Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

Aegon
Aegon Woon- en VrijeTijdpakket Basis

Type verzekering

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
Combinatieverzekering
€ 21,77
€ 6,05

Inboedelverzekering

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Het maximum te verzekeren bedrag is € 125.000,-.

Glasdekking eigenaar

Eigenaren dienen glasdekking op de opstalverzekering mee te verzekeren.

Glasdekking huurder

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 500,- per gebeurtenis door diefstal met sporen van braak of brandschade. Indien van toepassing verminderd met het bedrag volgens de vergoedingsregeling van de bank of andere instantie. Dekking geldt alleen in het woonhuis.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is € 6.000,-.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is meeverzekerd.

Zonnepanelen derving

De vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen is € 6000,-.

Beroepsgereedschap

Er is geen dekking voor schade aan beroepsgereedschap.

Praktijkinventaris

De verzekering biedt geen dekking voor praktijk- en kantoorinventaris.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 125.000,-, mits de schade voor rekening is van de verzekerde en niet elders is verzekerd.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 125.000,-, mits de schade voor rekening is van de verzekerde en niet elders is verzekerd.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is niet standaard meeverzekerd. Het is optioneel zonder apart maximum mee te verzekeren.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 6.000,-.

Mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica is geen sprake van een lagere uitkering ten opzichte van normale audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is niet gedekt. Brand en ontploffing als gevolg van eigen gebrek of bederf zijn altijd gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen kunnen meeverzekerd worden als huurders- of eigenarenbelang.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt. De vergoeding is maximaal € 250,-.

Koelk/diepvries (duur)

Bij dekking voor schade aan inhoud van koelkast/diepvries geldt geen minimumduur voor stroomuitval.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn niet gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag (samen met kosten van vervoer en opslag van de inboedel).

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen van sloten door diefstal van sleutels worden volledig vergoed, maar alleen als deze binnen 24 uur na verlies worden vervangen (bereddingskosten).

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 3.000,-.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is geen beperking op de dekking bij diefstal van lijfsieraden ten opzichte van de standaard dekking.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 6.000,-.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd tot € 6.000,-.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is € 15.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd tot € 15.000,- . (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000,-. (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen).

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking. Leegstand moet binnen twee maanden gemeld worden. Glasbreuk is niet gedekt.

Leegstand (termijn)

Tijdens leegstand geldt de normale dekking maximaal 3 maanden.

Huisdier (gebeurtenis)

Schade aan huisdieren wordt beperkt vergoed. Alleen schade aan huisdieren door ongevallen buiten de woning en diefstal uit de woning na braak zijn verzekerd.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Braaksporen moeten aantoonbaar zijn.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, wasgoed en tuingereedschap is gedekt, mits de zaken aanwezig waren in de tuin of op het balkon van het verzekerde woonhuis.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is gedekt. Braak moet aantoonbaar zijn en de auto dient deugdelijk afgesloten te zijn. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is niet gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is niet gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is niet gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is niet gedekt.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin zijn tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag van de inboedel zijn tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag verzekerd, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag (samen met kosten van vervangende woonruimte, pension of hotel).

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Alle evenementen onder de extra uitgebreide gevaren dekking zijn meeverzekerd, behalve diefstal en vandalisme.

Tijdelijke verhuur (termijn)

De maximale toegestane termijn voor tijdelijke verhuur is 30 dagen per kalenderjaar.

Tijdelijke verhuur (huurders)

De dekking tijdens tijdelijke verhuur is geldig ongeacht de huurders.

ER - Tijdelijke verhuur

Voor schade tijdens tijdelijke verhuur geldt het algemene dan wel gekozen eigen risico.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is standaard meeverzekerd.

Buitenshuisdekking beperking

De buitenshuisdekking voor bepaalde categorieën zoals elektronica is gelijk aan de buitenshuisdekking van de Inboedelverzekering Basis.

Diefstal buitenshuisdekking

Diefstal van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Verlies/kwijtraken van inboedelgoederen is niet gedekt op de buitenshuisdekking.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking is de Nederland.

Reisbagage buitenshuisdekking

De buitenshuisdekking kan de bagagedekking van de reisverzekering niet vervangen.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Het maximaal verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking is € 125.000,-.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor lijfsieraden op de buitenshuisdekking is € 3.000,- per gebeurtenis.

Audio buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor audioapparatuur op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor (spel)computer op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

Telecom buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor telecommunicatieapparatuur op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor foto-/film- en videoapparatuur op de buitenshuisdekking is € 6.000,- per gebeurtenis.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 100,-, € 200,-, € 350,- en € 600,-. Een tweede schade in één jaar zorgt voor een extra eigen risico van € 150,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Mobiele elektronica

Niet van toepassing, er is geen dekking voor specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica.

ER - Stormschade

Bij stormschade geldt een eigen risico van € 250,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen eenzelfde kalenderjaar wordt het gekozen eigen risico verhoogd met € 150,-. Dit eigen risico is af te kopen.

Nieuwwaarderegeling

Na schade wordt per direct gekeken naar de verhouding tussen dagwaarde en nieuwwaarde (40%/60%).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Bij schadevaststelling wordt het verzekerde bedrag geïndexeerd met het dan geldende indexcijfer, tot een maximum van 25%.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde kleiner is dan 40% van de nieuwwaarde, het beschadigde item onttrokken is aan het bedoelde gebruik, wanneer het brom- en snorfietsen betreft wordt er uitgegaan van de dagwaarde. Bij kunstvoorwerpen wordt gebruik gemaakt van de taxatiewaarde.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Opstalverzekering

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Loyaliteitskorting: 2%-punt korting op het Woon- & VrijeTijdpakket voor elk jaar dat het pakket loopt tot maximaal 10% korting.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

HBW-garantie

De herbouwwaardegarantie is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Er geldt geen maximum voor de te verzekeren herbouwwaarde.

Terreinafscheiding

Alle terreinafscheidingen zijn verzekerd, mits het geen beplanting of rietmatten zijn.

Bijgebouwen

Aan- en bijgebouwen (inpandige bergingen) zijn verzekerd.

Nagelvast (binnen)

Aard- en nagelvaste zaken binnen de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (buiten)

Aard- en nagelvaste zaken aan de buitenzijde van de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (uitsl. buiten)

Er zijn geen uitsluitingen.

Fundering

De funderingen zijn standaard meeverzekerd.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek of bederf is gedekt.

Leidingen

Schade aan leidingen is bij lekkage gedekt.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) vallen niet onder de dekking.

Verplichte veiligheidsm.

De kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden vergoed. Boven verzekerd bedrag, tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders worden niet vergoed. Wel wordt een bedrag vergoed voor huurderving (ook als verzekerde zelf het pand bewoont).

Sloten (verlies sleutel)

De kosten als gevolg van het vervangen van sloten door diefstal/verlies van sleutels worden vergoed. Deze kosten vallen onder de bereddingskosten.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is zonder apart maximum.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is gedekt.

Zonnepanelen derving

De vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen is onbeperkt. (is gelijk aan de werkelijke schade door opbrengstderving)

Aan- en verbouw (evenem.)

Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor alle zaken behalve glasbreuk. Diefstal is alleen gedekt indien er braaksporen zijn. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd.

Aan- en verbouw (verband)

Tijdens aan- of verbouw geldt geen beperking op de normale dekking.

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand van de woning geldt er geen beperking op de normale dekking. Glasbreuk is niet gedekt.

Leegstand (termijn)

De normale dekking blijft maximaal drie maanden van kracht als een gebouw niet wordt bewoond of gebruikt. De verzekeringnemer moet leegstand binnen twee maanden melden bij de verzekeraar.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Meteorieten

Schade als gevolg van inslag van meteorieten is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Sneeuwdruk

Schade als gevolg van sneeuwdruk is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Antennes

Schade als gevolg van het neerstorten van (delen van) antennes is gedekt.

Inbraak, diefstal

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme is gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Grondwater

Schade als gevolg van grondwater is gedekt, maar alleen als dit is binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties.

