Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 2111 456   Logo WhatsApp

ANWB
ANWB - ANWB Veilig Rijden Autoverzekering WA

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • 100% onafhankelijk
Aanmelden

Polisdetails

Voordelen
  • ✔ - Verzekering is direct opzegbaar
  • ✔ - Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Nadelen
  • ✖ Geen minpunten
Letselschade
€ 6.100.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
no
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
yes
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
no
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
no
Ruitbreuk
no
Storm/natuurrampen
no
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
no
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
no
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
no
Schade tijdens transport per vrachtwagen
no
Schade tijdens transport per trein
no
Schade tijdens transport per boot
no
Schade tijdens transport per vliegtuig
no
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
niet van toepassing
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
niet van toepassing
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
niet van toepassing
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
niet van toepassing
Losse specifieke toebehoren
niet van toepassing
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
Toevoegingen, beveiligingssysteem
niet van toepassing
Toevoegingen, audioapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
niet van toepassing
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
€ 50.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA-dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
niet van toepassing
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
niet van toepassing
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
niet van toepassing
Geldt als nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
niet van toepassing
Geldt bij totaaldiefstal
niet van toepassing
Geldt bij technisch totaalverlies
niet van toepassing
Geldt bij te repareren schade indien
niet van toepassing
Deel van de maand wordt
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Vergoeding van de nieuwwaarde
niet van toepassing
Volledige nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Bedrag eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving over de rest
niet van toepassing
Afschrijving m.i.v.
niet van toepassing
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
niet van toepassing
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
niet van toepassing
Geldt als aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als occasion niet ouder dan
niet van toepassing
Volledige aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
niet van toepassing
Beveiliging is niet van toepassing.
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
niet van toepassing
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
niet van toepassing
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
niet van toepassing
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
niet van toepassing
Vervanging ruit door ander bedrijf
niet van toepassing
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
niet van toepassing
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
niet van toepassing
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
niet van toepassing
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
niet van toepassing
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
niet van toepassing
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
niet van toepassing
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
niet van toepassing
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
niet van toepassing
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
niet van toepassing
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
niet van toepassing
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt
niet van toepassing
Aangesloten schadeherstelbedrijven
niet van toepassing
Vergoeding bij reparatie elders
niet van toepassing
Expertise noodzakelijk
niet van toepassing
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
niet van toepassing
Beperking aan gebruik vervangende auto
niet van toepassing
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
niet van toepassing
Reparatie tot en met
niet van toepassing
Noodreparatie tot en met
niet van toepassing
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na betaling
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde, dan geen invloed
Totaaldiefstal
niet van toepassing
Diefstal/joyriding/braak
niet van toepassing
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
ANWB Hulpverlening
Telefoonnummer
088-2692777
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
per taxi naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
ANWB Hulpverlening
Telefoonnummer
-592390414
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
no
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
4 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
no
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
no
Vervoer inzittenden naar huis
yes
Opzegtermijn
dagelijks opzegbaar, geen minimale looptijd
Restitutie bij ritmonitoring
ja elke drie maanden
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie onder aftrek van administratiekosten of opschorting
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
36 maanden
Aantal inzittenden
geen
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Waarom deze verzekering?
We willen samen met jou ervoor zorgen dat jij veilig blijft rijden. Dat levert je een premiekorting op. Om je te helpen veilig te rijden en jouw premiekorting te verdienen, hebben wij jouw rijgegevens nodig. Die gegevens worden geanalyseerd waardoor we een goed beeld krijgen van jouw rijstijl. Jouw rijstijl wordt bepaald door de gereden snelheid, de manier van optrekken, de wijze van remmen en het nemen van bochten. Vervolgens krijg je van ons een rijscore en die bepaalt welke premie jij betaalt. Als je veilig hebt gereden dan kun je een veilige rijderskorting verdienen. Samen leveren we dan ook nog eens een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Hoe werkt deze verzekering?
Met behulp van een elektronisch middel ontvang je elke tien dagen en bij minimaal 65 gereden kilometers in Nederland, feedback op jouw rijstijl. Je krijgt ook tips om jouw rijstijl te verbeteren. Met het middel wordt de rijstijl gemeten. Wat jouw rijscore is, kun je zien via jouw mijn account of via de app. De door ons verzamelde en geanalyseerde gegevens zijn bindend voor jouw rijstijl, rijscore en de veilige rijderskorting. Over iedere periode van telkens drie maanden begin je met de standaard veilige rijderskorting. Na afloop van die periode bepaalt September 2016 24 jouw rijscore de daadwerkelijke veilige rijderskorting. Dan krijg je premie terug, moet je premie bijbetalen of blijft jouw premie gelijk. Het middel legt vast hoe met jouw auto is gereden, niet door wie. Ook de ritten die niet door jouzelf zijn gereden zijn van invloed op jouw rijscore.

Navigatie