Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

ANWB
ANWB Woonpakket Plus

Type verzekering

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
Combinatieverzekering
€ 19,84
-

 

Deze polis kan nog niet via Poliswijzer.nl worden afgesloten

Inboedelverzekering

Dekkingsvorm

All Risk (AR)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is niet onbeperkt. De verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering, maar keert per gebeurtenis maximaal het verzekerde bedrag uit.

Max verzekerd bedrag

Het maximum te verzekeren bedrag is € 125.000,-.

Glasdekking eigenaar

Glasdekking is standaard meeverzekerd wanneer verzekerde eigenaar is van de woning.

Glasdekking huurder

Glasdekking is standaard meeverzekerd, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 750,- per gebeurtenis.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is zonder apart maximum. (voor huurders).

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is meeverzekerd.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Beroepsgereedschap

Er is geen dekking voor schade aan beroepsgereedschap.

Praktijkinventaris

De verzekering biedt geen dekking voor praktijk- en kantoorinventaris.

Inboedel van derden

Schade aan geleende inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 125.000,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 125.000,-.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is standaard onbeperkt meeverzekerd.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 125.000,-.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is niet gedekt.

Mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica is er sprake van een lagere uitkering ten opzichte van normale audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen behoren tot de inboedel en zijn zonder apart maximum meeverzekerd. Valt onder opstalverzekering. Voor huurder onder huurdersbelang.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt.

Koelk/diepvries (duur)

Bij dekking voor schade aan inhoud van koelkast/diepvries geldt geen minimumduur voor stroomuitval.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn zonder apart maximum verzekerd.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sleutels/sloten, noodzakelijk als gevolg van diefstal sleutel, zijn gedekt tot 50% van de kosten.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 7.500,-.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is een beperkende dekking voor lijfsieraden in geval van diefstal.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 125.000,-.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 125.000,-.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is € 7.500,-.

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd tot € 7.500,-. (Antiek meubilair valt niet onder de dekking).

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 125.000,-.

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 7.500,-.

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum.

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand (met uitzondering van kraak) is er alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag en, storm.

Leegstand (termijn)

Na 3 maanden is er een beperkte dekking.

Huisdier (gebeurtenis)

Niet van toepassing, schade aan huisdieren wordt niet vergoed.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Bij schade door diefstal uit kelder- en garageboxen en uit voor anderen toegankelijke ruimten is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak en tot maximaal € 7.500,-.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is standaard niet gedekt. Dit is optioneel verzekerd bij de buitenshuisdekking tot maximaal € 1.000,-. De goederen mogen bij diefstal niet zichtbaar zijn.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing in huis is gedekt. Buitenshuis is er een optionele Buitenshuisdekking.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Er zijn geen (extra) uitsluitingen bij/als gevolg van schade door neerslag.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt. Wanneer het rookkanaal langer dan 12 maanden niet is geveegd door een deskundige geldt geen dekking.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is gedekt als allriskgebeurtenis.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is gedekt, tenzij het dier met goedvinden van de verzekerde aanwezig is.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is gedekt, tenzij dit door ondeskundig of onjuiste uitgevoerde werkzaamheden ontstaat.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin zijn zonder apart maximum verzekerd (mits deze tot de huurders- en eigenaarsbelang behoort) als gevolg van brand en brandblussing, storm, diefstal of poging daartoe, aanrijding en aanvaring.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag zijn zonder apart maximum verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag.

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is niet gedekt.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Tijdelijke verhuur (termijn)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Tijdelijke verhuur (huurders)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

ER - Tijdelijke verhuur

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren.

Buitenshuisdekking beperking

Binnen de buitenshuisdekking geldt er voor sommige zaken een maximale vergoeding per schadegebeurtenis. Voor smartphone en tablet geldt een optionele dekking.

Diefstal buitenshuisdekking

Diefstal van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Verlies/kwijtraken van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking is de wereld.

Reisbagage buitenshuisdekking

De buitenshuisdekking kan de bagagedekking van de reisverzekering vervangen. Uitzonderingen zijn fietsen. Deze zijn niet verzekerd. Hiervoor moet een aparte fietsverzekering afgesloten worden.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Het maximaal verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking is € 125.000,- per gebeurtenis.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor lijfsieraden op de buitenshuisdekking is € 7.500,- per gebeurtenis.

Audio buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor audioapparatuur op de buitenshuisdekking is € 7.500,- per gebeurtenis.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor laptops is € 7.500,- per object. Voor overige (spel)computerapparatuur geldt een maximum van € 350,-. Tablets dienen apart te worden meeverzekerd met de 'Smartphone- en tabletdekking'.

Telecom buitenshuisdekking

Telecommunicatieapparatuur is niet standaard gedekt op de buitenshuisdekking. Telecommunicatieapparatuur kan optioneel met de 'Smartphone- en tabletdekking' worden meeverzekerd tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor foto-/film-/videoapparatuur op de buitenshuisdekking is € 7.500,- per gebeurtenis.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-, mits er gebruik wordt gemaakt van schadesturing of als herstel niet mogelijk is zoals bij diefstal. In alle andere gevallen is het eigen risico € 250,-.

ER - Opties

Er kan niet afgeweken worden van een eigen risico van € 250,-.

ER - Allrisk schade

Bij specifieke allrisk-schades wordt niet afgeweken van het gekozen eigen risico.

ER - Mobiele elektronica

Niet van toepassing, er is geen dekking voor specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica. Als de optionele dekking voor Mobiele Elektronica is afgesloten is er geen sprake van een eigen risico, mits de schade wordt hersteld door een aangewezen schadehersteller. Anders geldt een eigen risico van € 50,-.

ER - Stormschade

Er wordt bij stormschade niet afgeweken van het gekozen eigen risico.

ER - Grote steden

Er is geen apart grote stedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt verlaagd naar € 0,- als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd.

Nieuwwaarderegeling

Eerst wordt gekeken naar herstel van de schade. Wanneer dat niet mogelijk is spullen die maximaal tien jaar oud zijn de nieuwwaarde. Spullen van meer dan tien jaar oud de vervangingswaarde

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt met € 250,- verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Bij schadevaststelling vindt geen indexering plaats.

Schadevaststelling

Spullen die maximaal tien jaar oud de nieuwwaarde. Spullen van meer dan tien jaar oud de vervangingswaarde.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Opstalverzekering

Dekkingsvorm

All Risk (AR)

Bijzonderheden

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt, de herbouwwaarde wordt via een externe bron vastgesteld.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

HBW-garantie

De herbouwwaardegarantie is onbeperkt. Dit geldt als op basis van informatie de herbouwwaarde via een externe bron is vastgesteld.

Max verzekerd bedrag

Het maximale verzekerde bedrag is € 650.000,-. Boven de € 650.000,- op aanvraag.

Terreinafscheiding

Alle terreinafscheidingen zijn verzekerd.

Bijgebouwen

Aan- en bijgebouwen (inpandige bergingen) op het verzekerde adres, tot 100m2, zijn verzekerd.

Nagelvast (binnen)

Aard- en nagelvaste zaken binnen de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (buiten)

Aard- en nagelvaste zaken aan de buitenzijde van de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (uitsl. buiten)

Er zijn geen uitsluitingen.

Fundering

De funderingen zijn standaard meeverzekerd.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Leidingen

Schade aan leidingen is bij lekkage gedekt.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn gedekt.

Verplichte veiligheidsm.

De kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden vergoed. Geen maximum

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders worden vergoed. Boven verzekerd bedrag. De vergoeding bedraagt maximaal € 15.000,- boven het verzekerd bedrag.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen sleutels en/of sloten als gevolg van diefstal/verlies worden niet vergoed. (Dit valt onder de inboedelverzekering).

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is € 650.000,-.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is gedekt.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Aan- en verbouw (evenem.)

Tijdens de aan- en verbouw van de woning geldt er geen beperking op de normale dekking. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd. Diefstal van bouwmaterialen en te installeren zaken is uitsluitend verzekerd indien deze zich bevinden in het afgesloten woonhuis en/of bijgebouwen en er aantoonbare sporen van braak zijn.

Aan- en verbouw (verband)

Tijdens aan- of verbouw geldt geen beperking op de normale dekking.

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand van de woning geldt er geen beperking op de dekking. Na 3 maanden is alleen schade gedekt door brand, ontploffing, blikseminslag en storm.

Leegstand (termijn)

De normale dekking blijft maximaal 3 maanden van kracht als een gebouw niet wordt bewoond of gebruikt.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Meteorieten

Schade als gevolg van inslag van meteorieten is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Sneeuwdruk

Schade als gevolg van sneeuwdruk is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Antennes

Schade als gevolg van het neerstorten van (delen van) antennes is gedekt.

Inbraak, diefstal

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme is gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Er zijn geen (extra) uitsluitingen bij/als gevolg van schade door neerslag.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Grondwater

Schade als gevolg van grondwater is niet gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een plotseling defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een plotseling ontstane breuk van of defect aan het aquarium is gedekt.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Hak- en breekwerk

Schade als gevolg van hak- en breekwerk na lekkage is gedekt.

Vorstschade leidingen

Vorstschade aan leidingen is gedekt.

Rook en roet

Schade als gevolg van rook en roet is gedekt. Wanneer het rookkanaal langer dan 12 maanden niet is geveegd door een deskundige geldt geen dekking.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade als gevolg van (huis)dieren die zich zonder toestemming van de verzekerde in de woning bevinden is gedekt.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten, krassen

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken wordt niet vergoed.

Inkt, verf, bijtende stof

Schade als gevolg van inkt, olie, vetten, verven, bijtende stoffen is gedekt.

Verontreiniging

Schade als gevolg van verontreinigde bodem, lucht of water is niet gedekt.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel, aan- of verbouw

Schade als gevolg van herstel, aan- of verbouw, ondeskundige reiniging, bewerking, onderhoud en reparatie, ontwerp, constructie-, montage- en/of bouwfouten van de woning is niet gedekt.

Schade door overheid

Schade als gevolg van verbeurdverklaring en beschadiging door de overheid is gedekt.

Asbestsanering - Eigen huis

Het saneren van asbest afkomstig van de eigen woning (na een gedekt evenement) wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Asbestsanering - Andere woning

De maximum vergoeding voor het saneren van asbest afkomstig van een andere woning is onbeperkt.

Herstel tuin, beplanting

De kosten voor het herstellen van de tuin worden vergoed. Dekking geldt alleen bij schade als gevolg van brand, brandblussing, storm, diefstal of poging daartoe, aanrijding of aanvaring.

Vervoer, opslag inboedel

De kosten van vervoer en opslag van de inboedel worden niet vergoed. Deze kosten zijn meeverzekerd op de inboedelverzekering.

Huurderving

Er is geen dekking voor schade door huurderving.

Huurderving geen verhuur

Niet van toepassing, er is geen vergoeding voor huurderving.

Aanspr. tov huurders

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid ten opzichte van huurders.

Aan- en verbouw (glas)

Tijdens aan- en verbouw is er dekking voor glasbreuk.

Leegstand (glas)

Er is tijdens leegstand dekking voor glasbreuk.

Glas (dekking)

Glasdekking is standaard meeverzekerd.

Glas - Beschildering en versieringen

Er is dekking voor het opnieuw aanbrengen van beschilderingen en versieringen op het vervangende glas.

Glas - Lichtkoepels

Schade aan lichtkoepels wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Terreinafscheiding en balkonbeglazing

Glasschade aan terreinafscheiding en balkonbeglazing wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Glazen deuren

Glasschade aan een volglazen deuren of glas geplaatst in een deur wordt zonder apart maximum vergoed.

Glas - Glazen douchecabine

Glasschade aan een glazen douchecabine wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - (Hobby)kassen

Glasschade aan (hobby)kassen wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Lekslaan

Het lekslaan van ramen valt onder de dekking, mits deze niet ouder zijn dan 10 jaar en er geen sprake is van garantie.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Noodvoorziening glasbreuk

De kosten voor noodvoorzieningen bij glasbreuk worden zonder apart maximum vergoed.

