Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

InShared
InShared Inboedelverzekering (AR)

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
€ 9,60
-

Inboedelverzekering

Dekkingsvorm

All Risk (AR)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 0 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Er is geen standaard maximum voor het verzekerd bedrag.

Glasdekking eigenaar

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren wanneer verzekerde eigenaar is van de woning.

Glasdekking huurder

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 1.250,- per gebeurtenis.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is € 35.000,-.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade (microcracks) zijn verzekerd als deze het gevolg zijn van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zijn ontstaan. Niet verzekerd zijn microcracks die door normaal gebruik ontstaan.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Beroepsgereedschap

De maximumvergoeding voor schade aan beroepsgereedschap bedraagt € 7.500,-.

Praktijkinventaris

De vergoeding voor praktijk- en kantoorinventaris bedraagt maximaal € 7.500,-.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 10.000,-.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 15.000,-.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is niet standaard meeverzekerd. Eigenaarsbelang kan optioneel meeverzekerd worden tot € 25.000,-.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard niet meeverzekerd.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is standaard gedekt tot maximaal € 8.000,-.

Mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica is er sprake van een lagere uitkering ten opzichte van normale audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen behoren tot de inboedel en zijn zonder apart maximum meeverzekerd.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt.

Koelk/diepvries (duur)

Bij dekking voor schade aan inhoud van koelkast/diepvries geldt geen minimumduur voor stroomuitval.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn zonder apart maximum verzekerd.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sleutels/sloten, noodzakelijk als gevolg van verlies/diefstal sleutel worden tot maximaal € 800,- per gebeurtenis vergoed.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 8.000,-.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is geen beperking op de dekking bij diefstal van lijfsieraden ten opzichte van de standaard dekking.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 20.000,-.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 20.000,-.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is € 35.000,-.

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd tot € 35.000,-.

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 35.000,-.

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum.

Leegstand (evenem.)

Alle evenementen zijn gedekt tijdens leegstand (met uitzondering van kraak geldt de normale dekking).

Leegstand (termijn)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking maximaal 6 maanden.

Huisdier (gebeurtenis)

Huisdieren worden beschouwd als inboedel. Dezelfde schadeoorzaken zijn verzekerd.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Braaksporen moeten aantoonbaar zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is gedekt. De goederen mochten niet zichtbaar zijn en braak moet aantoonbaar zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 750,- per gebeurtenis.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium en het glas.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is gedekt als allriskgebeurtenis.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Alleen stootschade door (huis)dieren is gedekt. Bij schade aan mobiele elektronica moet de aanvullende dekking Mobiele Elektronica zijn afgesloten. Schade aan voorwerpen die vallen onder de dekking eigenaarsbelang of huurdersbelang zijn alleen verzekerd als de aanvullende dekking Eigenaarsbelang of Huurdersbelang is meeverzekerd.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt vergoed, tenzij er sprake is van normaal huishoudelijk gebruik.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin zijn tot maximaal € 35.000,-.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag van de inboedel zijn tot maximaal € 30.000,- verzekerd.

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Alle evenementen onder de extra uitgebreide gevaren dekking zijn meeverzekerd. Diefstal en vandalisme na braak zijn ook meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (termijn)

De maximale toegestane termijn voor tijdelijke verhuur is zes maanden per kalenderjaar.

Tijdelijke verhuur (huurders)

De dekking tijdens tijdelijke verhuur is geldig als er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is. Verhuur aan toeristen voor maximaal 30 dagen of één gezin voor maximaal zes maanden is toegestaan.

ER - Tijdelijke verhuur

Voor schade tijdens tijdelijke verhuur geldt het algemene dan wel gekozen eigen risico.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren. (Middels de kostbaarhedenuitbreiding).

Buitenshuisdekking beperking

Binnen de buitenshuisdekking is sprake van een beperkte dekking op bepaalde onderdelen.

Diefstal buitenshuisdekking

Diefstal van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Verlies/kwijtraken van inboedelgoederen is niet gedekt op de buitenshuisdekking.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking is de wereld. Er gelden wel andere maximum verzekerde bedragen tussen Nederland en de wereld.

Reisbagage buitenshuisdekking

De buitenshuisdekking kan de bagagedekking van de reisverzekering beperkt vervangen. Alleen totaalverlies van de volledige reisbagage is gedekt.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Het maximaal verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking is € 15.000,- per gebeurtenis. Waardevolle spullen binnen Nederland worden tot maximaal € 15.000,- verzekerd.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor lijfsieraden op de buitenshuisdekking is € 3.000,- per gebeurtenis.

Audio buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor audioapparatuur op de buitenshuisdekking is € 15.000,- per gebeurtenis. Buiten Nederland is dit bedrag € 7.500,-.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor waardevolle spullen (inclusief spelcomputers) op de buitenshuisdekking is € 15.000,- per gebeurtenis. Buiten Nederland is dit bedrag € 7.500,-.

Telecom buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor telecommunicatieapparatuur op de buitenshuisdekking is € 5.000,- per gebeurtenis. Buiten Nederland is dit bedrag € 2.500,-.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor foto-/film-/videoapparatuur op de buitenshuisdekking is € 15.000,- per gebeurtenis. Buiten Nederland is het maximale bedrag € 7.500,-.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering. Asbest wordt tot maximaal € 50.000,- vergoed.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,- en € 150,-.

ER - Allrisk schade

Bij specifieke allrisk-schades wordt niet afgeweken van het gekozen eigen risico.

ER - Mobiele elektronica

Bij specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica geldt een eigen risico van € 50,-.

ER - Stormschade

Bij stormschade aan huurdersbelang geldt een eigen risico van € 200,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt verlaagd naar € 50,- als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd.

Nieuwwaarderegeling

Na 1 jaar wordt gekeken naar de verhouding tussen dagwaarde en nieuwwaarde (40%/60%).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. De uitkering is altijd maximaal het verzekerde bedrag.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde binnen zes jaar kleiner is dan 40% van de nieuwwaarde dan wordt de dagwaarde + 10% uitgekeerd. Antiek, antiek meubiliar, kunstvoorwerpen en of verzamelingen worden op basis van zeldzaamheidswaarde vergoedt.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Navigatie