Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

InShared
InShared Woonverzekering (EUG)

Type verzekering

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
Combinatieverzekering
€ 19,83
-

Inboedelverzekering

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 0 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Er is geen standaard maximum voor het verzekerd bedrag.

Glasdekking eigenaar

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren wanneer verzekerde eigenaar is van de woning.

Glasdekking huurder

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 1.250,- per gebeurtenis.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is € 35.000,-.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade (microcracks) zijn verzekerd als deze het gevolg zijn van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zijn ontstaan. Niet verzekerd zijn microcracks die door normaal gebruik ontstaan.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Beroepsgereedschap

De maximumvergoeding voor schade aan beroepsgereedschap bedraagt € 5.000,-.

Praktijkinventaris

De vergoeding voor praktijk- en kantoorinventaris bedraagt maximaal € 5.000,-.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 10.000,-.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 15.000,-.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is niet standaard meeverzekerd. Eigenaarsbelang kan optioneel meeverzekerd worden tot € 25.000,-.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard niet meeverzekerd.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is standaard gedekt tot maximaal € 8.000,-.

Mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica is er sprake van een lagere uitkering ten opzichte van normale audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen behoren tot de inboedel en zijn zonder apart maximum meeverzekerd.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt.

Koelk/diepvries (duur)

Bij dekking voor schade aan inhoud van koelkast/diepvries geldt geen minimumduur voor stroomuitval.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn niet gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn zonder apart maximum verzekerd.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sleutels/sloten, noodzakelijk als gevolg van verlies/diefstal sleutel worden tot maximaal € 800,- per gebeurtenis vergoed.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 6.000,-.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is geen beperking op de dekking bij diefstal van lijfsieraden ten opzichte van de standaard dekking.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 20.000,-.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 20.000,-.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is € 35.000,-.

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd tot € 35.000,-.

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 35.000,-.

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum.

Leegstand (evenem.)

Alle evenementen zijn gedekt tijdens leegstand (met uitzondering van kraak geldt de normale dekking).

Leegstand (termijn)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking maximaal 6 maanden.

Huisdier (gebeurtenis)

Huisdieren worden beschouwd als inboedel. Dezelfde schadeoorzaken zijn verzekerd.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Braaksporen moeten aantoonbaar zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is gedekt. De goederen mochten niet zichtbaar zijn en braak moet aantoonbaar zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 750,- per gebeurtenis.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium en het glas.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is niet gedekt.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin zijn tot maximaal € 35.000,-.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag van de inboedel zijn tot maximaal € 30.000,- verzekerd.

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Alle evenementen onder de extra uitgebreide gevaren dekking zijn meeverzekerd. Diefstal en vandalisme na braak zijn ook meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (termijn)

De maximale toegestane termijn voor tijdelijke verhuur is zes maanden per kalenderjaar.

Tijdelijke verhuur (huurders)

De dekking tijdens tijdelijke verhuur is geldig als er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is. Verhuur aan toeristen voor maximaal 30 dagen of één gezin voor maximaal zes maanden is toegestaan.

ER - Tijdelijke verhuur

Voor schade tijdens tijdelijke verhuur geldt het algemene dan wel gekozen eigen risico.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Buitenshuisdekking beperking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Diefstal buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Reisbagage buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Audio buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Telecom buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Niet van toepassing, buitenshuisdekking is niet mogelijk.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering. Asbest wordt tot maximaal € 50.000,- vergoed.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,- en € 150,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Mobiele elektronica

Niet van toepassing, er is geen dekking voor specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica.

ER - Stormschade

Bij stormschade aan huurdersbelang geldt een eigen risico van € 200,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt verlaagd naar € 50,- als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd.

Nieuwwaarderegeling

Na 1 jaar wordt gekeken naar de verhouding tussen dagwaarde en nieuwwaarde (40%/60%).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. De uitkering is altijd maximaal het verzekerde bedrag.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde binnen zes jaar kleiner is dan 40% van de nieuwwaarde dan wordt de dagwaarde + 10% uitgekeerd. Antiek, antiek meubiliar, kunstvoorwerpen en of verzamelingen worden op basis van zeldzaamheidswaarde vergoedt.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Opstalverzekering

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

Het betreft een contract voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

HBW-garantie

De herbouwwaardegarantie is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Er geldt geen maximum voor de te verzekeren herbouwwaarde.

Terreinafscheiding

Alle terreinafscheidingen zijn verzekerd.

Bijgebouwen

Aan- en bijgebouwen (inpandige bergingen) op hetzelfde adres zijn verzekerd. Aan- en bijgebouwen op een ander adres binnen 500 meter van de woning zijn verzekerd tot maximaal € 25.000,-.

Nagelvast (binnen)

Aard- en nagelvaste zaken binnen de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (buiten)

Aard- en nagelvaste zaken aan de buitenzijde van de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (uitsl. buiten)

Er zijn geen uitsluitingen.

Fundering

De funderingen zijn standaard meeverzekerd.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Leidingen

Schade aan leidingen is bij lekkage gedekt.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) vallen niet onder de dekking.

Verplichte veiligheidsm.

De kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden vergoed. Boven verzekerd bedrag, tot maximaal € 35.000,- (voor alle extra kosten tezamen) per gebeurtenis.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn zonder apart maximum verzekerd,

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen sleutels/sloten worden tot maximaal € 500,- vergoed.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is zonder apart maximum.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is gedekt.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Aan- en verbouw (evenem.)

Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking behalve voor schade die is ontstaan door verbouwing zoals constructie- of montagefouten, graafwerkzaamheden, heien of bemaling, etc. Dit geldt niet als als schade is ontstaan door brand of ontploffing.

Aan- en verbouw (verband)

Tijdens aan- of verbouw geldt altijd de beperkte dekking.

Leegstand (evenem.)

Als de woning langer dan 6 maanden onbewoond is of leegstaat is er geen dekking voor schade door inbraak, diefstal, vandalisme, plunderingen, rellen, neerslag, storm, vorst en glasbreuk.

Leegstand (termijn)

De normale dekking blijft maximaal zes maanden van kracht als een gebouw niet wordt bewoond of gebruikt. De verzekeringnemer moet leegstand binnen 14 dagen melden.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Meteorieten

Schade als gevolg van inslag van meteorieten is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Sneeuwdruk

Schade als gevolg van sneeuwdruk is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Antennes

Schade als gevolg van het neerstorten van (delen van) antennes is gedekt.

Inbraak, diefstal

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme is gedekt. Bekladding en beschildering aan de buitenzijde van de woning en schade door personen die met toestemming in de woning zijn, zijn niet gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Grondwater

Schade als gevolg van grondwater is niet gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een plotseling defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een plotseling ontstane breuk van of defect aan het aquarium is gedekt.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Hak- en breekwerk

Schade als gevolg van hak- en breekwerk na lekkage is gedekt.

Vorstschade leidingen

Vorstschade aan leidingen is gedekt.

Rook en roet

Schade als gevolg van rook en roet is gedekt indien de schade ontstaan is door een verwarmingsinstallatie, open haard of droogkoken.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade als gevolg van (huis)dieren is niet gedekt.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten, krassen

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Inkt, verf, bijtende stof

Schade als gevolg van inkt, olie, vetten, verven, bijtende stoffen is niet gedekt. Er is wel dekking voor schade als gevolg van olie gestroomd uit CV, kachels en haarden.

Verontreiniging

Schade als gevolg van verontreinigde bodem, lucht of water is gedekt.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel, aan- of verbouw

Schade als gevolg van herstel, aan- of verbouw van de woning is gedekt.

Schade door overheid

Schade als gevolg van verbeurdverklaring en beschadiging door de overheid is gedekt.

Asbestsanering - Eigen huis

Het saneren van asbest afkomstig van de eigen woning (na een gedekt evenement) wordt vergoed tot maximaal € 50.000,-.

Asbestsanering - Andere woning

De maximum vergoeding voor het saneren van asbest afkomstig van een gebouw van iemand anders is € 7.500,-.

Herstel tuin, beplanting

Kosten voor herstel van tuin en herbeplanting zijn tot maximaal € 30.000,- verzekerd.

Vervoer, opslag inboedel

De kosten van vervoer en opslag van de inboedel worden vergoed tot maximaal € 20.000,- (voor alle extra kosten tezamen), boven het verzekerd bedrag.

Huurderving

Er is geen dekking voor schade door huurderving.

Huurderving geen verhuur

Niet van toepassing, er is geen vergoeding voor huurderving.

Aanspr. tov huurders

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid ten opzichte van huurders.

Aan- en verbouw (glas)

Tijdens aan- en verbouw is er dekking voor glasbreuk, mits verzekerde kan aantonen dat de schade geen verband houdt met de aan- of verbouw.

Leegstand (glas)

Er is tijdens leegstand dekking voor glasbreuk. Indien langer dan 6 maanden leegstaand is glasbreuk uitgesloten.

Glas (dekking)

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren.

Glas - Beschildering en versieringen

Er is beperkte dekking voor het opnieuw aanbrengen van beschilderingen en versieringen op het vervangende glas tot € 500,-.

Glas - Lichtkoepels

Schade aan lichtkoepels wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Terreinafscheiding en balkonbeglazing

Glasschade aan terreinafscheiding en balkonbeglazing wordt vergoed tot maximaal € 500,- per gebeurtenis.

Glas - Glazen deuren

Glasschade aan een volglazen deuren of glas geplaatst in een deur wordt zonder apart maximum vergoed.

Glas - Glazen douchecabine

Glasschade aan een glazen douchecabine wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - (Hobby)kassen

Glasschade aan (hobby)kassen tot maximaal 6m2 kan optioneel worden meeverzekerd.

Glas - Lekslaan

Het lekslaan van ramen valt niet onder de dekking.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Noodvoorziening glasbreuk

De kosten voor noodvoorzieningen bij glasbreuk worden zonder apart maximum vergoed.

Glas in natura

Glasschade wordt in natura vergoed indien de verzekeringsnemer dit wenst.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd. Boven verzekerd bedrag, tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering. Het opruimen van asbest wordt tot maximaal € 50.000,- vergoed.

Saneringskosten

De saneringskosten worden vergoed. Boven het verzekerd bedrag, tot maximaal € 35.000,- per gebeurtenis.

Bewaking woonhuis

De kosten van bewaking worden als salvagekosten onbeperkt vergoed.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,- en € 150,-.

ER - Stormschade

Het eigen risico voor stormschades bedraagt € 200,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Glasschade

Er wordt geen eigen risico in rekening gebracht bij glasschade.

Zelf glasschade herstellen

Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf (herstelbedrag maximaal € 250,-).

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. De uitkering is altijd maximaal het verzekerde bedrag.

Keuze herbouw

De verzekeringnemer dient binnen een termijn van 12 maanden een keuze te maken tussen herbouwen en niet herbouwen.

Uitkering herbouw

De uitkering is gebaseerd op de herbouwwaarde. 50% van de uitkering wordt direct uitgekeerd, de rest volgt in termijnen na het overleggen van de nota's.

Grondslag niet-herbouw

De uitkering is gebaseerd op de verkoopwaarde, indien de herbouwwaarde lager is, wordt de uitkering gebaseerd op de herbouwwaarde.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Molest

Schade als gevolg van molest is niet gedekt.

Atoomkernreacties

Schade als gevolg van atoomkernreacties is niet gedekt.

Aardbevingen

Schade als gevolg van aardbevingen is niet gedekt.

Vulkanische uitbarstingen

Schade als gevolg van vulkanische uitbarstingen is niet gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Standaard contractsduur

Er is geen standaard contractduur. De verzekering is voor onbepaalde tijd en in het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

Opzegbaar 1e jaar

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

Verzekerd bedrag (max)

Het maximaal verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid bedraagt: € 1.500.000,-.

Dekkingsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Partner

De echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Kinderen inwonend

De inwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn. Dit geldt ook voor pleeg- en stiefkinderen.

Kinderen wonend bij ex-partner

Ongehuwde kinderen die bij de andere ouder thuiswonen zijn verzekerd.

Gezinsleden uitwonend

De uitwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn en voor studie of stage ergens anders binnen Europa wonen.

(Schoon)ouders

Inwonende (schoon)ouders van de verzekeringnemer zijn meeverzekerd.
Indien gekozen is voor verzekerde gezinssituatie 'Gezin met kinderen' of 'Gezin zonder kinderen', zijn de met de verzekeringsnemer samenwonende personen verzekerd.

Bloed- en aanverwanten

De inwonende bloed- en aanverwanten van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn en indien verzekerd als gezin met kinderen of gezin zonder kinderen.

Logés

Logés zijn meeverzekerd, mits hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.

Huispersoneel

Huispersoneel is meeverzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van verzekerde(n).

(Huis)dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren van verzekerden is gedekt.

Grote dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grote dieren (vee) is niet gedekt.

