijf dan geldt een eigen risico van € 500,00
 • ✖ - Nieuwwaarderegeling geldt alleen voor 1e eigenaar.
Letselschade
€ 6.100.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
no
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
yes
Schade tijdens transport per vrachtwagen
yes
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
yes
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot € 3.500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
tot € 3.500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
tot € 3.500,00 *
Losse specifieke toebehoren
tot € 500,00
Compact Discs en cassettes
uitgesloten
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, audioapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
geen mogelijkheid tot verhogen
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 75.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
max 30 dagen of max € 30,00 per dag, max 30 dagen
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
max 15 dagen of max € 30,00 per dag, max 15 dagen bij totaal verlies (alleen beperkt casco schades)
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
yes
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
no
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
nee (ook geen importauto)
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
yes
Geldt als nieuwwaarde tot en met
€ 100.000,00 inclusief btw
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
12 maanden
Geldt bij totaaldiefstal
yes
Geldt bij technisch totaalverlies
yes
Geldt bij te repareren schade indien
geen beperking
Deel van de maand wordt
verwaarloosd
Aantal maanden afschrijvingsregeling
geen afschrijving
Vergoeding van de nieuwwaarde
op moment van schade
Volledige nieuwwaarde tot en met
12 maanden na afgifte deel 1
Bedrag eerste schijf
geen
Afschrijving eerste schijf
geen
Afschrijving over de rest
geen
Afschrijving m.i.v.
geen
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
geen
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
ja indien maximaal 1 jaar geleden gekocht bij BOVAG- of merkdealer en geen importauto
Geldt als aanschafwaarde tot en met
€ 50.000,00 inclusief btw
Geldt als occasion niet ouder dan
72 maanden
Volledige aanschafwaarde tot en met
12 maanden na aanschaf
Afschrijvingsregeling
geen
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
geen
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 0,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
geen eigen risico
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00 indien door aangesloten herstelbedrijf (Topherstel, ABS, Autotaalglas, Carglass, Schadenet, AAS), € 500,00 indien door merkdealer, Bovag of Focwa, elders geen vergoeding
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 500,00 indien door merkdealer, Bovag of Focwa, elders geen vergoeding
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Carglass, Autotaalglas Topherstel, ABS, Schadenet, AAS Schadeherstel
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 0,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 0,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
Topherstel, ABS
Vergoeding bij reparatie elders
100%, wel eigen risico van € 500,00
Expertise noodzakelijk
yes
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
geen eigen risico
Reparatie tot en met
€ 0,00
Noodreparatie tot en met
€ 0,00
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
2 jaar na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
Allianz Nederland Hulpdienst (ANH)
Telefoonnummer
online of via app, voor noodgevallen 088-548 5000
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
yes
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
gedekt, indien niet mogelijk op de dag zelf dan max € 100,00 per persoon voor hotelovernachting. Bij schade op meer dan 50 kilometer van huis/verblijfsadres dan max € 100,00 per persoon per nacht voor max 3 nachten gedurende reparatie
Vervangende auto/motor
gedekt tijdens reparatie (niet bij mechanische storing)
Hulpverleningsinstantie
ANH TravelCare
Telefoonnummer
online of via app, voor noodgevallen 088-548 5000
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
yes
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
gedekt, bij schade binnen 50 kilometer van huis/verblijfsadres en vervoer is dezelfde dag niet mogelijk dan max € 100,00 per persoon voor hotelovernachting. Bij schade op meer dan 50 kilometer van huis/verblijfsadres dan max € 100,00 per persoon per nacht voor max 3 nachten gedurende reparatie
Vervangend motorrijtuig
gedekt, max 15 dagen gedurende reparatie of max € 30,00 per dag max 15 dagen gedurende reparatie (niet bij mechanische storing)
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
yes
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
10 dagen, niet bij mechanische storing
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt een van beiden
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
gedekt of vervoer naar huis
Vervoer inzittenden naar huis
gedekt of vervoer naar het bestemmingsadres
Opzegtermijn
dagelijks opzegbaar, geen minimale looptijd
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Aantal inzittenden
geen
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Wat is verzekerd
verhaalservice
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Bij verlies of diefstal van de autosleutels moeten de sloten van de auto zo snel mogelijk worden vervangen. Gebeurt dit niet dan is de auto niet meer verzekerd tegen diefstal. Het vervangen van de sloten wordt volledig vergoed.
Gratis haal en brengservice bij herstel via aangesloten herstellers.

Navigatie