Autoverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Wat zijn de gevolgen van een total loss voor de autoverzekering?

De term total loss wordt gebruikt om aan te duiden dat herstellen van de autoschade niet kan of financieel niet verantwoord is. Een auto is total loss als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de auto. Herstel kan bijvoorbeeld ook onmogelijk zijn doordat cruciale onderdelen dermate beschadigd zijn, dat herstel niet meer mogelijk is.

sloopauto.jpg

Bij een total loss verklaarde auto wordt er niet gerepareerd, maar krijg je meestal de dagwaarde uitgekeerd.

Wanneer is een auto total loss?

Als er wordt gesproken over een total loss kunnen er twee soorten bedoeld worden, namelijk:

  • Economisch total loss
  • Technisch total loss

Als je auto total loss wordt verklaard gaat het meestal om een economisch total loss

Sloop.jpg

Wanneer is er sprake van een economisch total loss?

Hiervan is sprake als de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de auto. De verzekeraar gaat geen reparatiekosten van € 1500 betalen als de auto nog maar € 1000 waard is. In dat geval is de auto economisch total loss en gaat de verzekeraar uit van de dagwaarde van de auto. Het is de taak van de schade-expert om de dagwaarde in te schatten. Hierbij gaat de expert uit van de auto vóór het ongeval en de restwaarde van de auto na het ongeval. De restwaarde is afhankelijk van wat opkopers nog voor de auto willen bieden na het ongeval.

Wanneer is je auto technisch total loss?

Er is sprake van een technisch total loss als de auto niet meer te herstellen is. De auto is bijvoorbeeld volledig ontwricht door een ongeval. Dan spelen de dagwaarde en de reparatiekosten geen rol. Herstellen is niet mogelijk. Dus wordt de dagwaarde vóór het ongeval minus de restwaarde aan jou uitgekeerd.

De expert heeft de dagwaarde te laag ingeschat

De expert wordt ingeschakeld door de verzekeraar. Wat als je het niet eens bent met de schatting van de expert? Je kunt een zogenaamde contra-expert inschakelen. Dit is een onafhankelijke expert die de dagwaarde ook gaat inschatten. Bij een verschil van inzicht tussen de experts, wordt er een derde expert benoemd. Deze geeft aan welke waarde vanuit moet worden gegaan voor de schadeafwikkeling. De rekening voor de contra-expert betaal je zelf, tenzij de verzekeraar in de polisvoorwaarden heeft opgenomen dat je recht hebt op een contra-expert. 

Geactualiseerd: 18-08-2021


Gepubliceerd: woensdag 3 mei 2017
Geactualiseerd: woensdag 18 augustus 2021

Vergelijk en bespaar tot € 230
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste WA autoverzekering.
per jaar op je autoverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle autoverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie