Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Zorgverzekeraar Ditzo biedt pechvogelhulp aan verzekerden

Ditzo biedt een extra service voor verzekerden met een zorgverzekering bij de verzekeraar. Bij een ongeval kun je kosten verschuldigd zijn. Bij Ditzo kun je in dat geval aanspraak maken op de Ditzo Pechvogelhulp.

ditzo.jpg

Het gaat om een vergoeding voor de kosten die je niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. De kosten moeten wel voortvloeien uit een ongeluk. De vergoeding kan niet gebruik worden voor het bekostigen van het eigen risico of de eigen bijdrage. De uitkering bedraagt maximaal € 10.000.

Welke kosten krijg je vergoed?

Hierbij kun je denken aan fysiotherapie voor noodzakelijke behandelingen en tandartskosten als door een ongeval bijvoorbeeld een tand afgebroken is. De service gaat zelfs nog verder, want ook hulpmiddelen zoals krukken en een rollator krijg je vergoed. Zelfs voor mantelzorg kun je een declaratie voor indienen. Je krijgt geen vergoeding voor vervanging of beschadiging van brillen, lenzen en hoortoestellen.

Voor wie is de Pechvogelhulp?

Het gaat om verzekerden met een zorgverzekering bij Ditzo. De dekking geldt ook voor de meeverzekerde kinderen. Voor deze extra service is geen premie verschuldigd. Eén keer in het verzekeringsjaar kun je aanspraak maken op de pechvogelhulp.

Wat wordt er onder een ongeval verstaan?zorg - ongeval.jpg

Het is een plotseling en onverwachte gebeurtenis. Van buitenaf met geweld inwerkend op het lichaam van de verzekerde. Een vallende piano op jouw hoofd is een ongeval. Een beroep op de Pechvogelhulp kan in dat geval. Onwel worden is vaak ook plotseling en onverwacht, maar valt niet onder de definitie van een ongeval. Geen nood, je blijft niet met de rekening van de zorgkosten zitten. Veruit de meeste zorgkosten worden namelijk betaald vanuit de basisverzekering. 

Geactualiseerd: 03-09-2019

Navigatie