Waterbed

Schade als gevolg van een defect waterbed is niet gedekt.

Aquarium

Waterschade door een plotseling ontstane breuk van of defect aan het aquarium is gedekt.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Hak- en breekwerk

Schade als gevolg van hak- en breekwerk na lekkage is gedekt.

Vorstschade leidingen

Vorstschade aan leidingen is gedekt.

Rook en roet

Schade als gevolg van rook en roet is gedekt indien de schade ontstaan is door een verwarmingsinstallatie of open haard.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade als gevolg van (huis)dieren is niet gedekt.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten, krassen

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Inkt, verf, bijtende stof

Schade als gevolg van inkt, olie, vetten, verven, bijtende stoffen is gedekt.

Verontreiniging

Schade als gevolg van verontreinigde bodem, lucht of water is gedekt.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel, aan- of verbouw

Schade als gevolg van herstel, aan- of verbouw van de woning is gedekt.

Schade door overheid

Schade als gevolg van verbeurdverklaring en inbeslagname door de overheid is niet gedekt.

Asbestsanering - Eigen huis

Het saneren van asbest afkomstig van de eigen woning (na een gedekt evenement) wordt vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Asbestsanering - Andere woning

Niet van toepassing, er is geen dekking voor het saneren van asbest afkomstig van een gebouw van iemand anders.

Herstel tuin, beplanting

De kosten voor het herstellen van de tuin worden niet vergoed.

Vervoer, opslag inboedel

De kosten van vervoer en opslag van de inboedel worden vergoed tot maximaal € 250,-, boven het verzekerd bedrag.

Huurderving

Schade door huurderving wordt vergoed. Boven verzekerd bedrag, tot maximaal € 10.000,- per kalenderjaar. Vergoeding geldt voor maximaal 12 weken. Bij herbouw is de maximale termijn 52 weken.

Huurderving geen verhuur

De vergoeding voor huurderving wordt ook gegeven indien het woonhuis of een gedeelte daarvan door verzekeringnemer zelf wordt bewoond/gebruikt.

Aanspr. tov huurders

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid ten opzichte van huurders.

Aan- en verbouw (glas)

Tijdens aan- en verbouw is er geen dekking voor glasbreuk.

Leegstand (glas)

Er is tijdens leegstand geen dekking voor glasbreuk.

Glas (dekking)

Glasdekking is optioneel mee te verzekeren.

Glas - Beschildering en versieringen

Er is dekking voor het opnieuw aanbrengen van beschilderingen en versieringen op het vervangende glas.

Glas - Lichtkoepels

Schade aan lichtkoepels wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Terreinafscheiding en balkonbeglazing

Glasschade aan terreinafscheiding en balkonbeglazing valt onder de dekking.

Glas - Glazen deuren

Glasschade aan een volglazen deuren of glas geplaatst in een deur wordt zonder apart maximum vergoed.

Glas - Glazen douchecabine

Glasschade aan een glazen douchecabine wordt vergoed.

Glas - (Hobby)kassen

Glasschade aan (hobby)kassen kan optioneel worden meeverzekerd.

Glas - Lekslaan

Het lekslaan van ramen valt niet onder de dekking.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Noodvoorziening glasbreuk

De kosten voor noodvoorzieningen bij glasbreuk worden zonder apart maximum vergoed.

Glas in natura

Glasschade wordt in natura vergoed indien de verzekeringsnemer dit wenst.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Saneringskosten

De saneringskosten worden niet vergoed.

Bewaking woonhuis

De kosten van bewaking worden vergoed tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag, boven het verzekerd bedrag.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 100,-, € 200,-, € 350,- en € 600,-. Een tweede schade in één jaar zorgt voor een extra eigen risico van € 150,-.

ER - Stormschade

Het eigen risico voor stormschades bedraagt € 250,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Glasschade

Voor glasschade geldt het standaard eigen risico. Dit eigen risico is hoger dan € 0,-.

Zelf glasschade herstellen

Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf (zonder maximum herstelbedrag).

Indexering bij schade

Bij schade vindt geen indexering plaats.

Keuze herbouw

De verzekeringnemer dient binnen een termijn van 12 maanden een keuze te maken tussen herbouwen en niet herbouwen.

Uitkering herbouw

De uitkering is gebaseerd op de herbouwwaarde. 40% van de uitkering wordt direct uitgekeerd, de rest volgt in termijnen na het overleggen van de nota's. Bedragen onder € 2.500,- worden direct uitgekeerd.

Grondslag niet-herbouw

De uitkering is gebaseerd op de verkoopwaarde, indien de herbouwwaarde lager is, wordt de uitkering gebaseerd op de herbouwwaarde.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is niet gedekt.

Molest

Schade als gevolg van molest is niet gedekt.

Atoomkernreacties

Schade als gevolg van atoomkernreacties is niet gedekt.

Aardbevingen

Schade als gevolg van aardbevingen is niet gedekt.

Vulkanische uitbarstingen

Schade als gevolg van vulkanische uitbarstingen is niet gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 1 jaar.

Opzegbaar 1e jaar

De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

Verzekerd bedrag (max)

Het maximaal verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid bedraagt: € 2.500.000,-. In de Verenigde Staten en Canada geldt maximaal € 1.250.000,-.

Dekkingsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Partner

De echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Kinderen inwonend

De inwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd.

Kinderen wonend bij ex-partner

Kinderen die bij de andere ouder wonen zijn niet verzekerd op de polis van de ouder waar ze niet wonen.

Gezinsleden uitwonend

De uitwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn en uitwonend zijn voor studie.

(Schoon)ouders

Inwonende (schoon)ouders van de verzekeringnemer zijn meeverzekerd.

Bloed- en aanverwanten

De inwonende bloed- en aanverwanten van de verzekeringnemer zijn verzekerd, mits ze ongehuwd zijn.

Logés

Logés zijn meeverzekerd, mits hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.

Huispersoneel

Huispersoneel is meeverzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van verzekerde(n).

(Huis)dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren van verzekerden is gedekt. Indien verzekerde meer dan 10 grote dieren bezit, dient aansprakelijkheid voor deze dieren meeverzekerd te worden.

Grote dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grote dieren (vee) is standaard gedekt tot en met 10 grote dieren. Indien verzekerde meer dan 10 grote dieren (max. 25) bezit, dient de aansprakelijkheid voor deze dieren aanvullend meeverzekerd te worden met de extra dekking 'Grote dieren'.

Dekking huispersoneel

Voor huispersoneel in de hoedanigheid van passagier is er dekking voor aansprakelijkheid bij motorrijtuigen.

Opzicht algemeen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft (opzicht uit overeenkomst) is niet gedekt.

Onrechtmatig opzicht

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft is niet gedekt. Dit is niet van toepassing wanneer de verzekerde jonger is dan 14 jaar, tenzij een verzekerde van 14 jaar of ouder de betreffende zaak eveneens bezit of gebruikt.

Dekking overige gevallen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de verzekerde onder zich heeft, anders dan die specifiek genoemd worden in de voorwaarden, is verzekerd tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Bezoekers

Schade zonder aansprakelijkheid aan zaken van bezoekers is niet gedekt.

Waarborgsom

De maatschappij vergoedt voor zekerheidsstelling of waarborgsom maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Woning bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woning die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt.

Woonboot bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woonboot die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt.

Woning in aanbouw

Aansprakelijkheid met betrekking tot een woning in aanbouw is gedekt.

2e woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot een tweede woning/recreatiewoning/stacaravan is standaard gedekt, mits niet uitsluitend dienend voor verhuur aan derden.

Roeiboot/kano/zeilplank

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's en zeilplanken is standaard gedekt als het vaartuig is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van maximaal 3 kW of 4 PK. Optioneel met de dekking Boten zijn ook boten met een een zeiloppervlakte groter dan 16 m2 en/of motor met een vermogen van meer dan 3 kW of 4 PK verzekerd, mits de boot ook bij Aegon is verzekerd.

Vaartuig (joysailing)

Schade aan het vaartuig zelf door joysailing is gedekt tot maximaal € 7.500,-.

Onderl aanspr verzekerden

Onderlinge aansprakelijkheid is enkel gedekt in geval van letselschade.

Onderl aanspr personeel

Onderlinge aansprakelijkheid van het huispersoneel is gedekt voor zowel letselschade als zaakschade.

Diefstal geld e.d.

Aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal of vermissing van geld, waardepapieren, bankpassen of creditcards van anderen, die een verzekerde onder zich heeft is gedekt tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Bedrijf / beroep

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitoefenen van bedrijf of beroep.

Betaalde handenarbeid

De dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van betaalde handenarbeid kan worden meeverzekerd.

Bijbaan kinderen

Kinderen zijn verzekerd indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten (bijbaan).

Stage / studie kinderen

Verzekerde kinderen hebben dekking indien zij tijdens studie/stage werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten. Aanspraken van de werkgever/opdrachtgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen, welke voortvloeien uit schade toegebracht tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, zijn niet gedekt.

Vrijwilligerswerk

Verzekerden hebben dekking bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk, mits onbetaald.

Betaald klussen

Aansprakelijkheid voor schade tijdens betaald klussen kan worden meeverzekerd.

Dekking betaald klussen

De dekking voor aansprakelijkheid tijdens betaald klussen is maximaal € 12.500,- (mits meeverzekerd).

Vriendendienst

Schade zonder aansprakelijkheid bij een vriendendienst is niet gedekt. Vriendendiensten met aansprakelijkheid is gedekt tot € 12.500,-.

Sport en spel

Schade zonder aansprakelijkheid als gevolg van sport- en spelactiviteiten is niet gedekt.

Oppassen en logeren

Schade zonder aansprakelijkheid veroorzaakt door kinderen bij oppassen en logeren is niet gedekt.

Asbest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit asbest is niet uitgesloten.

Wapens zonder vergunning

Schade veroorzaakt door wapens waarvoor geen vergunning is afgegeven is niet gedekt.

Niet bewoonde woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot de nog niet of niet meer bewoonde woning is gedekt. Er geldt geen beperking op de termijn van onbewoond zijn.

Antenne

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door een antenne is gedekt.

Zonwering, vlaggestok

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade door zonwering of een vlaggenstok is gedekt.

Brand/ontpl perm. woning

Aansprakelijkheid voor schade door brand aan een door verzekerde permanent bewoonde huurwoning is gedekt zonder aparte maximering, mits verzekerde aansprakelijk is volgens de huurovereenkomst van de gehuurde woning.

Hoedanigheid motorrijtuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Voortbewogen machines

Aansprakelijkheid voor schade door motorisch voortbewogen (maai)machines en speelgoed is gedekt als een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden. Schade door caravanmovers zijn ook gedekt.

Modelauto (afst. bedien.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bestuurbare modelauto is gedekt als een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Elobike

Aansprakelijkheid voor schade met of door fietsen met elektrische trapondersteuning is gedekt.

Speedbike

Aansprakelijkheid voor schade met of door een speedbike is niet gedekt.

Hoverboard

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een hoverboard is gedekt, mits een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Aanhanger

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een caravan, boottrailer, paardentrailer of andere aanhangwagen voor particulier gebruik, is gedekt, tenzij deze verbonden is met of gekoppeld aan een motorrijtuig of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Goederen voertuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit voertuig of aanhanger, is gedekt, mits het motorrijtuig veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Dekking joyriding

Aansprakelijkheid met betrekking tot joyriding is gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

Motorrijtuig (joyriding)

Schade aan het motorrijtuig zelf door joyriding is gedekt tot maximaal € 7.500,-.

Diefstal (joyriding)

Schade bij joyriding door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Hoedanigheid vaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Zeilboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zeilboot is gedekt, mits de zeilboot een zeiloppervlakte heeft van ten hoogste 16 m2 en het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK).

Modelboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bedienbare modelboot is gedekt, mits deze niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK).

Dekking joysailing

Aansprakelijkheid met betrekking tot joysailing is gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

Diefstal (joysailing)

Schade bij joysailing door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Kitesurfen

Aansprakelijkheid voor schade door kitesurfen is gedekt.

Hoedanigheid luchtvaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Modelvliegtuigen

Aansprakelijkheid voor schade met of door modelvliegtuigen is gedekt, voor zover het gewicht max 25 kg bedraagt.

Drones

Aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door of met drones zijn verzekerd.

Kabelvliegers

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door kabelvliegers (vlieger aan touw of kabel) is gedekt, mits de oppervlakte niet meer dan 1,5 m2 bedraagt.

Ballonnen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door ballonnen is gedekt, mits de diameter in geheel gevulde toestand niet meer dan 1 meter bedraagt.

Deltavliegen, Parasailen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen is gedekt.

Goederen luchtvaartuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit een luchtvaartuig, is niet gedekt.

Dekking vakantie (huur)

Aansprakelijkheid met betrekking tot een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt voor zover de schade is veroorzaakt door brand of water/stoom leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding of centrale verwarming.

Brand/ontpl (vakantie)

Aansprakelijkheid voor brandschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt.

Waterschade (vakantie)

Aansprakelijkheid voor waterschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt, mits de schade is veroorzaakt door water of stoom gestroomd uit leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding of centrale verwarming.

Woning verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woningverhuur is gedekt als deze wordt verhuurd voor particuliere bewoning.

Woonboot verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woonbootverhuur is gedekt als deze wordt verhuurd voor particuliere bewoning.

Verhuur/exploitatie

Aansprakelijkheid in verband met exploitatie/verhuur van onroerende zaken is optioneel gedekt (met een maximum van 3 woningen).

Dekkingsgebied Jagers

Het dekkingsgebied voor het jagersrisico is de wereld.

Woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woning die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt in Nederland.

Woonboot dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woonboot die verzekerde (permanent) bewoont is gedekt in Nederland.

2e woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan is gedekt, voor zover de woning in Europa staat.

Verh/expl. dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot exploitatie/verhuur van onroerende zaken is binnen Europa gedekt.

Motorrijtuigen dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen dekking in de hele wereld.

Vaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen dekking in de hele wereld.

Luchtvaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen dekking in de hele wereld.

Vakantie (huur) gebied

Deze aansprakelijkheid is gedekt in de hele wereld (inclusief Nederland).

Schadeverhaal

Schadeverhaal (bij aansprakelijkheid van derden) is niet meeverzekerd. Kosten van juridisch verweer als een verzekerde door een derde aansprakelijk wordt gesteld zijn wel verzekerd.

Rechtshulp

De kosten van rechtshulp worden vergoed boven het verzekerd bedrag, mits na toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Rente (proceskosten)

De wettelijke rente wordt vergoed boven het verzekerd bedrag.

Jagersrisico

Het jagersrisico kan optioneel worden meeverzekerd.

Eigen risico algemeen

De volgende eigen risico's zijn mogelijk: € 0,- (standaard); € 100,-; € 250,- of € 500,- per gebeurtenis.

Eigen risico kinderen

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door kinderen die zijn meeverzekerd op de polis geldt het overall eigen risico (€ 0,-; € 100,-; € 250,- of € 500,-).

Eigen risico dieren

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door dieren van verzekerde geldt het overall eigen risico (€ 0,-; € 100,-; € 250,- of € 500,-).

Eigen risico (vakantie)

Voor aansprakelijkheidsschades aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel geldt het overall eigen risico (€ 0,-; € 100,-; € 250,- of € 500,-).

Opzet

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit opzet is uitgesloten.

Seksuele gedragingen

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele gedragingen zijn uitgesloten.

Molest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit molest is uitgesloten.

Atoomkernreacties

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit atoomkernreacties zijn uitgesloten.

Motorrijtuig/(lucht)vaart

Aansprakelijkheid voor schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, is niet gedekt.

Navigatie