Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

Een gemeentepolis voor minima

Iedereen die woont of werkt in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg zoals een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Veel voorkomende zorgkosten zoals orthodontie, tandarts en brillen/contactlenzen zitten niet in de basisverzekering maar in een aanvullende verzekering. Daarbij geldt: hoe uitgebreider de dekking, hoe duurder de zorgverzekering. Is het verzekeren via de gemeentepolis de oplossing?

Gemeentepolis-groot.jpg

De gemeentepolis

Voor mensen met een laag inkomen en veel zorgkosten kan het lastig zijn deze hogere premie voor de zorgverzekering maandelijks te betalen. Daarom wordt vaak al snel afgezien van een aanvullende zorgverzekering. Speciaal voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking hebben gemeenten een collectieve zorgverzekering voor minima afgesloten bij diverse zorgverzekeraars: de gemeentepolis. Toch lijkt het vaak aantrekkelijker dan dat het in werkelijkheid is.

Iedereen goed verzekerd

Gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen goed verzekerd is, een laag inkomen mag daarbij geen drempel zijn. De zorgverzekering voor gemeenten bestaat vaak uit een verplichte basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering. De dekking van de aanvullende zorgverzekering kan uitgebreid zijn met aanvullende vergoedingen. Elke gemeente heeft andere afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar over het pakket voor haar inwoners. Het kan namelijk zijn dat mensen in een gemeente van Limburg andere zorg nodig hebben dan mensen in een gemeente van Friesland.

Voorbeeld:

Gemeenten krijgen veel aanvragen van mensen om bijzondere bijstand te verlenen. Bijvoorbeeld in het geval dat iemand de kosten van de aanschaf van een bril niet kan betalen. Als meer mensen met dezelfde aanvraag bij de gemeente komen, dan zal deze gemeente afspraken maken met een zorgverzekeraar over opname van deze vergoeding in de collectieve regeling. Daardoor kan de bril door de zorgverzekeraar direct vergoed worden en hoeft er geen bijzondere bijstand voor aangevraagd te worden bij de gemeente.

Voordelige premie

Omdat de verwachting bij een verzekeraar groot is dat veel mensen die recht op hebben een gemeentepolis deze ook zullen afsluiten, zal een verzekeraar vaak een korting geven. De gemeente kan een gedeelte van de premie ook meebetalen. De gemeenten krijgen van de overheid namelijk geld voor zorg en ondersteuning. De zorgpremie kan dus voordeliger zijn voor de deelnemers.

Ook is er soms de mogelijkheid tot een regeling voor de betaling van het verplicht eigen risico. Zo kan het zijn dat een gemeente het eigen risico heeft afgekocht bij een zorgverzekeraar door een afgesproken bedrag te betalen. In dat geval betaal je als deelnemer geen eigen risico. Ook kan een gemeente afspreken dat een deelnemer iedere maand een gedeelte van het eigen risico betaalt. Iemand die aan het eind van het jaar dan een bedrag aan eigen risico over heeft krijgt dit terug.

Minpunten van een gemeentepolis

Een gemeentepolis kan een uitgebreidere dekking bieden en voordelig lijken. Toch zijn er ook een aantal minder aantrekkelijke punten. Er is meestal de verplichting tot een bepaalde pakketcombinatie. Dit kan betekenen dat je een hogere premie moet betalen voor zorg die je niet eens nodig hebt. Een gemeente maakt meestal afspraken met maar één of twee zorgverzekeraars. De keuze is wat dat betreft dus beperkt. Vergelijk daarom het pakket van de gemeente altijd met andere zorgverzekeringen. Zo weet je zeker welke zorgverzekering het beste bij jouw situatie past.

Wat is de toekomst van de gemeentepolis?

De gemeentepolis is voor de meeste inwoners toch een te dure zorgverzekering, met een te uitgebreide aanvullende dekking. Voor inwoners van gemeenten die een ruime zorgbehoefte hebben kan een dergelijke verzekering een goede keuze zijn, maar voor de meeste verzekerden weegt dit niet op tegen de premie. De verzekeringen worden ook steeds duurder door premiestijgingen en verzekeraars versoberen steeds vaker de pakketten. Er zijn zelfs al collectieve gemeentepolissen waarin de korting op nul is gezet door de verzekeraar. Met andere woorden, qua premie heeft het collectief geen voordeel meer. 

Gemeenten gaan voor de Zorgverzekering op Maat

De Gemeente Emmen is inmiddels afgestapt van de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Samen met Poliswijzer.nl hebben zij een alternatief bedacht in de vorm van de Zorgverzekering op Maat. Verzekerden kiezen de zorgverzekering die het beste bij hun zorgbehoefte past, tegen de scherpste premie. Ook de gemeenten Baarn en Midden-Drente gaan voor de Zorgverzekering op Maat.

Voordelen Zorgverzekering op Maat als alternatief voor de gemeentepolis

  • Je kunt helemaal zelf kiezen voor welke zorg jij verzekerd wilt zijn;
  • Keuze uit alle zorgverzekeraars in Nederland;
  • Je wordt altijd geaccepteerd door de verzekeraar;
  • Geen wachttijden op bijvoorbeeld tandartskosten en orthodontie;
  • Gericht op zorgaanbieders in de regio;
  • Goedkoper dan de collectieve zorgverzekering voor gemeenten.

Meer informatie

Benieuwd naar hoe de zorgverzekering op maat werkt?

Geactualiseerd: 24-10-2018

Navigatie