Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

(On)zin van een collectieve zorgverzekering?

Ongeveer 70 procent van de Nederlanders is voor de zorgverzekering collectief verzekerd. Veel van deze verzekerden denken onterecht dat ze voordelig uit zijn. Het tegendeel is vaak waar. Het zijn namelijk hoofdzakelijk de duurdere verzekeraars die de mogelijkheid bieden om collectief te verzekeren.

pw-special-collectiviteiten.jpg

Wat houdt het collectief verzekeren in?

Verzekeraars mogen tot 10 procent korting geven op de basisverzekering. Collectieve contracten worden bijvoorbeeld gesloten met werkgevers voor de werknemers en met ledenorganisaties voor de leden. Werknemers of leden kunnen meeliften op de afspraken die de werkgever of de organisatie gemaakt heeft met één of meerdere verzekeraars. De meeste collectieve contracten hebben uitsluitend betrekking op een premievoordeel. Sommige collectieven bieden daarnaast een extra uitgebreide aanvullende verzekering.

Meedoen aan het gemeentecollectief

pw-blog-collectief-verzekeren-klein.jpg

De meeste Nederlandse gemeenten bieden een zorgcollectief aan. De verzekering is meestal bedoeld voor inwoners van de gemeente met een inkomen tot 110 of 120 procent van het minimumloon. Er zijn collectieve premieafspraken gemaakt, maar er wordt soms ook standaard een aanvullende zorgverzekering afgesloten. Het gaat vaak om een uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Ondanks de korting op de collectieve verzekering, is het meestal nog steeds geen goedkope verzekering. De gemeente kan deels in de lasten bijdragen in de vorm van bijzondere bijstand.

Voor de inwoners met een laag inkomen kan de zorgverzekering een groot nadeel hebben. Als ze de aanvullende verzekering niet nodig hebben, is het een kostbare zorgverzekering.

zorgverzekering vergelijken 2018.jpgWat betaal je aan premie?

Over 2017 gerekend vraagt de duurste verzekeraar voor de basisverzekering 33 procent meer premie dan de goedkoopste verzekeraar. De duurste verzekeraar biedt collectieve zorgverzekeringen aan, maar dat maakt het premieverschil natuurlijk niet goed. Veel collectief verzekerde Nederlanders betalen een veel te hoge premie voor de zorgverzekering. Overstappen ligt voor het gevoel misschien lastig. Zeker als de zorgverzekering via een collectief van de werkgever loopt. Toch is het gewoon mogelijk en de werkgever heeft er geen nadeel door.

Rotterdam wil alle inwoners collectief verzekeren

Rotterdam biedt op dit moment een collectieve zorgverzekering aan voor de minima. Per 2019 willen ze ook andere inwoners een polis aanbieden. Hierin willen ze verder gaan dan alleen een premiekorting op de zorgpremie. Ze willen bijvoorbeeld de eigen bijdrage Wmo in de polis meeverzekeren. Ook het eigen risico moet wegvallen. Hier staat natuurlijk wel iets tegenover. Het geld moet ergens vandaan komen. De premie voor de zorgverzekering wordt hoger. Dit is in het nadeel van de Rotterdammers die weinig of geen zorg nodig hebben. Zij betalen meer om de hulpbehoevende groep financieel te ontzien.

De beste zorg tegen de laagste premie

Je wilt de beste kwaliteit aan zorg met de minste pijn voor jouw portemonnee. De oplossing is vaak niet het collectief verzekeren, maar juist het kiezen voor de beste zorgverzekering tegen de laagste premie.

Kijk hoeveel jij kunt besparen op de zorgverzekering.

Geactualiseerd: 14-11-2017

Navigatie