Glas in natura

Glasschade wordt in natura vergoed.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Saneringskosten

De saneringskosten worden vergoed zonder aparte maximering

Bewaking woonhuis

De kosten van bewaking worden volledig vergoed.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-, mits er gebruik wordt gemaakt van schadesturing. In alle andere gevallen is het eigen risico € 250,-.

ER - Opties

Er kan niet afgeweken worden van een eigen risico van € 250,-.

ER - Stormschade

Het eigen risico voor stormschades bedraagt € 250,-.

ER - Allrisk schade

Bij allrisk-schades wordt niet afgeweken van het gekozen eigen risico.

ER - Glasschade

Voor glasschade geldt het standaard eigen risico. Bij herstel via een aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico: € 0,-.

Zelf glasschade herstellen

Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf (zonder maximum herstelbedrag).

Indexering bij schade

Bij schade vindt geen indexering plaats.

Keuze herbouw

De verzekeringnemer dient in overleg met de verzekeraar een keuze te maken tussen herbouwen en niet herbouwen. Een nadere termijn wordt niet gesteld.

Uitkering herbouw

De uitkering is gebaseerd op de herbouwwaarde. 70% van de uitkering wordt direct uitgekeerd, de rest volgt in termijnen na het overleggen van de nota's.

Grondslag niet-herbouw

De uitkering is gebaseerd op de verkoopwaarde voor schade (minus de verkoopwaarde onmiddellijk na schade),

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Molest

Schade als gevolg van molest is niet gedekt.

Atoomkernreacties

Schade als gevolg van atoomkernreacties is niet gedekt.

Aardbevingen

Schade als gevolg van aardbevingen is niet gedekt.

Vulkanische uitbarstingen

Schade als gevolg van vulkanische uitbarstingen is niet gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 1 jaar.

Opzegbaar 1e jaar

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

Verzekerd bedrag (max)

Het maximaal verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid bedraagt: € 2.500.000,-.

Dekkingsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Partner

De echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Kinderen inwonend

De inwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn.

Kinderen wonend bij ex-partner

Kinderen die bij de andere ouder verblijven/logeren zijn verzekerd.

Gezinsleden uitwonend

De uitwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn en uitwonend zijn voor studie of stage.

(Schoon)ouders

Inwonende (schoon)ouders van de verzekeringnemer zijn niet meeverzekerd.

Bloed- en aanverwanten

De inwonende bloed- en aanverwanten van de verzekeringnemer zijn niet verzekerd.

Logés

Logés zijn meeverzekerd, mits hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.

Huispersoneel

Huispersoneel is meeverzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van verzekerde(n).

(Huis)dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren van verzekerden is gedekt, mits niet beroeps- of bedrijfsmatig gehouden.

Grote dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grote dieren (vee) is niet gedekt.

Dekking huispersoneel

Voor huispersoneel is er dekking voor aansprakelijkheid bij motorrijtuigen, mits verzekerde niet de houder of bezitter van het motorrijtuig is.

Opzicht algemeen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft (opzicht uit overeenkomst) is niet gedekt.

Onrechtmatig opzicht

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft is niet gedekt.

Dekking overige gevallen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de verzekerde onder zich heeft, anders dan die specifiek genoemd worden in de voorwaarden, is verzekerd tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Bezoekers

Schade zonder aansprakelijkheid aan zaken van bezoekers is niet gedekt.

Waarborgsom

De maatschappij vergoedt voor zekerheidsstelling of waarborgsom maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Woning bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woning die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt.

Woonboot bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woonboot die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt.

Woning in aanbouw

Aansprakelijkheid met betrekking tot een woning in aanbouw is niet gedekt.

2e woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot een tweede woning/recreatiewoning/stacaravan of huisje op een volkstuincomplex in Nederland en een tweede woonhuis in Europa is standaard gedekt. De woning mag niet uitsluitend dienen voor verhuur aan derden.

Roeiboot/kano/zeilplank

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's en zeilplanken is gedekt, mits het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK).

Vaartuig (joysailing)

Schade aan het vaartuig zelf door joysailing is gedekt tot maximaal € 12.500,-.

Onderl aanspr verzekerden

Onderlinge aansprakelijkheid is enkel gedekt in geval van letselschade.

Onderl aanspr personeel

Onderlinge aansprakelijkheid van het huispersoneel is gedekt voor zowel letselschade als zaakschade.

Diefstal geld e.d.

Aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal of vermissing van geld, waardepapieren, bankpassen of creditcards van anderen, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, is niet gedekt.

Bedrijf / beroep

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitoefenen van bedrijf of beroep.

Betaalde handenarbeid

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van betaalde handenarbeid.

Bijbaan kinderen

Kinderen zijn verzekerd indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten (bijbaan).

Stage / studie kinderen

Verzekerde kinderen hebben dekking indien zij tijdens studie/stage werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten. Aanspraken van de werkgever/opdrachtgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen, welke voortvloeien uit schade toegebracht tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, zijn niet gedekt.

Vrijwilligerswerk

Verzekerden hebben dekking bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk, mits het schade aan een derde betreft.

Betaald klussen

Aansprakelijkheid voor schade tijdens betaald klussen kan niet worden meeverzekerd.

Dekking betaald klussen

Niet van toepassing, betaald klussen kan niet worden meeverzekerd.

Vriendendienst

Schade zonder aansprakelijkheid bij een vriendendienst is gedekt tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Sport en spel

Schade zonder aansprakelijkheid als gevolg van sport- en spelactiviteiten is gedekt tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Oppassen en logeren

Schade zonder aansprakelijkheid bij oppassen en logeren is gedekt tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Asbest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit asbest is niet uitgesloten.

Wapens zonder vergunning

Schade veroorzaakt door wapens waarvoor geen vergunning is afgegeven is niet gedekt.

Niet bewoonde woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot de nog niet of niet meer bewoonde woning is gedekt. Er geldt geen beperking op de termijn van onbewoond zijn. Het moet gaan om maximaal 1 ander woonhuis met de daarbij behorende bijgebouwen in Nederland. Dit kan zijn: het oude woonhuis dat te koop staat of het nieuwe woonhuis waar verzekerde nog niet in woont.

Antenne

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door een antenne is gedekt.

Zonwering, vlaggestok

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade door zonwering of een vlaggenstok is gedekt.

Brand/ontpl perm. woning

Aansprakelijkheid voor schade door brand aan het door verzekerde binnen Nederland gelegen permanent bewoonde en gehuurde woonhuis is gedekt zonder aparte maximering (tot maximaal de herbouwwaarde van het woonhuis) voor zover dit woonhuis niet of niet voldoende tegen brandschade is verzekerd en de vorderende partij een rechtstreeks benadeelde en natuurlijk persoon is.

Hoedanigheid motorrijtuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Voortbewogen machines

Aansprakelijkheid voor schade door motorisch voortbewogen (maai)machines en speelgoed is gedekt als een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Modelauto (afst. bedien.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bestuurbare modelauto is gedekt.

Elobike

Aansprakelijkheid voor schade met of door fietsen met elektrische trapondersteuning is gedekt.

Speedbike

Aansprakelijkheid voor schade met of door een speedbike is niet gedekt.

Hoverboard

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een hoverboard is gedekt, mits een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden en op eigen terrein wordt gebruikt.

Aanhanger

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een caravan, boottrailer, paardentrailer of andere aanhangwagen voor particulier gebruik, is gedekt, tenzij deze verbonden is met of gekoppeld aan een motorrijtuig of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Goederen voertuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit voertuig of aanhanger, is niet gedekt.

Dekking joyriding

Aansprakelijkheid met betrekking tot joyriding is gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

Motorrijtuig (joyriding)

Schade aan het motorrijtuig zelf door joyriding is gedekt tot maximaal € 12.500,-.

Diefstal (joyriding)

Schade bij joyriding door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Hoedanigheid vaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Zeilboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zeilboot is gedekt, mits de zeilboot een zeiloppervlakte heeft van ten hoogste 16 m2 en het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK).

Modelboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bedienbare modelboot is gedekt, mits deze niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK).

Dekking joysailing

Aansprakelijkheid met betrekking tot joysailing is gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

Diefstal (joysailing)

Schade bij joysailing door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Kitesurfen

Aansprakelijkheid voor schade door kitesurfen is niet gedekt.

Hoedanigheid luchtvaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Modelvliegtuigen

Aansprakelijkheid voor schade met of door modelvliegtuigen is gedekt, voor zover het gewicht max 25 kg bedraagt.

Drones

Aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door of met drones zijn verzekerd voor zover het gewicht maximaal 25 kilogram is en hobbymatig wordt gebruikt.

Kabelvliegers

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door kabelvliegers (vlieger aan touw of kabel) is niet gedekt.

Ballonnen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door ballonnen is gedekt, mits de diameter in geheel gevulde toestand niet meer dan 1 meter bedraagt.

Deltavliegen, Parasailen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen is gedekt.

Goederen luchtvaartuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit een luchtvaartuig, is niet gedekt.

Dekking vakantie (huur)

Aansprakelijkheid voor schade door brand aan het voor vakantiedoeleinden gehuurd vakantieverblijf en de daarbij behorende inboedel is gedekt zonder aparte maximering.

Brand/ontpl (vakantie)

Aansprakelijkheid voor brandschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt.

Waterschade (vakantie)

Aansprakelijkheid voor waterschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is niet gedekt.

Woning verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woningverhuur is niet gedekt.

Woonboot verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woonbootverhuur is niet gedekt.

Verhuur/exploitatie

Aansprakelijkheid in verband met exploitatie/verhuur van onroerende zaken is niet gedekt.

Dekkingsgebied Jagers

Niet van toepassing, het jagersrisico kan niet worden meeverzekerd.

Woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woning die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt in Nederland.

Woonboot dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woonboot die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt in Nederland.

2e woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot een hoofdzakelijk voor eigen gebruik bestemde recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex in Nederland en een tweede woonhuis in Europa is gedekt.

Verh/expl. dekkingsgebied

Niet van toepassing, aansprakelijkheid in verband met exploitatie/verhuur van onroerende zaken is niet gedekt.

Motorrijtuigen dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen dekking in de hele wereld.

Vaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen dekking in de hele wereld.

Luchtvaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen dekking in de hele wereld.

Vakantie (huur) gebied

Deze aansprakelijkheid is gedekt in de hele wereld (inclusief Nederland).

Schadeverhaal

Schadeverhaal (bij aansprakelijkheid van derden) is niet meeverzekerd.

Rechtshulp

De kosten van rechtshulp worden vergoed boven het verzekerd bedrag, mits na toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Rente (proceskosten)

De wettelijke rente wordt vergoed boven het verzekerd bedrag.

Jagersrisico

Het jagersrisico kan niet worden meeverzekerd.

Eigen risico algemeen

Het standaard eigen risico is € 0,-. Er is geen keuze voor een afwijkend eigen risico.

Eigen risico kinderen

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door kinderen die zijn meeverzekerd op de polis geldt geen eigen risico. Er is geen keuze voor een afwijkend eigen risico.

Eigen risico dieren

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door dieren van verzekerde geldt geen eigen risico.

Eigen risico (vakantie)

Voor aansprakelijkheidsschades aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel geldt geen eigen risico.

Opzet

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit opzet is uitgesloten.

Seksuele gedragingen

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele gedragingen zijn uitgesloten.

Molest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit molest is uitgesloten.

Atoomkernreacties

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit atoomkernreacties zijn uitgesloten.

Motorrijtuig/(lucht)vaart

Aansprakelijkheid voor schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, is niet gedekt.

 

Deze polis kan nog niet via Poliswijzer.nl worden afgesloten

Navigatie