Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Premie zorgverzekering 2022 - Welke wijzigingen zijn bekend?

Ook in 2022 gaat de zorgverzekering weer veranderen. Jaarlijks worden er behandelingen toegevoegd aan de basisverzekering en gaat de premie omhoog of omlaag. Helaas gaat de premie in 2022 omhoog. Op Prinsjesdag was de politieke voorspelling een premieverhoging van € 31. Het eigen risico blijft op € 385. Er zijn nog meer veranderingen per 2022.

Premie zorgverzekering 2022

De veranderingen in de basiszorgverzekering per 2022

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de inhoud van de basisverzekering. De dekking is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Bij de goedkoopste basisverzekering krijg je dezelfde dekking als bij de duurste basisverzekering. De premie mag door de zorgverzekeraar zelf bepaald worden. Wat gaat er in 2022 veranderen aan de inhoud van het basispakket?

Vergoeding voor niet bewezen zorg verdwijnt

Bekend is dat niet wetenschappelijk bewezen zorg uit de basisverzekering verdwijnt. Het Zorginstituut gaat strenger toezien op zorg in het basispakket. Behandelingen, waarvan de werking onvoldoende is aangetoond, worden geschrapt uit de basisverzekering. Hierdoor kan de zorgverzekering 2022 er anders uit komen te zien. Er zijn tot op heden nog geen beperkingen in de dekking doorgevoerd.

Twee keer eigen risico betalen bij één behandelplan in bepaalde situaties 

Voor de geestelijke gezondheidszorg komt er een nieuwe manier van zorgkosten verrekenen. Tot 2022 werken verzekeraars en zorgverleners met zogenaamde dbc's. Dat zijn behandelplannen gebaseerd op gemiddelde kosten van een behandeling. In 2022 wordt het zorgprestatiemodel gebruikt. Hierin zitten de zorgkosten de werkelijk gemaakte kosten door de zorgverlener. Als patiënt ga je weinig merken van de verandering, maar je merkt het wel als de behandeling bijvoorbeeld in 2022 start en in 2023 klaar is. Bij de oude methode van dbc betaal je in dat geval één keer het eigen risico bij een behandeling korter dan één jaar. Door het nieuwe zorgprestatiemodel betaal je in dat geval twee keer het eigen risico. 

Advies ZN: drie nieuwe migrainemedicijnen in de basisverzekering

Het Zorginstituut Nederland adviseert om nieuwe medicijnen tegen migraine te vergoeden in de basisverzekering. Het gaat om de volgende medicijnen:

  • Erenumab
  • Galcanezumab
  • Fremanezumab

Het instituut stelt als voorwaarde dat alleen patiënten met chronische migraine hiervoor in aanmerking komen. Het wordt als chronisch gezien als de patiënt maandelijks minimaal 15 dagen hoofdpijn heeft, waarvan minimaal 8 dagen migraine. Voordat de medicijnen worden verstrekt, moeten eerst andere behandelmethoden geprobeerd worden. De medicijnen kosten per patiënt namelijk € 6000 per jaar. Of het advies echt wordt overgenomen moet nog beslist worden.

Medicijn tegen spierziekte SMA in de basisverzekering

De afkorting SMA staat voor Spinale Musculaire Atrofie. Het is een gentherapie die nog niet in de basisverzekering zat door de torenhoge prijs van het medicijn. SMA is een ziekte die snel na de geboorte kan ontstaan bij baby's. De ziekte tast spieren en de zenuwen aan, en het verergerd zich in de loop van de tijd.  De ziekte ontstaat door het ontbreken van een gen.  Met het medicijn Zolgensma kan de ziekte worden besteden. Vanaf 1 november 2021 zit het medicijn in de basisverzekering.

Verandering zorgverzekering 2022

Premie zorgverzekering 2022 stijgt gemiddeld € 31 

In 2021 hebben de meeste verzekeraars premieverhogingen doorgevoerd. Gemiddeld is de zorgpremie voor de basisverzekering met € 5 gestegen. De premie bedraagt nu gemiddeld € 125. Door het coronavirus werd gevreesd voor een sterkere verhoging, maar de financiële schade viel dus mee. De salarissen in de zorg zijn gestegen en door corona worden er nog steeds extra kosten gemaakt. Daarom wordt ook in 2022 een stijgende premie verwacht door het kabinet. De premie stijgt naar verwachting wel minder hard dan vorig jaar, namelijk met € 2,58 per maand. 

Deze schatting komt tot stand na gesprekken met zorgverzekeraars. Het zijn dus deels onderbouwde schattingen. In voorgaande jaren hebben verzekeraars de premie zo laag mogelijk gehouden door een deel van hun reserves te gebruiken voor het verlagen van de premies. In 2020 hebben ze extra kosten gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Het is dus nog maar de vraag of de verzekeraars ook voor 2022 nog reserves vrijmaken om de premie te drukken. Zodra de premies van 2022 bekend zijn, vind je ze in het premieoverzicht. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de zorgpremies en direct vergelijken? Meld je dan aan voor de Poliswekker.

