Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar

Wat zit er in de basisverzekering voor 2023?

Vergelijk alle basisverzekeringen

Vind jouw zorgverzekering

Je leeftijd kan van invloed zijn op de hoogte van de premie.
Wij vragen je postcode omdat we willen laten zien bij welke zorgverleners zoals ziekenhuizen in jouw buurt je terecht kunt.
Gezinsleden meeverzekeren
Gezinsleden meeverzekeren

Wat is een basisverzekering?

De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering. De basisverzekering dekt de belangrijkste zorg, zoals alle ziekenhuiszorg een bezoek aan de huisarts of spoedeisende hulp. Dat de zorgverzekering verplicht is, is dus niet zo vreemd. De inhoud van het basispakket wordt jaarlijks door de overheid aangepast en is overal gelijk. De goedkoopste basisverzekering biedt dus precies dezelfde dekking als de duurste. Voor dekkingen als alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en tandartskosten heb je een aanvullende zorgverzekering nodig. Neem alleen een aanvullende zorgverzekering als de dekking in de basisverzekering voor jou niet genoeg is.

Heb je een vraag over zorgverzekeringen?

Neem dan gerust contact op met de specialisten van Poliswijzer.nl.
Wij staan iedere maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 voor je klaar.
Poliswijzer.nl Poliswijzer gediplomeerde verzekeringsadviseurs
Top 5 Basis zorgverzekeringen
Met minimaal 50% vrije ziekenhuiskeuze

Veelgestelde vragen

Over zorgverzekeringen
 • Wat is het verschil tussen een natura- en restitutiepolis?

  Het grote verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis is de keuzevrijheid. Met de naturaverzekering ben je afhankelijk van door de verzekeraar gecontracteerde zorgverleners. Met een restitutieverzekering heb je een volledige keuzevrijheid.

 • Wat is een basisverzekering?

  Het basispakket van de zorgverzekering is een pakket aan vergoedingen voor veelgebruikte geneeskundige zorg. Elk jaar bepaalt de overheid welke zorg dat is. Het gaat om zorg die als het meest noodzakelijk gezien wordt. Denk bijvoorbeeld aan een doktersbezoek, medicijnen die de huisarts voorschrijft of het verblijf in een ziekenhuis. Soms krijg je alle kosten voor basiszorg vergoed, soms een deel. Het afsluiten van de basiszorgverzekering is verplicht.

 • Waarom is er een basisverzekering?

  Zorg is duur. De meeste mensen kunnen bijvoorbeeld niet zelf een operatie betalen. In Nederland willen we niet dat mensen opzien tegen de hoge kosten en daarom wegblijven bij hun zorgverlener. Dat is slecht voor hun gezondheid. En als klachten verergeren, kost een behandeling later vaak meer geld. Daarom is er een verplichte verzekering voor basiszorg. Iedereen is zo verzekerd en betaalt mee aan de zorg. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

 • Wat kost een basisverzekering?

  De gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering met verplicht eigen risico van € 385 voor 2023 is € 138,51 per maand. Het verschil in premie tussen de diverse basisverzekeringen met verplicht eigen risico is € 402 per jaar. De premieverschillen tussen de aanvullende verzekeringen zijn ook groot.

 • Wat wordt vergoed uit de basisverzekering?

  De basisverzekering vergoedt onder meer:

  • Huisartsenzorg
  • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis
  • Geneesmiddelen
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

  Bekijk op deze pagina alle vergoedingen uit de basisverzekering.

  In Nederland draag je bepaalde kosten (gedeeltelijk) zelf, bijvoorbeeld het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en een eventuele eigen bijdrage. Wat je in jouw situatie precies vergoed krijgt, kun je vinden in het vergoedingenoverzicht van je huidige zorgverzekeraar.

Wat zit er in de basisverzekering?

Zorg in de basisverzekering. Dit is door de Rijksoverheid bepaald. Hierbij het overzicht dat voor de basisverzekering geldt.

Soort zorg Toelichting Eigen risico?
Huisarts Bezoek, consult of behandeling bij de huisarts Nee
Tandarts

Tandheelkunde tot 18 jaar: controle en behandeling

en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar"die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen.