Dekking huispersoneel

Voor huispersoneel is er dekking voor aansprakelijkheid bij motorrijtuigen, mits verzekerde niet de houder of bezitter van het motorrijtuig is.

Opzicht algemeen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft (opzicht uit overeenkomst) is niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Onrechtmatig opzicht

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft is niet gedekt.

Dekking overige gevallen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de verzekerde onder zich heeft, anders dan die specifiek genoemd worden in de voorwaarden, is verzekerd tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Bezoekers

Schade zonder aansprakelijkheid aan zaken van bezoekers is niet gedekt.

Waarborgsom

De maatschappij vergoedt voor zekerheidsstelling of waarborgsom maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Woning bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woning die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt.

Woonboot bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woonboot die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt.

Woning in aanbouw

Aansprakelijkheid met betrekking tot een woning in aanbouw is gedekt, mits deze in Nederland is gelegen en bestemd is voor eigen bewoning.

2e woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot een tweede woning/recreatiewoning/stacaravan is standaard gedekt, mits niet uitsluitend dienend voor verhuur aan derden.

Roeiboot/kano/zeilplank

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's en zeilplanken is gedekt, mits het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK).

Vaartuig (joysailing)

Schade aan het vaartuig zelf door joysailing is gedekt tot maximaal € 15.000,-.

Onderl aanspr verzekerden

Onderlinge aansprakelijkheid is enkel gedekt in geval van letselschade.

Onderl aanspr personeel

Onderlinge aansprakelijkheid van het huispersoneel is gedekt voor zowel letselschade als zaakschade.

Diefstal geld e.d.

Aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal of vermissing van geld, waardepapieren, bankpassen of creditcards van anderen, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, is niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Bedrijf / beroep

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitoefenen van bedrijf of beroep.

Betaalde handenarbeid

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van betaalde handenarbeid.

Bijbaan kinderen

Kinderen zijn verzekerd indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten (bijbaan).

Stage / studie kinderen

Verzekerde kinderen hebben dekking indien zij tijdens studie/stage werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten.

Vrijwilligerswerk

Verzekerden hebben dekking bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk, mits onbetaald.

Betaald klussen

Aansprakelijkheid voor schade tijdens betaald klussen kan niet worden meeverzekerd.

Dekking betaald klussen

Niet van toepassing, betaald klussen kan niet worden meeverzekerd.

Vriendendienst

Schade zonder aansprakelijkheid bij een vriendendienst is gedekt tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Sport en spel

Schade zonder aansprakelijkheid als gevolg van sport- en spelactiviteiten is gedekt tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Oppassen en logeren

Schade zonder aansprakelijkheid bij oppassen en logeren is niet gedekt.

Asbest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit asbest is uitgesloten.

Wapens zonder vergunning

Schade veroorzaakt door wapens waarvoor geen vergunning is afgegeven is niet gedekt.

Niet bewoonde woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot de nog niet of niet meer bewoonde woning is gedekt. Er geldt geen beperking op de termijn van onbewoond zijn.

Antenne

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door een antenne is gedekt.

Zonwering, vlaggestok

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade door zonwering of een vlaggenstok is gedekt.

Brand/ontpl perm. woning

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand aan een in Nederland permanent bewoonde en gehuurde woning is gedekt tot maximaal € 125.000,- per gebeurtenis.

Hoedanigheid motorrijtuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Voortbewogen machines

Aansprakelijkheid voor schade door motorisch voortbewogen (maai)machines en speelgoed is gedekt als een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Modelauto (afst. bedien.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bestuurbare modelauto is gedekt.

Elobike

Aansprakelijkheid voor schade met of door fietsen met elektrische trapondersteuning is gedekt.

Speedbike

Aansprakelijkheid voor schade met of door een speedbike is niet gedekt.

Hoverboard

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een hoverboard is gedekt, mits het niet harder dan 16 km/uur kan.

Aanhanger

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een caravan, boottrailer, paardentrailer of andere aanhangwagen voor particulier gebruik, is gedekt, tenzij deze verbonden is met of gekoppeld aan een motorrijtuig of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Goederen voertuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit een voertuig (waarvoor geen kenteken verplicht is of aanhanger (niet gekoppeld aan een gekentekend voertuig), is gedekt.

Dekking joyriding

Aansprakelijkheid met betrekking tot joyriding is gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

Motorrijtuig (joyriding)

Schade aan het motorrijtuig zelf door joyriding is gedekt tot maximaal € 15.000,-.

Diefstal (joyriding)

Schade bij joyriding door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Hoedanigheid vaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen gedekt in de hoedanigheid van passagier. De aansprakelijkheid van een verzekerde als particulier voor schade door of met een vaartuig, waarvoor geen vaarbewijs is vereist, is ook verzekerd.

Zeilboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zeilboot is gedekt, mits de zeilboot een zeiloppervlakte heeft van ten hoogste 16 m2, het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK) en geen vaarbewijs is vereist.

Modelboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bedienbare modelboot is gedekt.

Dekking joysailing

Aansprakelijkheid met betrekking tot joysailing is gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

Diefstal (joysailing)

Schade bij joysailing door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Kitesurfen

Aansprakelijkheid voor schade door kitesurfen is gedekt.

Hoedanigheid luchtvaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Modelvliegtuigen

Aansprakelijkheid voor schade met of door modelvliegtuigen is gedekt, voor zover het gewicht max 20 kg bedraagt.

Drones

Aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door of met drones zijn niet verzekerd.

Kabelvliegers

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door kabelvliegers (vlieger aan touw of kabel) is gedekt, mits de oppervlakte niet meer dan 1,5 m2 bedraagt.

Ballonnen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door ballonnen is gedekt.

Deltavliegen, Parasailen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen is gedekt.

Goederen luchtvaartuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit een luchtvaartuig, is niet gedekt.

Dekking vakantie (huur)

Aansprakelijkheid voor schade aan een vakantieverblijf door brand of water dat door onvoorziene oorzaak uit leidingen, installaties of toestellen is gestroomd, is gedekt tot maximaal € 125.000,-.

Brand/ontpl (vakantie)

Aansprakelijkheid voor brandschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt.

Waterschade (vakantie)

Aansprakelijkheid voor waterschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt.

Woning verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woningverhuur is gedekt, mits alleen een deel van de woning die verzekerde bewoont, wordt verhuurd voor particuliere bewoning.

Woonboot verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woonbootverhuur is gedekt, mits alleen een deel van de woonboot die verzekerde bewoont, wordt verhuurd voor particuliere bewoning.

Verhuur/exploitatie

Aansprakelijkheid in verband met exploitatie/verhuur van onroerende zaken is niet gedekt.

Dekkingsgebied Jagers

Het dekkingsgebied voor het jagersrisico is de wereld.

Woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woning die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt in Nederland.

Woonboot dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woonboot die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt in Nederland.

2e woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan is gedekt, voor zover de woning in Nederland staat.

Verh/expl. dekkingsgebied

Niet van toepassing, aansprakelijkheid in verband met exploitatie/verhuur van onroerende zaken is niet gedekt.

Motorrijtuigen dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen dekking in de hele wereld.

Vaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen dekking in de hele wereld.

Luchtvaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen dekking in de hele wereld.

Vakantie (huur) gebied

Deze aansprakelijkheid is gedekt in de hele wereld (inclusief Nederland).

Schadeverhaal

Schadeverhaal (bij aansprakelijkheid van derden) is niet meeverzekerd.

Rechtshulp

De kosten van rechtshulp worden vergoed boven het verzekerd bedrag, mits na toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Rente (proceskosten)

De wettelijke rente wordt vergoed boven het verzekerd bedrag.

Jagersrisico

Het jagersrisico is standaard meeverzekerd. Wapenbezit met een vergunning van een bevoegde instantie is verzekerd.

Eigen risico algemeen

Het standaard eigen risico is € 100,-. Er is geen keuze voor een afwijkend eigen risico.

Eigen risico kinderen

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door kinderen die zijn meeverzekerd op de polis geldt een eigen risico van € 100,-. Er is geen keuze voor een afwijkend eigen risico.

Eigen risico dieren

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door dieren van verzekerde geldt een eigen risico van € 100,-.

Eigen risico (vakantie)

Voor aansprakelijkheidsschades aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel geldt een eigen risico van € 100,-.

Opzet

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit opzet is uitgesloten.

Seksuele gedragingen

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele gedragingen zijn uitgesloten.

Molest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit molest is uitgesloten.

Atoomkernreacties

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit atoomkernreacties zijn uitgesloten.

Motorrijtuig/(lucht)vaart

Aansprakelijkheid voor schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, is niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Navigatie