Hogere salarissen voor zorgpersoneel

Vanuit de miljoenennota blijkt dat het loon van zorgpersoneel wordt verhoogd met 675 miljoen euro. Dit zou er toe kunnen leiden dat de zorgpremie sterk gaat stijgen. In september 2021 werd een extra premiestijging van € 13 per jaar voorspeld door deze hogere salarissen. 

Verzekeraars hebben eerdere jaren reserves gebruikt voor lagere zorgpremie

Voor het zo laag mogelijk houden van de zorgpremie hebben verzekeraars voor de zorgverzekering 2021 een bedrag van € 476 miljoen van hun reserves gebruikt om de premie te drukken. Vooral de zorgverzekeraars Menzis en VGZ hebben hun reserves met grote bedragen verlaagd. Bij Menzis gaat het om € 109 miljoen en bij VGZ om € 148 miljoen. Ook zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis hebben bijna € 100 miljoen van de reserves ingezet om de premie te drukken. Het is aan de verzekeraars zelf om te bepalen of ze ook voor de zorgverzekering 2022 weer reserves inzetten, maar verzekeraars mogen maar beperkt interen op de reserves.

Eigen risico blijft gelijk in 2022

Het eigen risico zit al sinds 2016 op hetzelfde niveau. Tot en met 2021 betaal je maximaal € 385 tenzij je het bedrag vrijwillig verhoogt in ruil voor korting op de premie. Je kunt het eigen risico verhogen tot maximaal € 885. Het eigen risico ligt wel onder vuur. Er zijn politieke partijen die het eigen risico willen afschaffen of verlagen. Maar op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het eigen risico ook in 2022 nog steeds € 385 bedraagt.

Zorgtoeslag gaat omhoog in 2022

Het beleid is om de zorgtoeslag af te laten hangen van de gemiddelde ontwikkeling van de zorgpremie. Hierbij gaan ze uit van de politieke voorspelling van Prinsjesdag. De premie voor de zorgverzekering stijgt volgens de politiek met € 31 per jaar.  De maximale zorgtoeslag stijgt voor een eenpersoonshuishouden iets meer, namelijk met € 36 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de maximale zorgtoeslag met € 40 per jaar. De zorgtoeslag is bedoeld om mensen met een lager inkomen te compenseren voor de zorgpremie en het eigen risico. De omvang van de toeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Maximale collectiviteitskorting in de zorgverzekering blijft 5%

Er is in 2021 een maximale korting van 5% mogelijk op de collectieve basisverzekering. Dit blijft ook in 2022 het geval, maar de korting verdwijnt per 2023. Verzekeraars mogen in 2023 nog wel korting geven op de aanvullende zorgverzekering, maar niet meer op de basisverzekering. Hiertoe is besloten omdat verzekeraars vaak een korting geven op een te dure basisverzekering. In 2022 hebben verzekeraars nog de tijd om hun beleid hierin aan te passen.

Zo kun je besparen op de zorgverzekering

Ook in 2022 kun je weer besparen op de zorgverzekering. Naar verwachting worden de premieverschillen tussen de verzekeraars nog groter. We zien namelijk de verschillen tussen de duurste en de goedkoopste zorgverzekeringen steeds verder oplopen. Momenteel al honderden euro's! Bekijk jouw zorgverzekering dus kritisch. Uiterlijk per half november hebben de verzekeraars de premie voor de zorgverzekering 2022 bekendgemaakt.

Andere tips om te besparen op de zorgverzekering:

  • Betaal je premie van de zorgverzekering per jaar, waardoor je korting krijgt op de premie.
  • Maak je nauwelijks zorgkosten? Overweeg het verhogen van het eigen risico. Dit kan je recht geven op een korting van € 20 per maand, of zelfs nog meer.
  • Verzeker alleen wat je nodig hebt in 2022. Verwacht je kind een beugel in 2022? Stem je zorgverzekering hierop af.
  • Gooi zinloze dekkingen uit je zorgverzekering. Ben je verzekerd voor 24 behandelingen fysiotherapie, maar heb je er nog nooit gebruik van gemaakt? Verzeker het dan niet mee, of verzeker maar 6 behandelingen mee voor achter de hand.
Geactualiseerd: maandag 8 november 2021

Lesley Anker
Lesley Anker Online Productspecialist Verzekeringen

Lesley is sinds 2019 werkzaam als communicatiemedewerker & gediplomeerd adviseur zorg- en schadeverzekeringen bij Poliswijzer.nl. Daardoor kan Lesley je het juiste advies geven over de financiële producten die Poliswijzer.nl aanbiedt. Lesley vindt het waardevol om mensen verder te helpen en te adviseren. Bijvoorbeeld door moeilijke informatie begrijpelijk te maken. Zodat onze websitebezoekers verzekeringen eenvoudig en eerlijk met elkaar kunnen vergelijken. Het continue verbeteren van de website is dan ook elke dag vaste prik.

Vergelijk en bespaar tot € 535
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van € 385.
per jaar op je zorgverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle zorgverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie