Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

(On)zin van een collectieve zorgverzekering?

Ongeveer 70 procent van de Nederlanders is voor de zorgverzekering collectief verzekerd. Veel van deze verzekerden denken onterecht dat ze voordelig uit zijn. Het tegendeel is vaak waar. Het zijn namelijk hoofdzakelijk de duurdere verzekeraars die de mogelijkheid bieden om collectief te verzekeren.

pw-special-collectiviteiten.jpg

Wat houdt het collectief verzekeren in?

Verzekeraars mogen tot 10 procent korting geven op de basisverzekering in 2019. In 2020 wordt de vergoeding beperkt tot maximaal 5%. Collectieve contracten worden bijvoorbeeld gesloten met werkgevers voor de werknemers en met ledenorganisaties voor de leden. Werknemers of leden kunnen meeliften op de afspraken die de werkgever of de organisatie gemaakt heeft met één of meerdere verzekeraars. De meeste collectieve contracten hebben uitsluitend betrekking op een premievoordeel. Sommige collectieven bieden daarnaast een extra uitgebreide aanvullende verzekering.

Het gemeentecollectief is vaak te duur

De meeste Nederlandse gemeenten bieden een zorgcollectief aan. De verzekering is meestal bedoeld voor inwoners van de gemeente met een inkomen tot 110 of 120 procent van het minimumloon. Er zijn collectieve premieafspraken gemaakt, maar er wordt soms ook standaard een aanvullende zorgverzekering afgesloten. Het gaat vaak om een uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Ondanks de korting op de collectieve verzekering, is het meestal nog steeds geen goedkope verzekering. De gemeente kan deels in de lasten bijdragen in de vorm van bijzondere bijstand.

Voor de inwoners met een laag inkomen kan de zorgverzekering een groot nadeel hebben. Als ze de aanvullende verzekering niet nodig hebben, is het een kostbare zorgverzekering.

zorgverzekering vergelijken 2018.jpg

Wat betaal je aan premie?

Over 2019 gerekend vraagt de duurste verzekeraar voor de basisverzekering 36 procent meer premie dan de goedkoopste verzekeraar. De duurste verzekeraar biedt collectieve zorgverzekeringen aan, maar dat maakt het premieverschil natuurlijk niet goed. Veel collectief verzekerde Nederlanders betalen een veel te hoge premie voor de zorgverzekering. Overstappen ligt voor het gevoel misschien lastig. Zeker als de zorgverzekering via een collectief van de werkgever loopt. Toch is het gewoon mogelijk en de werkgever heeft er geen nadeel door.

Veel gemeenten stappen over op de Zorgverzekering op Maat

Eind 2017 is Poliswijzer.nl samen met de gemeente Emmen een pilot gestart. De gemeente had een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. De korting kwam te vervallen. Dat was voor de gemeente Emmen de aanleiding om de alternatieven voor de collectieve zorgverzekering te onderzoeken, en met succes. Het is de Zorgverzekering op Maat geworden. In het eerste jaar hebben we de collectief verzekerden honderden euro's per jaar laten besparen. Ze hebben afscheid genomen van de te dure zorgverzekering en een zorgverzekering afgesloten die het beste aansluit op hun eigen zorgbehoefte. In 2018 hebben we de Zorgverzekering op Maat bij meerdere gemeenten uitgerold. Ook in 2019 zijn we weer in gesprek met nog meer gemeenten over de zorgverzekering 2020.

De beste zorg tegen de laagste premie

Je wilt de beste kwaliteit aan zorg met de minste pijn voor jouw portemonnee. De oplossing is vaak niet het collectief verzekeren, maar juist het kiezen voor de beste zorgverzekering tegen de laagste premie.

Kijk hoeveel jij kunt besparen op de zorgverzekering.

Geactualiseerd: 28-08-2019

Navigatie