Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

OHRA
OHRA - OHRA Autoverzekering WA + beperkt casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • 100% onafhankelijk

Polisdetails

Voordelen
  • ✔ - Verzekering is direct opzegbaar
  • ✔ - Vergoeding voor vervanging van sloten als sleutels zoek geraakt na diefstal of inbraak/beroving.
  • ✔ - Eigen risico beperkt casco afkoopbaar.
  • ✔ - Tegemoetkoming huurkosten auto geldt ook bij totaal verlies.
Nadelen
  • ✖ - Als de schade niet gerepareerd wordt bij een aangesloten herstelbedrijf dan geldt een extra eigen risico van € 500,00
Letselschade
€ 6.070.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
gedekt zijn kleding en handbagage
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
gedekt buiten gebouwen en terreinen verzekeringnemer
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk
gedekt is ruitbreuk (inclusief glas van zonnedaken) en schade aan interieur veroorzaakt door de ruitbreuk
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
no
Schade tijdens transport per vrachtwagen
yes
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
yes
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
niet gratis meeverzekerd
Losse specifieke toebehoren
niet gratis meeverzekerd
Compact Discs en cassettes
uitgesloten
Toevoegingen, beveiligingssysteem
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, audioapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, autotelefoon
geen mogelijkheid tot verhogen
Toevoegingen, overige
geen mogelijkheid tot verhogen
Compact Discs en cassettes
niet van toepassing
€ 50.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie mits gelijkwaardig motorrijtuig
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
€ 15,00 per dag
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
max 5 dagen indien bij reparatie door aangesloten herstelbedrijf total loss blijkt
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
no
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
niet van toepassing
Geldt als nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
niet van toepassing
Geldt bij totaaldiefstal
niet van toepassing
Geldt bij technisch totaalverlies
niet van toepassing
Geldt bij te repareren schade indien
niet van toepassing
Deel van de maand wordt
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Vergoeding van de nieuwwaarde
niet van toepassing
Volledige nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Bedrag eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving over de rest
niet van toepassing
Afschrijving m.i.v.
niet van toepassing
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
niet van toepassing
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
niet van toepassing
Geldt als aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als occasion niet ouder dan
niet van toepassing
Volledige aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
niet van toepassing
Verplicht voor: Personenauto's en cabriolets - Cataloguswaarde vanaf € 50.000,00 tot € 80.000,00: KLASSE 3 - Cataloguswaarde € 80.000,00 en hoger: KLASSE 4 (KLASSE 3 + voertuigvolgsysteem) Terreinauto's (4WD), SUV, SAV - Cataloguswaarde vanaf € 50.000,00 tot € 65.000,00: KLASSE 3 - Cataloguswaarde € 65.000,00 en hoger: KLASSE 4 (KLASSE 3 + voertuigvolgsysteem) Als voertuigvolgsysteem accepteert de maatschappij ook Lojack. Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn.
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 450,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
wel afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
50% van het gekozen eigen risico
Vervanging ruit door ander bedrijf
€ 450,00
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
Glasgarant Kwik Fit.
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 450,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 450,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 450,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 450,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 450,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 450,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 450,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen uitkering
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 450,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 450,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
Schadegarant
Vergoeding bij reparatie elders
100%, wel extra eigen risico van € 500,00
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
€ 0,00
Reparatie tot en met
in overleg met maatschappij
Noodreparatie tot en met
in overleg met maatschappij
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
OHRA Hulpdienst
Telefoonnummer
026 400 2310
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
ja mits door ongeval
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
gedekt naar dichtstbijzijnde herstelbedrijf of naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland of reiskosten per taxi indien tot 50 km of openbaar vervoer op basis van 2e klasse
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
OHRA Hulpdienst
Telefoonnummer
026 400 2310
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
yes
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
ja mits door ernstige ziekte of ongeval
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
max € 250,00 per gebeurtenis
Toezending onderdelen bij mechanische storing
yes
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
gedekt, max € 75,00 per persoon per dag, max 10 dagen
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
no
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
2 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
no
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
no
Vervoer inzittenden naar huis
yes
Opzegtermijn
dagelijks opzegbaar, geen minimale looptijd
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie of opschorting
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie of opschorting
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
12 maanden
Aantal inzittenden
geen
Schadevergoeding
geen
Dekking bij
niet van toepassing
Geneeskundige kosten
no
Schade door derven levensonderhoud
no
Schade aan zaken
no
Niet dragen van autogordel
niet van toepassing
Dekking voor aantal inzittenden
geen
Bestuurder meeverzekerd
niet van toepassing
Maximale uitkering bij overlijden
geen uitkering
Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit
geen uitkering
Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
geen uitkering
Verhoging uitkering in geval van dragen gordels
niet van toepassing
Repatriering bij overlijden in buitenland
no
Maximale daguitkering ziekenhuisverblijf
geen uitkering
Geneeskundige kosten
no
Invalidewagen of blindegeleidehond
no
Maximale vergoeding prive-goederen
no
Niet dragen autogordel
niet van toepassing
Uitkering bij blijvende invaliditeit:
Algehele verlamming
0%
In geval van whiplashsyndroom
0%
Algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
Verstandelijke vermogens
0%
Gezichtsvermogen beide ogen
0%
Gezichtsvermogen één oog
0%
Gehoorvermogen beide oren
0%
Gehoorvermogen één oor
0%
Reuk en smaak
0%
Spraak
0%
Arm tot in schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in elleboog- of tussen elleboog- en schoudergewricht
0%
Hand en arm tot in pols- of tussen pols- en ellebooggewricht
0%
Been tot in heupgewricht
0%
Voet en been tot in knie- of tussen knie- en heupgewricht
0%
Voet en been tot in enkel- of tussen enkel- en kniegewricht
0%
Duim
0%
Wijsvinger
0%
Middelvinger
0%
Ringvinger
0%
Pink
0%
Alle vingers
0%
Grote teen
0%
Een andere teen
0%
Long
0%
Nier
0%
Milt
0%
Minimale invaliditeitsgraad voor verhoogde uitkering
0%
Maximaal uitkeringspercentage (bij 100% invaliditeit)
0%
Wie is er verzekerd
niemand
Wat is verzekerd
no
Verzekeringsgebied
geen
Interne kosten:
Loonkosten deskundigen
no
Externe kosten:
Kosten externe deskundigen
no
Kosten getuigen
no
Proceskosten
no
Reis- en verblijfskosten indien buitenlandse rechter
no
Franchise
niet van toepassing
Waarborgsom
niet van toepassing
Onvermogen tegenpartij
niet van toepassing
Wachttijd
niet van toepassing
Er bestaat geen recht op vergoeding na diefstal indien de verzekeringnemer heeft verzuimd om maatregelen te treffen nadat hem bekend is geworden dat de autosleutels zijn gestolen of vermist.
Recht op vergoeding van kosten tot maximaal € 500,00 per gebeurtenis ivm noodzakelijke vervanging van sloten van het motorrijtuig, indien een of meerdere sleutels na inbraak of beroving in bezit van onbevoegden zijn geraakt.

Navigatie