Nee

Tandheelkunde vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek

Ja
Medisch specialist

Bezoek aan medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog.

Verwijzing door (huis)arts

Ja
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis

Ja

Ziekenvervoer Ambulancevervoer of traumahelikopter Ja
Ziekenvervoer met auto, taxt of openbaar vervoer Ja
Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden, kunnen ook kiezen
voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten
Ja
Medicijnen De meeste medicijnen. Kan eigen bijdrage van toepassing zijn Ja
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts of medisch specialist Ja
Geestelijke gezondheidszorg
(GGZ)

Basis GGZ, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen.
Bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health)

Ja

Specialistische GGZ, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen

Eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed Nee

Fysiotherapie vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van

de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan.

De eerste 20 behandelingen betaalt u (meestal) zelf. Dit kunt u aanvullend verzekeren.

Ja
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja
Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de 12e behandeling Ja
Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling Ja
Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar Ja
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja
Zwangerschaps- en geboorte Verloskundige zorg thuis of in het ziekenhuis Nee
Kraamzorg thuis en in het ziekenhuis Nee
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee
Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een

specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen.

Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen

Ja
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja
Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten Ja
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja
Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde

Ja

Gecombineerde
leefstijlinterventie

Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Gericht op een gedragsverandering

om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden

Nee

Dekkingen in de basisverzekering

De dekking in de goedkoopste basisverzekering is dezelfde als in de duurste basisverzekering. Ook zonder een aanvullende verzekering ben je ruim verzekerd. De dekking in de basisverzekering is namelijk erg uitgebreid. Een bezoek aan de huisarts zit in het basispakket, maar bijvoorbeeld ook:

 • Behandelingen in het ziekenhuis (zorg van een medisch specialist)
 • Psychologische zorg (GGZ)
 • Tandarts voor kinderen (behalve de beugel)
 • Ziekenvervoer
 • Medicijnen
 • Dieetadvies
 • Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
bloedonderzoek.pnggehandicaptenzorg.pnghuisarts.pngmedicijnen.pngmedische-specialist.pngouderenzorg.pngpsychische-hulp-0.pngspoedeisende-hulp.pngtandarts-tot-18-0.pngverloskundige.pngziekenhuiszorg.pngziekenvervoer.png

In de basisverzekering zit meer dan vaak wordt gedacht. De meest noodzakelijke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Een aanvullende verzekering sluit je af voor extra zorg en voor een volledige vergoeding van bepaalde kosten. Het gaat bijvoorbeeld om fysiotherapie en de tandartskosten. De voor jou beste zorgverzekering vind je door te vergelijken. Een aanvullende polis kies je alleen als de basisverzekering onvoldoende dekking biedt. 

Besparen op de basisverzekering

Doordat zorgverzekeraars zelf hun premie mogen bepalen, ontstaan er prijsverschillen tussen de basisverzekeringen. Zo kan de basisverzekering bij de ene zorgverzekeraar goedkoper zijn dan bij de ander. Terwijl de inhoud van de basisverzekering bij elke verzekeraar gelijk is. Daarom is het verstandig om de basisverzekeringen met elkaar te vergelijken. Via een collectieve zorgverzekering krijg je vanaf 2023 geen korting meer op de basisverzekering.  

Vergelijk basisverzekeringen

Doordat zorgverzekeraars zelf hun premie mogen bepalen, ontstaan er prijsverschillen tussen de basisverzekeringen. Zo kan de basisverzekering bij de ene zorgverzekeraar goedkoper zijn dan bij de ander. Terwijl de inhoud van de basisverzekering bij elke verzekeraar gelijk is. Zorgverzekeringen vergelijken loont.

Ook kan een zorgverzekeraar verschillende basisverzekeringen aanbieden. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in:

 1. Het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten;
 2. Hoeveel je vergoed krijgt bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft.

Daarom is het verstandig om de basisverzekeringen met elkaar te vergelijken. 

Wanneer kiezen voor aanvullende zorgverzekeringen?

De basisverzekering vergoedt de meest voorkomende zorgkosten ruimschoots. Voor aanvullende dekkingen kun je ook gebruikmaken van onze zorgvergelijker. Wij zijn niet voor niets de beste zorgverzekering vergelijkingssite.
 

Navigatie