Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.

Wat is een Diagnose Behandelcombinatie (DBC)?

Een behandeling in het ziekenhuis wordt door de verzekeraar betaald vanuit de basisverzekering. De Diagnose Behandelcombinatie (DBC) vormt de basis voor de rekening die jouw verzekeraar krijgt voor de medische behandeling. Normaal gesproken kom je als verzekerde niet in aanraking met de term Diagnose Behandelcombinatie, maar in de praktijk kan het anders zijn.

Diagnose Behandelcombinatie

Deze vorm van kostenberekening wordt onder andere gebruikt in het ziekenhuis en in de geestelijke gezondheidszorg. Het is een code van 9 cijfers waaraan behandelingen te herkennen zijn. Als bij een zorgverzekeraar een code van een behandeling in rekening wordt gebracht, weet de verzekeraar precies welke handelingen verricht zijn en welke kosten de verzekeraar moet verrekenen met de zorgverlener. 

Wat wordt verstaan onder een Diagnose Behandelcombinatie?

Als je naar het ziekenhuis gaat, worden niet alle handelingen apart in rekening gebracht. Je behandelaar opent een zogenaamd zorgtraject. Dit zorgtraject bestaat, afhankelijk van de tijdsduur, uit meerdere deeltrajecten. Elke keer als een subtraject eindigt, bundelt het ziekenhuis alle zorg tot een zorgpakket. Dit zorgpakket wordt ook wel een Diagnose Behandelcombinatie (DBC) genoemd. Het ziekenhuis declareert deze DBC bij jou of bij je zorgverzekeraar.

Voorbeeld:
Je gaat voor nekklachten naar een specialist in het ziekenhuis. Zodra bekend is wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, is er een code te koppelen aan een reeks van behandelingen. Het intakegesprek in het ziekenhuis is een onderdeel en ook de uiteindelijke operatie en de nacontroles. Alle kosten worden op één stapel geveegd en er wordt een DBC-code aan gekoppeld.

Een DBC blijft maximaal 120 dagen actief, maar deze kan nog twee keer worden verlengd. Meestal ontvangt de verzekeraar de nota, maar als patient kun je de rekening ook ontvangen. Aangezien ziekenhuiszorg onder je eigen risico valt, betaal je mogelijk een deel van de kosten zelf

cijfers-zorgseizoen-2019-en-2020-0.png

Waarom zijn Diagnose Behandelcombinaties (DBC's) ingevoerd?

Diagnose Behandelcombinaties (DBC) zijn ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die bijvoorbeeld ziekenhuizen leveren. DBC's bevorderen de transparantie over behandeling en kosten.

Wat is het voordeel van een Diagnose Behandelcombinatie (DBC)?

Verzekeraars en zorgverleners maken afspraken over de tarieven voor de diverse behandelingen. De verzekeraar probeert zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen. Door het afspreken van vaste tarieven voor behandelingen (DBC) kan de verzekeraar de kosten laag houden, en zo ook de premie zo laag mogelijk houden. Door het systeem van Diagnose Behandelcombinatie ontstaat er transparantie en wordt voorkomen dat bepaalde ziekenhuizen veel te hoge tarieven in rekening brengen.

Wanneer ga je hier als verzekerde iets van merken?

Normaal gesproken is de kostenverrekening iets tussen de verzekeraar en de zorgverlener. Maar met een natura zorgverzekering kun je zelf ook voor een deel van de kosten staan. Stel, jouw plaatselijke ziekenhuis heeft geen contract met jouw verzekeraar. Je mag naar dat ziekenhuis gaan, maar de verzekeraar vergoedt de medische kosten in dat geval maar gedeeltelijk. Je moet bijvoorbeeld 25% zelf betalen.

Voorbeeld:
Je ondergaat een knieoperatie in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Jouw verzekeraar heeft geen contract met dit ziekenhuis. Zodra de medische behandeling is afgerond, brengt het ziekenhuis de kosten in rekening bij jouw verzekeraar. Dit gaat door middel van Diagnose Behandelcombinatie. De verzekeraar brengt een deel van de kosten bij jou in rekening. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vind je een nadere uitleg over Diagnose Behandelcombinatie.

Hoe voorkom je een nota van het ziekenhuis?

Als je een restitutieverzekering kiest, krijg je normaal gesproken geen rekening van het ziekenhuis. Kies je voor een natura zorgverzekering? Kijk dan eerst na of jouw ziekenhuis door de verzekeraar gecontracteerd is.

Let op!

Zit je midden in een behandeling en ga je switchen van zorgverzekering terwijl de nieuwe verzekeraar geen contract heeft met jouw zorgverlener? Omdat de medische behandeling al is begonnen, zullen de kosten mogelijk ingediend worden bij de oude verzekeraar. Dit kan ook effect hebben op het verschuldigd zijn van het eigen risico. Als een Diagnose Behandelcombinatie begint in 2021, is over 2021 het eigen risico verschuldigd. Als de DBC ook in 2022 nog verder loopt, ben je niet nog een keer het eigen risico verschuldigd. Bij het opstarten van een nieuwe diagnose Behandelcombinatie in het nieuwe jaar, moet je mogelijk wel weer het eigen risico betalen.

Wil je veranderen van zorgverzekering en ben je in behandeling? Neem dan eerst contact op met het ziekenhuis hoe het zit met de Diagnose Behandelcombinatie. Of bespreek het met onze gespecialiseerde Poliswijzer adviseurs in zorgverzekeringen.

Geactualiseerd: 17-11-2020


Gepubliceerd: donderdag 30 april 2020
Geactualiseerd: dinsdag 17 november 2020

Vergelijk en bespaar tot € 504
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van € 385.
per jaar op je zorgverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle zorgverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie