Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

ABN AMRO
ABN AMRO Inboedelverzekering (EUG)

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
€ 7,39
€ 4,39

 

Deze polis kan nog niet via Poliswijzer.nl worden afgesloten

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur geldt voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is niet onbeperkt. De verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering, maar keert per gebeurtenis maximaal € 150.000,- uit.

Max verzekerd bedrag

Het maximum te verzekeren bedrag is € 150.000,-.

Glasdekking eigenaar

Eigenaren dienen glasdekking op de opstalverzekering mee te verzekeren.

Glasdekking huurder

Glasdekking is niet mee te verzekeren als de verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 1.250,- per gebeurtenis. Buiten de bewoonde woning op het risicoadres is geen dekking.

Beroepsgereedschap

De maximumvergoeding voor schade aan beroepsgereedschap is € 1.250,-. Het moet gaan om beroepsgereedschap dat wordt gebruikt voor werk in loondienst. Mobiele apparaten zijn geen beroepsgedeerdschap.

Praktijkinventaris

De vergoeding voor praktijk- en kantoorinventaris bedraagt maximaal € 7.500,-. Het moet gaan om praktijk- en kantoorinventaris die wordt gebruikt voor de eigen adminsitratie.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden (geleend of gehuurd) is gedekt tot maximaal € 7.500,-.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 10.000,-.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is standaard onbeperkt meeverzekerd.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 150.000,-.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is gedekt tot maximaal € 7.500,-. Het moet gaan om zakelijke inboedel die wordt gebruikt voor de eigen adminsitratie

Mobiele elektronica

De dekking voor mobiele elektronica, zoals laptops, mobiele telefoons en smartwatches, is gelijk aan de reguliere dekking voor audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen behoren tot de inboedel en zijn zonder apart maximum meeverzekerd.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt.

Koelk/diepvries (duur)

Bij dekking voor schade aan inhoud van koelkast/diepvries geldt geen minimumduur voor stroomuitval.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn niet gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn zonder apart maximum verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sloten door diefstal van sleutels is maximaal € 550,-. Er is alleen recht op een vergoeding na diefstal of beroving met geweld in de woning.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 150.000,-.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is geen maximum vergoeding bij diefstal van lijfsieraden.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 150.000,-.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 7.000,-.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is € 150.000,-. Voor schade als gevolg van diefstal of vandalisme is de vergoeding maximaal € 35.000,-.

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd tot € 150.000,-. (Antiek meubilair valt niet onder de dekking). Voor schade als gevolg van diefstal of vandalisme is de vergoeding maximaal € 35.000,-.

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 150.000,-.

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 150.000,-. Voor schade als gevolg van diefstal of vandalisme is de vergoeding maximaal € 35.000,-.

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd tot € 150.000,-.

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking met uitzondering van diefstal of een poging tot diefstal, vandalisme, terrorisme, neerslag, uitstromend water en glasschade.

Leegstand (termijn)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking maximaal 2 maanden. Na overleg met ABN AMRO is in sommige situaties een langere termijn mogelijk.

Huisdier (gebeurtenis)

Niet van toepassing, schade aan huisdieren wordt niet vergoed.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Braaksporen moeten aantoonbaar zijn. De vergoeding is maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is gedekt. Braak moet aantoonbaar zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 550,- per gebeurtenis.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is niet gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is gedekt, tenzij het dier met goedvinden van de verzekerde aanwezig is.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Er is geen maximum vergoeding voor herstel van de tuin. Schade aan de tuin wordt vergoed als de inboedel is beschadigd door brand, bliksem, ontploffing, aanrijding door een motorrijtuig of aanvaring door een vaartuig.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag zijn zonder apart maximum verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag.

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is niet gedekt.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Tijdelijke verhuur (termijn)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Tijdelijke verhuur (huurders)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Tijdelijke verhuur (ER)

Niet van toepassing, er is geen dekking tijdens tijdelijke verhuur.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Buitenshuisdekking beperking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Diefstal buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Reisbagage buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Audio buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Telecom buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

ER - Laagste

Het laagst mogelijk te kiezen eigen risico bedraagt € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 100,-, € 250,- en € 500,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Mobiele elektronica

Bij specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica geldt een eigen risico van € 100,-, mits de module Mobiele electronica is afgesloten.

ER - Stormschade

Bij stormschade aan huurder/eigenaarsbelang geldt een eigen risico van € 220,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd.

Nieuwwaarderegeling

Na 3 jaar wordt schade vastgesteld op basis van de dagwaarde (40% nieuwwaarde).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. De uitkering is altijd maximaal het verzekerde bedrag.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. De schadevergoeding is dan de nieuwwaarde min de verkoopwaarde. De dagwaarde wordt vergoed als spullen ouder zijn dan 36 maanden én de dagwaarde is minder dan 40% van de nieuwwaarde. Voor de volgende spullen geldt wordt altijd van de dagwaarde uit gegaan:
- gehuurde of geleende inboedel;
- beroepsgereedschap gebruikt in loondienst;
- inboedel zakelijk gebruikt;
- mobiele apparaten;
- lijfsieraden en horloges, kunst, antiek (niet meubels), verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde;
- muziekinstrumenten en sportuitrusting;
- zaken die niet meer worden gebruikt waarvoor zij bestemd waren.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

 

Deze polis kan nog niet via Poliswijzer.nl worden afgesloten

Navigatie