Autoverzekeringen vergelijken

Ben Woldring

Vragen? Neem contact met ons op.

ANWB - ANWB Veilig Rijden Autoverzekering WA + beperkt casco

ANWB Veilig Rijden Autoverzekering
- Verzekering is direct opzegbaar
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Eigen risico beperkt casco afkoopbaar.
- Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
- Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Verder

Polisdetails

Toon/verberg alle polisdetails

Voordelen

- Verzekering is direct opzegbaar
- Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
- Eigen risico beperkt casco afkoopbaar.
- Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
- Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.

Nadelen

Geen minpunten

Schaden

Letselschade

€ 6.100.000,00 per gebeurtenis

Materiele schade

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

yes

Schade aan vervoerde zaken van passagiers

no

Schade aan vervoerde zaken van derden

no

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

yes

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger

yes

Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto

yes

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto

yes

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

yes

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger

yes

Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)

yes

Diefstal/joyriding/verduistering/braak

yes

Ruitbreuk

gedekt inclusief door glas veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig met uitzondering van schade ontstaan door botsen, slippen, omslaan of te water geraken

Storm/natuurrampen

yes

Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact

yes

Botsing met dieren: gevolgschade

no

Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan

yes

Kwaadwillige beschadiging door anderen

no

Relletjes

no

Schade tijdens transport per vrachtwagen

yes

Schade tijdens transport per trein

yes

Schade tijdens transport per boot

yes

Schade tijdens transport per vliegtuig

yes

Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek

no

Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)

no

Gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem

tot € 2.500,00 *

Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur

tot € 2.500,00 *

Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.

tot € 2.500,00 *

Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon

tot € 2.500,00 *

Mee te verzekeren toevoegingen, overige

tot € 2.500,00 *

Losse specifieke toebehoren

tot € 2.500,00 *

Compact Discs en cassettes

tot € 2.500,00 *

Opmerkingen

(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.

Vergoeding accessoires

Toevoegingen, beveiligingssysteem

apart mee te verzekeren tot € 5.000,00 *

Toevoegingen, audioapparatuur

apart mee te verzekeren tot € 5.000,00 *

Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur

apart mee te verzekeren tot € 5.000,00 *

Toevoegingen, autotelefoon

apart mee te verzekeren tot € 5.000,00 *

Toevoegingen, overige

apart mee te verzekeren tot € 5.000,00 *

Compact Discs en cassettes

apart mee te verzekeren tot € 5.000,00 *

Opmerkingen

(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.

Borgstelling

€ 50.000,00

Tijdelijk vervangend voertuig

Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig

WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie

Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten

max 30 dagen

Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten

max 30 dagen bij totaal verlies

Uitsluitingen

Als onder invloed van alcohol e.d.

uitgesloten

Carpooling

niet uitgesloten

Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld

niet uitgesloten

Nieuwwaarderegeling

Polis kent nieuwwaarderegeling

no

Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is

niet van toepassing

Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I

niet van toepassing

Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is

niet van toepassing

Geldt als nieuwwaarde tot en met

niet van toepassing

Geldt als motorrijtuig niet ouder dan

niet van toepassing

Geldt bij totaaldiefstal

niet van toepassing

Geldt bij technisch totaalverlies

niet van toepassing

Geldt bij te repareren schade indien

niet van toepassing

Deel van de maand wordt

niet van toepassing

Aantal maanden afschrijvingsregeling

niet van toepassing

Vergoeding van de nieuwwaarde

niet van toepassing

Volledige nieuwwaarde tot en met

niet van toepassing

Bedrag eerste schijf

niet van toepassing

Afschrijving eerste schijf

niet van toepassing

Afschrijving over de rest

niet van toepassing

Afschrijving m.i.v.

niet van toepassing

Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers

niet van toepassing

Aanschafwaarderegeling

Kent deze polis een aanschafwaarderegeling

no

Geldt als aanschafwaarde tot en met

niet van toepassing

Geldt als occasion niet ouder dan

niet van toepassing

Volledige aanschafwaarde tot en met

niet van toepassing

Afschrijvingsregeling

niet van toepassing

Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion

niet van toepassing

Beveiliging

Dagwaarde

Cataloguswaarde >80.000 60.000-80.000 45.000-60.000 <45.000

<25.000

KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 3 KLASSE 4

25-45.000

KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 3 KLASSE 4

45.-60.000

geen eisen KLASSE 2 KLASSE 2 N.v.t.

>60.000

geen eisen geen eisen N.v.t. N.v.t.

Eigen risico

Eigen risico WA

€ 0,00

Standaard eigen risico beperkt casco

€ 350,00

Eigen risico beperkt casco afkoopbaar

wel afkoopbaar

Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 0,00

Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 75,00

Vervanging ruit door ander bedrijf

€ 150,00 indien door Focwa erkende ruithersteller anders geen vergoeding

Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven

Autotaalglas, Glasgarage

Standaard eigen risico casco

niet van toepassing

Eigen risico casco afkoopbaar

niet van toepassing

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen uitkering

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen acceptatie

Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen acceptatie

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet

€ 0,00

Kwaadwillige beschadiging

niet van toepassing

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden

niet van toepassing

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden

no

Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico bedraagt

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico geldt

geen extra eigen risico

Herstelbedrijven

Aangesloten schadeherstelbedrijven

Unigarant Schade Service

Vergoeding bij reparatie elders

100%

Bij reparatie door aangesloten schadeherstelbedrijf:

Expertise noodzakelijk

no

Gratis vervangend voertuig bij reparatie

gedurende reparatieperiode, max 30 dagen

Beperking aan gebruik vervangende auto

geen

Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)

€ 350,00

Reparaties zonder expert

Reparatie tot en met

€ 500,00

Noodreparatie tot en met

€ 500,00

Schade invloed op de BM-trede

Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot

12 maanden na betaling

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

geen invloed

Hulpverlening

geen invloed

Overige WA-dekking-schaden

terugval behalve bij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde, dan geen invloed

Totaaldiefstal

geen invloed

Diefstal/joyriding/braak

geen invloed

Gevolgschade bij aanrijding met dieren

niet van toepassing

Kwaadwillige beschadiging

niet van toepassing

Overige beperkt casco-dekking-schaden

geen invloed

Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek

niet van toepassing

Overige volledig casco-dekking-schaden

niet van toepassing

No-claim garantie

Opbouw BM na schade

no

Terugval na schade

yes

Pechhulp binnenland

Hulpverleningsinstantie

ANWB Hulpverlening

Telefoonnummer

088-2692777

Hulpverlening in geval van ongeval

yes

Hulpverlening in geval van brand

yes

Hulpverlening in geval van diefstal

yes

Hulpverlening in geval van mechanische storing

no

Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing

no

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

no

Hulpverlening in geval van ander onheil

yes

Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg

no

Vervoer beschadigde voertuig

naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervoer in-, opzittenden naar huis

per taxi naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervangende auto/motor

nee, meeverzekeren echter wel mogelijk

Pechhulp buitenland

Hulpverleningsinstantie

ANWB Hulpverlening

Telefoonnummer

-592390414

Hulpverlening in geval van ongeval

yes

Hulpverlening in geval van brand

yes

Hulpverlening in geval van diefstal

yes

Hulpverlening in geval van mechanische storing

no

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

no

Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis

no

Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis

no

Hulpverlening in geval van ander onheil

yes

Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing

no

Toezending onderdelen bij mechanische storing

no

Vervoer naar reparatie-inrichting

yes

Invoer en vernietiging wrak

yes

Hotelkosten

no

Vervangend motorrijtuig

nee, meeverzekeren echter wel mogelijk

Kosten telecommunicatie

no

Vervangende bestuurder

no

Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen

4 werkdagen

Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis

no

Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres

no

Vervoer inzittenden naar huis

yes

Opzegging en premierestitutie

Opzegtermijn

geen

Per wanneer

ieder moment

Verlies feitelijke macht door totaalverlies

restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting

Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht

restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting

Stalling van voertuig in het buitenland

restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting

Bij overlijden verzekeringnemer

restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting

Bij emigratie verzekeringnemer

restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting

Reservering niet verbruikte premie bij opschorting

36 maanden

Schadeverzekering inzittenden

Aantal inzittenden

geen

Contractduur

niet van toepassing

Schadevergoeding

geen

Dekking bij

niet van toepassing

Geneeskundige kosten

no

Schade door derven levensonderhoud

no

Schade aan zaken

no

Niet dragen van autogordel

niet van toepassing

Ongevallen in- en opzittenden

Dekking voor aantal inzittenden

geen

Bestuurder meeverzekerd

niet van toepassing

Contractduur

niet van toepassing

Maximale uitkering bij overlijden

geen uitkering

Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar

geen uitkering

Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit

geen uitkering

Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar

geen uitkering

Verhoging uitkering in geval van dragen gordels

niet van toepassing

Repatriering bij overlijden in buitenland

no

Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf

geen uitkering

Geneeskundige kosten

no

Invalidewagen of blindegeleidehond

no

Maximale vergoeding prive-goederen

no

Niet dragen autogordel

niet van toepassing

Uitkering bij blijvende invaliditeit

Algehele verlamming

0%

In geval van whiplashsyndroom

0%

Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:

Verstandelijke vermogens

0%

Gezichtsvermogen beide ogen

0%

Gezichtsvermogen één oog

0%

Gehoorvermogen beide oren

0%

Gehoorvermogen één oor

0%

Reuk en smaak

0%

Spraak

0%

Arm tot in schoudergewricht

0%

Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht

0%

Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht

0%

Been tot in heupgewricht

0%

Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht

0%

Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht

0%

Duim

0%

Wijsvinger

0%

Middelvinger

0%

Ringvinger

0%

Pink

0%

Alle vingers

0%

Grote teen

0%

Een andere teen

0%

Long

0%

Nier

0%

Milt

0%

Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering

0%

Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)

0%

Rechtsbijstand

Wie is er verzekerd

niemand

Contractduur

niet van toepassing

Wat is verzekerd

no

Verzekeringsgebied

geen

Interne kosten

Loonkosten deskundigen

no

Externe kosten

Kosten externe deskundigen

no

Kosten getuigen

no

Proceskosten

no

Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter

no

Franchise

niet van toepassing

Waarborgsom

niet van toepassing

Onvermogen tegenpartij

niet van toepassing

Wachttijd

niet van toepassing

Bijzonderheden

Bij verlies of diefstal van de autosleutels wordt 50%, max € 500,00 vergoed voor vervanging van sloten.
Haal- en brengservice: Als u de auto laat repareren bij een door ons geselecteerd schadeherstelbedrijf en de afstand tussen het haal- en brengadres van de auto en het door ons geselecteerd schadeherstelbedrijf kleiner is dan vijfentwintig kilometer dan: - wordt uw auto ter plekke opgehaald en wordt er direct een gratis leenauto geleverd zodat u verder kunt. U krijgt een leenauto tot maximaal dertig dagen; - als de reparatie klaar is, wordt uw auto gebracht en de leenauto weer opgehaald.
Waarom deze verzekering?
We willen samen met jou ervoor zorgen dat jij veilig blijft rijden. Dat levert je een premiekorting op. Om je te helpen veilig te rijden en jouw premiekorting te verdienen, hebben wij jouw rijgegevens nodig. Die gegevens worden geanalyseerd waardoor we een goed beeld krijgen van jouw rijstijl. Jouw rijstijl wordt bepaald door de gereden snelheid, de manier van optrekken, de wijze van remmen en het nemen van bochten. Vervolgens krijg je van ons een rijscore en die bepaalt welke premie jij betaalt. Als je veilig hebt gereden dan kun je een veilige rijderskorting verdienen. Samen leveren we dan ook nog eens een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Hoe werkt deze verzekering?
Met behulp van een elektronisch middel ontvang je elke tien dagen en bij minimaal 65 gereden kilometers in Nederland, feedback op jouw rijstijl. Je krijgt ook tips om jouw rijstijl te verbeteren. Met het middel wordt de rijstijl gemeten. Wat jouw rijscore is, kun je zien via jouw mijn account of via de app. De door ons verzamelde en geanalyseerde gegevens zijn bindend voor jouw rijstijl, rijscore en de veilige rijderskorting. Over iedere periode van telkens drie maanden begin je met de standaard veilige rijderskorting. Na afloop van die periode bepaalt September 2016 24 jouw rijscore de daadwerkelijke veilige rijderskorting. Dan krijg je premie terug, moet je premie bijbetalen of blijft jouw premie gelijk. Het middel legt vast hoe met jouw auto is gereden, niet door wie. Ook de ritten die niet door jouzelf zijn gereden zijn van invloed op jouw rijscore.

Bonus/Malus Ladder

trede korting 0x schade 1x schade 2x schade
1 -40,0 % 2 1 1
2 -40,0 % 3 1 1
3 -40,0 % 4 1 1
4 -10,0 % 5 1 1
5 20,0 % 6 1 1
6 35,0 % 7 1 1
7 45,0 % 8 2 1
8 50,0 % 9 3 1
9 55,0 % 10 4 1
10 60,0 % 11 5 1
11 65,0 % 12 6 1
12 70,0 % 13 7 2
13 75,0 % 14 8 3
14 80,0 % 15 9 4
15 80,0 % 16 10 5
16 80,0 % 17 11 6
17 80,0 % 18 12 7
18 80,0 % 19 13 8
19 80,0 % 20 14 9
20 80,0 % 21 15 10
21 80,0 % 21 16 11

Navigatie