Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

FBTO
FBTO Inboedelverzekering (AR)

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
€ 7,82
-

Dekkingsvorm

All Risk (AR)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractsduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt. Er geldt wel een maximum van € 200.000,- per item.

Max verzekerd bedrag

Er is geen standaard maximum voor het verzekerd bedrag. Er wordt maximaal € 200.000,- per voorwerp uitbetaald.

Glasdekking eigenaar

Eigenaren dienen glasdekking op de opstalverzekering mee te verzekeren.

Glasdekking huurder

Glasdekking is standaard meeverzekerd, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 1.250,- per gebeurtenis, mits in de woning, vergoeding boven verzekerd bedrag.

Beroepsgereedschap

De maximumvergoeding voor schade aan beroepsgereedschap bedraagt € 35.000,-.

Praktijkinventaris

De vergoeding voor praktijk- en kantoorinventaris bedraagt maximaal € 25.000,-.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 25.000,-.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 25.000,-, mits de schade voor rekening is van de verzekerde en niet elders is verzekerd.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is standaard onbeperkt meeverzekerd.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard zonder apart maximum meeverzekerd.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is gedekt tot maximaal € 25.000,-.

Mobiele elektronica

De dekking voor mobiele elektronica, zoals laptops, mobiele telefoons en smartwatches, is gelijk aan de reguliere dekking voor audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen behoren tot de inboedel en zijn zonder apart maximum meeverzekerd.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt.

Koelk/diepvries (duur)

De minimumduur van de stroomuitval is 6 uur.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal € 25.000,- verzekerd voor maximaal 52 weken.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sleutels/sloten, noodzakelijk als gevolg van verlies/diefstal sleutel worden tot maximaal € 350,- per gebeurtenis vergoed.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd zonder apart maximum.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is een beperkende dekking voor lijfsieraden in geval van diefstal. Er geldt een beperking op het verzekerde bedrag, het verzekerde bedrag is beperkt tot € 5.000,-. Deze beperking vervalt als de woning is beveiligd volgens PKVW of Borg.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) en computerapparatuur is (gezamenlijk) standaard zonder apart maximum meeverzekerd. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (klant kan een hoger bedrag kiezen met Diefstal Plus module).

Computers (std)

Audio(visuele) en computerapparatuur zijn (gezamenlijk) standaard meeverzekerd zonder apart maximum. Indien er sprake is van diefstal geldt standaard een maximum van € 35.000,- (totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Kunst (std)

Kunst(voorwerpen) zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd zonder apart maximum. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand geldt, met uitzondering van kraak, de normale dekking. Na 90 dagen is diefstal van kostbare inboedel en schade door vorst en vandalisme niet meer gedekt en na 90 dagen vervalt de glasdekking. Na twee jaar wordt de dekking beperkt tot brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm.

Leegstand (termijn)

Na 24 maanden is er een beperkte dekking.

Huisdier (gebeurtenis)

Schade aan huisdieren wordt beperkt vergoed. Alleen schade aan huisdieren door brand of brandblussing, blikseminslag, ontploffing, storm en diefstal.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is niet gedekt.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is niet gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, vensters, deuren, lichtkoepels of luiken is uitgesloten. Ook uitgesloten is het doorlaten van vocht door vloeren en muren en het doorlaten van vocht vanwege slecht onderhoud van het gebouw en neerslag die is binnengedrongen vanwege constructiefouten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is gedekt, mits als gevolg van hevige plaatselijke regenval.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is gedekt als allriskgebeurtenis.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is gedekt, tenzij het dier met goedvinden van de verzekerde aanwezig is.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van verzakking en constructiefouten is niet gedekt. Schade als gevolg van instorting is wel gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten voor herstel van herbeplanting zijn tot maximaal € 25.000,- verzekerd. Bij storm of diefstal is de vergoeding voor planten die geen terreinafscheiding zijn maximaal € 1.000,-. De kosten voor herstel van overige tuinaanleg (geen planten) zijn zonder apart maximum verzekerd.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag van de inboedel zijn tot maximaal € 25.000,- verzekerd.

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Alle evenementen onder de extra uitgebreide dekking zijn meeverzekerd. Diefstal en vandalisme na braak zijn ook meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (termijn)

De maximale toegestane termijn voor tijdelijke verhuur is 300 dagen per kalenderjaar.

Tijdelijke verhuur (huurders)

De dekking tijdens tijdelijke verhuur is geldig ongeacht de huurders.

Tijdelijke verhuur (ER)

Voor schade tijdens tijdelijke verhuur geldt het gekozen eigen risico.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren (met de Kostbaarheden Buitenshuisverzekering).

Buitenshuisdekking beperking

Bij de keuze vergoeding Compleet is er geen sprake van een beperkte dekking op bepaalde categorieën. Bij de keuze vergoeding Basis is er wel een beperkte dekking voor bepaalde categorieën. Er geldt een eigen risico van € 150,- op schade op de buitenshuisdekking.

Diefstal buitenshuisdekking

Diefstal van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Verlies/kwijtraken van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking is Nederland.

Reisbagage buitenshuisdekking

De buitenshuisdekking kan de bagagedekking van de reisverzekering vervangen.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking is naar keuze € 3.000,-, € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 25.000,- per gebeurtenis.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Voor lijfsieraden is geen apart maximaal verzekerd bedrag op de buitenshuisdekking. Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking is naar keuze € 3.000,-, € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 25.000,- per gebeurtenis. Bij de keuze vergoeding Basis is het maximum € 300,-.

Audio buitenshuisdekking

Voor audioapparatuur is geen apart maximaal verzekerd bedrag op de buitenshuisdekking. Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking is naar keuze € 3.000,-, € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 25.000,- per gebeurtenis. Bij de keuze vergoeding Basis is het maximum € 1.300,-.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Voor (spel)computerapparatuur is geen apart maximaal verzekerd bedrag op de buitenshuisdekking. Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking is naar keuze € 3.000,-, € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 25.000,- per gebeurtenis. Bij de keuze vergoeding Basis is het maximum € 1.300,-.

Telecom buitenshuisdekking

Voor telecommunicatieapparatuur is geen apart maximaal verzekerd bedrag op de buitenshuisdekking. Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking is naar keuze € 3.000,-, € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 25.000,- per gebeurtenis. Bij de keuze vergoeding Basis is het maximum € 300,-.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Voor foto-/film-/videoapparatuur is geen apart maximaal verzekerd bedrag op de buitenshuisdekking. Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking is naar keuze € 3.000,-, € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 25.000,- per gebeurtenis. Bij de keuze vergoeding Basis is het maximum € 1.300,-.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

ER - Laagste

Het laagst mogelijk te kiezen eigen risico bedraagt € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 150,- en € 300,-. Het eigen risico op de buitenshuisdekking is € 150,-.

ER - Allrisk schade

Bij specifieke allrisk-schades geldt een eigen risico van € 150,-.

ER - Mobiele elektronica

Bij specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica geldt een eigen risico van € 150,-.

ER - Stormschade

Bij stormschade geldt een eigen risico van € 200,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd.

Nieuwwaarderegeling

Na schade wordt per direct gekeken naar de verhouding tussen dagwaarde en nieuwwaarde (40%/60%).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Er wordt geen gebruik gemaakt van een verzekerd bedrag.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde kleiner is dan 40% van de nieuwwaarde, het beschadigde item onttrokken is aan het bedoelde gebruik, wanneer het gazonmaaiers, zonweringen, antennes, inboedel van derden of snor- en bromfietsen betreft wordt er uitgegaan van de dagwaarde. Bij kunstvoorwerpen wordt uitgegaan van de zeldzaamheidswaarde.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Navigatie