Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

Heb je een zorgverzekering bij Ditzo? – Je hebt recht op de Pechvogelhulp

ditzo.jpgDitzo biedt een extra service voor verzekerden met een zorgverzekering bij de verzekeraar. Bij een ongeval kun je kosten verschuldigd zijn. Bij Ditzo kun je in dat geval aanspraak maken op de Ditzo Pechvogelhulp.

Het gaat om een vergoeding voor de kosten die je niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. De kosten moeten wel voortvloeien uit een ongeluk. De vergoeding kan niet gebruik worden voor het bekostigen van het eigen risico of de eigen bijdrage. De uitkering bedraagt maximaal € 10.000.

Welke kosten krijg je vergoed?

Hierbij kun je denken aan fysiotherapie voor noodzakelijke behandelingen en tandartskosten als door een ongeval bijvoorbeeld een tand afgebroken is. De service gaat zelfs nog verder, want ook hulpmiddelen zoals krukken en een rollator krijg je vergoed. Zelfs voor mantelzorg kun je een declaratie voor indienen. Je krijgt geen vergoeding voor vervanging of beschadiging van brillen, lenzen en hoortoestellen.

Voor wie is de Pechvogelhulp?

Het gaat om verzekerden met een zorgverzekering bij Ditzo. De dekking geldt ook voor de meeverzekerde kinderen. Voor deze extra service is geen premie verschuldigd. Eén keer in het verzekeringsjaar kun je aanspraak maken op de pechvogelhulp.

Wat wordt er onder een ongeval verstaan?

Het is een plotseling en onverwachte gebeurtenis. Van buitenaf met geweld inwerkend op het lichaam van de verzekerde. Een vallende piano op jouw hoofd is een ongeval. Een beroep op de Pechvogelhulp kan in dat geval. zorg - ongeval.jpgOnwel worden is vaak ook plotseling en onverwacht, maar valt niet onder de definitie van een ongeval. Geen nood, je blijft niet met de rekening van de zorgkosten zitten. Veruit de meeste zorgkosten worden namelijk betaald vanuit de basisverzekering. 

Let op! De Pechvogelhulp geldt niet voor ongevallen tijdens bepaalde sporten. Ook als je onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen, volgt er geen uitkering. Sportblessures die redelijkerwijs te voorzien zijn, worden ook uitgesloten. Hierbij kun je denken aan spierblessures en zweepslag.

Geactualiseerd: 14-11-2017

Navigatie