Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 2111 456   Logo WhatsApp

ZEKUR
ZEKUR - ZEKUR WA + beperkt casco

  • Stap in 2 minuten over
  • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
  • 100% onafhankelijk
Aanmelden

Polisdetails

Voordelen
  • ✔ - Uitgebreide regeling met schadeherstelbedrijven.
  • ✔ - Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Nadelen
  • ✖ - Geen vergoeding indien ruitschade niet door een aangesloten ruitschadeherstelbedrijf wordt uitgevoerd.
Letselschade
€ 6.100.000,00 per gebeurtenis
Materiele schade
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
yes
Schade aan vervoerde zaken van passagiers
no
Schade aan vervoerde zaken van derden
no
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig
yes
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger
no
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door
geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)
yes
Diefstal/joyriding/verduistering/braak
yes
Ruitbreuk (autoruiten, panorama- en zonnedak)
gedekt m.u.v. panoramadak en zonnedak inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig
Storm/natuurrampen
yes
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact
yes
Botsing met dieren: gevolgschade
no
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan
yes
Kwaadwillige beschadiging door anderen
no
Relletjes
no
Schade tijdens transport per vrachtwagen
yes
Schade tijdens transport per trein
yes
Schade tijdens transport per boot
yes
Schade tijdens transport per vliegtuig
yes
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek
no
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)
no
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem
tot € 500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur
tot € 500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon
uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige
tot € 500,00 *
Losse specifieke toebehoren
tot € 500,00 *
Compact Discs en cassettes
max € 50,00 bij diefstal
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
Toevoegingen, beveiligingssysteem
tot € 5.000,00 *
Toevoegingen, audioapparatuur
tot € 5.000,00 *
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur
niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon
niet van toepassing
Toevoegingen, overige
tot € 5.000,00 *
Compact Discs en cassettes
tot € 5.000,00 *
Opmerkingen
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze onderdelen samen.
€ 50.000,00
Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig
WA + beperkt casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie mits gelijkwaardig motorrijtuig
Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten
€ 15,00 per dag, max 30 dagen ook bij verduistering
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten
geen
Als onder invloed van alcohol e.d.
uitgesloten
Carpooling
niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld
niet uitgesloten
Polis kent nieuwwaarderegeling
no
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I
niet van toepassing
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is
niet van toepassing
Geldt als nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan
niet van toepassing
Geldt bij totaaldiefstal
niet van toepassing
Geldt bij technisch totaalverlies
niet van toepassing
Geldt bij te repareren schade indien
niet van toepassing
Deel van de maand wordt
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Vergoeding van de nieuwwaarde
niet van toepassing
Volledige nieuwwaarde tot en met
niet van toepassing
Bedrag eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving eerste schijf
niet van toepassing
Afschrijving over de rest
niet van toepassing
Afschrijving m.i.v.
niet van toepassing
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers
niet van toepassing
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling
no
Geldt als aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Geldt als occasion niet ouder dan
niet van toepassing
Volledige aanschafwaarde tot en met
niet van toepassing
Afschrijvingsregeling
niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion
niet van toepassing
Waardebepaling dagwaarde/vervangingswaarde
dagwaarde volgens door maatschappij aangestelde expert
Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn. Verplicht voor: auto's jonger dan 5 jaar: - Cat.waarde vanaf € 50.000,00 tot € 70.000,00: KLASSE 1 *1, *3 - Cat.waarde vanaf € 70.000,00: KLASSE 5 *1, *3auto's vanaf 5 tot 10 jaar: - Cat.waarde vanaf € 50.000,00 tot € 70.000,00: KLASSE 1 *1, *3 - Cat.waarde vanaf € 70.000,00: KLASSE 3 *1, *3auto's ouder dan 10 jaar: - Cat. waarde vanaf € 50.000,00: KLASSE 1*1 *2Als wel voldaan is aan de beveiligingseisen: *1 Eventueel gekozen eigen risico vervaltAls niet voldaan is aan de beveiligingseisen: *2 Extra eigen risico € 1.000,00 per gebeurtenis *3 Geen diefstaldekking
Eigen risico WA
€ 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco
€ 250,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar
niet afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf
€ 125,00
Vervanging ruit door ander bedrijf
geen vergoeding
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven
geen regeling Kwik Fit, FOCWA bedrijven, merkdealers aangesloten bij Direct Access en Pon
Standaard eigen risico casco
niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar
niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen dekking
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen dekking
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd
geen dekking
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd
€ 250,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd
€ 250,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet
€ 0,00
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden
niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden
no
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt
geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt
geen extra eigen risico
Aangesloten schadeherstelbedrijven
geen regeling
Vergoeding bij reparatie elders
100%
Expertise noodzakelijk
no
Gratis vervangend voertuig bij reparatie
gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto
geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)
€ 250,00
Reparatie tot en met
€ 500,00
Noodreparatie tot en met
€ 500,00
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot
12 maanden na eerstvolgende hoofdpremievervaldatum volgende op de schade
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen
geen invloed
Hulpverlening
geen invloed
Overige WA-dekking-schaden
terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal
geen invloed
Diefstal/joyriding/braak
geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren
niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging
niet van toepassing
Overige beperkt casco-dekking-schaden
geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek
niet van toepassing
Overige volledig casco-dekking-schaden
niet van toepassing
Opbouw BM na schade
no
Terugval na schade
yes
Hulpverleningsinstantie
Alarmcentrale ZEKUR Auto
Telefoonnummer
088-8778100
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
no
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg
no
Vervoer beschadigde voertuig
naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis
per taxi naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor
no
Hulpverleningsinstantie
Alarmcentrale ZEKUR Auto
Telefoonnummer
020-6515111
Hulpverlening in geval van ongeval
yes
Hulpverlening in geval van brand
yes
Hulpverlening in geval van diefstal
no
Hulpverlening in geval van mechanische storing
no
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder
no
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis
no
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis
no
Hulpverlening in geval van ander onheil
yes
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing
no
Toezending onderdelen bij mechanische storing
no
Vervoer naar reparatie-inrichting
yes
Invoer en vernietiging wrak
yes
Hotelkosten
no
Vervangend motorrijtuig
no
Kosten telecommunicatie
no
Vervangende bestuurder
no
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen
4 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis
gedekt naar huis
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres
no
Vervoer inzittenden naar huis
yes
Opzegtermijn
dagelijks opzegbaar per eerste dag van een volgende kalendermaand, geen minimale looptijd
Restitutie bij ritmonitoring
geen restitutie
Verlies feitelijke macht door totaalverlies
restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht
restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland
restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer
restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer
restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting
niet van toepassing
Bij verlies of diefstal van de autosleutels wordt max € 500,00 vergoed voor vervanging van sloten.

Navigatie