Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Vergelijk en bekijk hoeveel je kunt besparen
Zorgverzekeringen vergelijken

Wat houdt BHV in?

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor bedrijfshulpverleners (BHV) op de werkvloer. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Noodzaak van BHV

De Arbowet verplicht werkgevers om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Dit geldt niet alleen voor werkgevers met honderden werknemers, maar ook voor de kleine werkgevers. Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd, maar er zijn wel richtlijnen voor opgesteld. BHV’ers verlenen eerste hulp bij medische noodzaak tijdens het werk.

Bedrijfsongevallen zijn niet uit te sluiten

Wie aan het werk gaat, verwacht aan het eind van de werkdag weer naar huis te kunnen gaan. En zo gaat dat meestal ook. Meestal, want dagelijks vinden er bedrijfsongevallen plaats waardoor het anders verloopt. Jaarlijks zijn dat er maar liefst meer dan 200.000 waarvan 60 met dodelijke afloop. Een aantal dat de laatste jaren weer toeneemt.

Het is aan de werkgevers om ervoor te zorgen dat het risico op bedrijfsongevallen zoveel mogelijk beperkt wordt om zo de werknemers, klanten en bezoekers te beschermen. Ook als werknemers of klanten onwel worden kan een BHV'er eerste hulp verlenen en zelfs een leven redden. De noodzaak van BHV'ers moeten werkgevers niet onderschatten en door de wettelijke plichten kan het ook niet over het hoofd worden gezien.

Wat doen BHV’ers?

Getrainde bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die getraind zijn in bedrijfshulpverlening (BHV). Zij zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt voorkomen of in ieder geval beperkt. Dit kan schade zijn door een ongeval, brand of doordat een medewerker plotseling onwel wordt. Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk om zo snel mogelijk adequaat te handelen. 

Bedrijven worden gecontroleerd op arbeidsomstandigheden door de Inspectie SZW. Hierbij wordt ook naar de bedrijfshulpverlening (BHV) gekeken. Daarbij is het aantal BHV’ers en de organisatie van de bedrijfshulpverlening van belang waarbij ook de risico’s voor het specifieke bedrijf worden meegenomen. 

Geactualiseerd: 14-09-2020


Gepubliceerd: donderdag 10 oktober 2019
Geactualiseerd: maandag 14 september 2020

Vergelijk en bespaar tot € 504
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van € 385.
per jaar op je zorgverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle zorgverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie