Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 2111 456   Logo WhatsApp

Wijzigingen zorgverzekering 2022

Ook in 2022 gaat de zorgverzekering weer veranderen. Jaarlijks worden er behandelingen toegevoegd aan de basisverzekering en gaat de premie omhoog of omlaag. Wij hebben de belangrijkste veranderingen verzameld die al bekend. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn over de zorgverzekering 2022 lees je het hier.

belangrijke-data-pw-2021-1.png

Wat zijn de veranderingen in de zorgverzekering?

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de inhoud van de basisverzekering, maar er worden weinig veranderingen verwacht in de zorgverzekering 2022. De dekking is bij alle zorgverzekeraars gelijk. In de goedkoopste basisverzekering krijg je dezelfde dekking als in de duurste basisverzekering. De premie mag door de zorgverzekeraar zelf bepaald worden. Wat gaat er in 2022 veranderen aan de inhoud? Bekend is dat niet bewezen zorg uit de basisverzekering verdwijnt. Het Zorginstituut gaat strenger toezien op zorg in het basispakket. Behandelingen, waarvan de werking onvoldoende is aangetoond, worden geschrapt uit de basisverzekering. Hierdoor kan de zorgverzekering 2022 er anders uit komen te zien. Er zijn tot op heden nog geen veranderingen in de dekking doorgevoerd.

Voor de geestelijke gezondheidszorg komt er een nieuwe manier van zorgkosten verrekenen. Tot 2022 werken verzekeraars en zorgverleners met zogenaamde dbc's. Dat zijn behandelplannen gebaseerd op gemiddelde kosten van een behandeling. In 2022 wordt het zorgprestatiemodel gebruikt. Hierin zijn de zorgkosten de werkelijk gemaakte kosten door de zorgverlener. Als patiënt ga je weinig  merken van de verandering, maar je merkt het wel als je behandeling bijvoorbeeld in 2022 en in 2023 klaar is. Bij de methode van dbc betaal je in dat geval één keer het eigen risico bij een behandeling korter dan één jaar. Door het nieuwe zorgprestatiemodel betaal je in dat geval twee keer het eigen risico. 

Wordt de zorgverzekering in 2022 ook duurder?

In 2021 hebben de meeste verzekeraars premieverhogingen doorgevoerd. Gemiddeld is de zorgpremie voor de basisverzekering met € 5 gestegen. De premie bedraagt nu gemiddeld € 125. Door het coronavirus werd gevreesd voor een sterkere verhoging, maar de financiële schade viel dus mee. De salarissen in de zorg zijn gestegen en door corona worden er nog steeds extra kosten gemaakt. Er wordt een stijgende premie verwacht in 2022.

Op 21 september 2021 (Prinsjesdag) geeft het kabinet een schatting over de stijging of daling van de zorgpremie in 2022. Deze schatting komt tot stand na gesprekken met de verzekeraars. Het zijn dus deels onderbouwde schattingen. In voorgaande jaren hebben verzekeraars de premie zo laag mogelijk gehouden door een deel van hun reserves te gebruiken voor het verlagen van de premies. In 2020 hebben ze extra kosten gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Het is dus nog maar de vraag of de verzekeraars ook voor 2022 nog reserves vrijmaken om de premie te drukken. Zodra de premies van 2022 bekend zijn, vind je ze in het premieoverzicht

Wat gebeurt er met het eigen risico in 2022?

Het eigen risico zit al sinds 2016 op hetzelfde niveau. Tot en met 2021 betaal je maximaal € 385 tenzij je het bedrag vrijwillig verhoogt in ruil voor korting op de premie. Je kunt het eigen risico verhogen tot maximaal € 885. Het eigen risico ligt wel onder vuur. Er zijn politieke partijen die het eigen risico willen afschaffen of verlagen. Maar zoals het nu lijkt bedraagt het eigen risico ook in 2022 nog steeds € 385. Op Prinsjesdag wordt hier mogelijk meer over bekend.

Hogere zorgtoeslag in 2022?

Het beleid is om de zorgtoeslag af te laten hangen van de gemiddelde ontwikkeling van de zorgpremie. Stijgt de zorgpremie met gemiddeld € 5 per maand? Dan zal de maximale zorgtoeslag ongeveer met hetzelfde bedrag omhoog gaan in 2022. De belastingdienst stelt de zorgtoeslag vast na Prinsjesdag, als alle premies bekend zijn. De exacte bedragen zijn pas in de loop van december bekend.

De maximale collectiviteitskorting in de zorgverzekering blijft 5%

Er is in 2021 een maximale korting van 5% mogelijk op de collectieve basisverzekering. Dit blijft ook in 2022 het geval, maar de korting verdwijnt per 2023. Verzekeraars mogen in 2023 nog wel korting geven op de aanvullende zorgverzekering, maar niet meer op de basisverzekering. Hiertoe is besloten omdat verzekeraars vaak een korting geven op een te dure basisverzekering. In 2022 hebben verzekeraars nog de tijd om hun beleid hierin aan te passen.

Hoe kun je besparen op de zorgverzekering?

Ook in 2022 kun je weer besparen op de zorgverzekering. Naar verwachting worden de premieverschillen tussen de verzekeraars nog groter. We zien namelijk de verschillen tussen de duurste en de goedkoopste zorgverzekeringen steeds verder oplopen. Bekijk jouw zorgverzekering dus kritisch. Uiterlijk per half november hebben de verzekeraars de premie voor de zorgverzekering 2022 bekend gemaakt.

Andere tips om te besparen op de zorgverzekering:

  • Betaal je premie  van de zorgverzekering per jaar, waardoor je korting krijgt op de premie.
  • Maak je nauwelijks zorgkosten? Overweeg het verhogen van het eigen risico. Dit kan je recht geven op een korting van € 20 per maand, of zelfs nog meer.
  • Verzeker alleen wat je nodig hebt in 2022. Verwacht je kind een beugel in 2022? Stem je zorgverzekering hierop af.
  • Gooi zinloze dekkingen uit je zorgverzekering. Ben je verzekerd voor 24 behandelingen fysiotherapie, maar heb je er nog nooit gebruik van gemaakt? Verzeker het dan niet mee, of verzeker maar 6 behandelingen mee voor achter de hand.

Geactualiseerd: 30-08-2021


Gepubliceerd: dinsdag 2 maart 2021
Geactualiseerd: maandag 30 augustus 2021

Vergelijk en bespaar tot € 504
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van € 385.
per jaar op je zorgverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle zorgverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie