Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

Aegon
Aegon Inboedel Basis

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
€ 5,75
€ 6,05

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractsduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Het maximum te verzekeren bedrag is € 125.000,-.

Glasdekking eigenaar

Eigenaren dienen glasdekking op de opstalverzekering mee te verzekeren.

Glasdekking huurder

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 500,- per gebeurtenis door diefstal met sporen van braak of brandschade. Indien van toepassing verminderd met het bedrag volgens de vergoedingsregeling van de bank of andere instantie. Dekking geldt alleen in het woonhuis.

Beroepsgereedschap

Er is geen dekking voor schade aan beroepsgereedschap. Kan optioneel meeverzekerd worden.

Praktijkinventaris

De verzekering biedt geen dekking voor praktijk- en kantoorinventaris.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 125.000,-, mits de schade voor rekening is van de verzekerde en niet elders is verzekerd.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 125.000,-, mits de schade voor rekening is van de verzekerde en niet elders is verzekerd.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is niet standaard meeverzekerd. Het is optioneel mee te verzekeren met een maximum van € 75.000,-.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 6.000,-.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is niet gedekt, tenzij de dekking voor kantoor-/praktijkinventaris is afgesloten.

Mobiele elektronica

De dekking voor mobiele elektronica, zoals laptops, mobiele telefoons en smartwatches, is gelijk aan de reguliere dekking voor audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is niet gedekt. Brand en ontploffing als gevolg van eigen gebrek of bederf zijn altijd gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen kunnen meeverzekerd worden als huurders of eigenarenbelang.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt. De vergoeding is maximaal € 250,-.

Koelk/diepvries (duur)

Bij dekking voor schade aan inhoud van koelkast/diepvries geldt geen minimumduur voor stroomuitval.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn niet gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag (samen met kosten van vervoer en opslag van de inboedel).

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sloten door diefstal van sleutels worden volledig vergoed.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 3.000,-.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is geen maximum vergoeding bij diefstal van lijfsieraden.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 6.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. De dekking is op premierrisquebasis.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 6.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. De dekking is op premierrisquebasis.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is € 15.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd tot € 15.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter (totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter (totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking. Leegstand moet binnen twee maanden gemeld worden. Glasbreuk is niet gedekt.

Leegstand (termijn)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking maximaal 6 maanden. Verlenging tot een jaar is mogelijk.

Huisdier (gebeurtenis)

Schade aan huisdieren wordt beperkt vergoed. Alleen schade aan huisdieren door ongevallen buiten de woning en diefstal uit de woning na braak zijn verzekerd.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Braaksporen moeten aantoonbaar zijn.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt, mits de zaken aanwezig waren in de tuin of op het balkon van het verzekerde woonhuis.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is gedekt. Braak moet aantoonbaar zijn en de auto dient deugdelijk afgesloten te zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is gedekt, tenzij het dier met goedvinden van de verzekerde aanwezig is.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin zijn tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag van de inboedel zijn tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag (samen met kosten van vervangende woonruimte, pension of hotel).

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Alle evenementen onder de extra uitgebreide dekking zijn meeverzekerd, behalve diefstal en vandalisme.

Tijdelijke verhuur (termijn)

De maximale toegestane termijn voor tijdelijke verhuur is 30 dagen per kalenderjaar.

Tijdelijke verhuur (huurders)

De dekking tijdens tijdelijke verhuur is geldig ongeacht de huurders.

Tijdelijke verhuur (ER)

Voor schade tijdens tijdelijke verhuur geldt het algemene eigen risico.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is standaard meeverzekerd.

Buitenshuisdekking beperking

Voor schade door diefstal buiten het woonhuis van audio-, visuele- en computerapparatuur die niet binnen het directe
gezichtsveld of niet binnen handbereik van verzekerde zijn. Deze uitsluiting geldt niet als de diefstal vooraf is gegaan door
braak en de apparatuur:
- in een afgesloten bagageruimte van een motorrijtuig is opgeborgen of;
- zich in een andere afgesloten ruimte bevindt (niet een vervoermiddel).

Diefstal buitenshuisdekking

Diefstal van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Verlies/kwijtraken van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking is de wereld.

Reisbagage buitenshuisdekking

De buitenshuisdekking kan de bagagedekking van de reisverzekering vervangen.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Er is geen maximum verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor lijfsieraden op de buitenshuisdekking is € 3.000,- per gebeurtenis.

Audio buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor audioapparatuur op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor (spel)computer op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

Telecom buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor telecommunicatieapparatuur op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor foto-/film- en videoapparatuur op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

ER - Laagste

Het laagst mogelijk te kiezen eigen risico bedraagt € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 100,-, € 200,-, € 350,- en € 600,-. Een tweede schade in één jaar zorgt voor een extra eigen risico van € 150,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Mobiele elektronica

Niet van toepassing, er is geen dekking voor specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica.

ER - Stormschade

Bij stormschade geldt een eigen risico van € 250,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen eenzelfde kalenderjaar wordt het gekozen eigen risico verhoogd met € 250,-. Dit eigen risico is af te kopen.

Nieuwwaarderegeling

Na schade wordt per direct gekeken naar de verhouding tussen dagwaarde en nieuwwaarde (40%/60%).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Bij schadevaststelling wordt het verzekerde bedrag geïndexeerd met het dan geldende indexcijfer.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde kleiner is dan 40% van de nieuwwaarde, het beschadigde item onttrokken is aan het bedoelde gebruik, wanneer het brom- en snorfietsen betreft wordt er uitgegaan van de dagwaarde. Bij kunstvoorwerpen wordt gebruik gemaakt van de taxatiewaarde.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Navigatie