Van de makers van Logo Gaslicht
Wellicht ken je ons al van energievergelijkingssite Gaslicht.com?
Op Poliswijzer.nl helpen we jou ook te besparen op je (zorg)verzekering!
Vergelijk en bekijk hoeveel je kunt besparen
Zorgverzekeringen vergelijken

Zorgverzekering algemeen

 • Soms hebben zorgverzekeraars met gecontracteerde zorgaanbieders een omzetplafond afgesproken. Dit betekent dat met die zorgverlener een maximumbedrag of een maximum aantal behandelingen is afgesproken dat in een kalenderjaar gedeclareerd mag worden. Als dit maximum is bereikt en de behandeling is nog niet begonnen, dan kan het voorkomen dat je (met een naturapolis) niet meteen bij de desbetreffende zorgverlener terecht kan. De zorgverzekeraar heeft wel een zorgplicht, en zal zorgbemiddeling inzetten om een andere gecontracteerde zorgaanbieder te vinden (Bron: Patiëntenfederatie Nederland).

 • Een zorgpolis is een ander woord voor een contract met een zorgverzekeraar. In de zorgpolis staan de afspraken tussen jou en jouw verzekeraar. Bijvoorbeeld welke premie je elke maand betaalt en welk pakket je hebt.

 • Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgpolis af te sluiten voor een basiszorgverzekering. Deze verzekering dekt de kosten voor de meest noodzakelijke medische zorg. Denk bijvoorbeeld aan een consult bij de huisarts, het gebruik van medicijnen of een operatie in het ziekenhuis. Daarnaast kun je een zorgpolis afsluiten die eventuele extra ziektekosten dekt. Dit heet een aanvullende verzekering.

 • Ben je meeverzekerd op de polis van je partner en gaan jullie uit elkaar? Dan kun je gedurende het jaar overstappen en je eigen zorgverzekering afsluiten. Je kunt de polis ook laten splitsen zodat je beide een aparte polis krijgt. In principe blijft de verzekeringnemer altijd bij de huidige zorgverzekeraar en kan de partner overstappen naar een andere maatschappij.

  In het geval dat er kinderen zijn is het belangrijk dat je aan de verzekeraar doorgeeft bij wie de kinderen op de zorgpolis moeten worden bijgeschreven. Over het algemeen wordt het kind bijgeschreven op de zorgpolis van de verzorgende ouder.

 • Maak je hoge zorgkosten? Dan heb je misschien recht op een belastingvoordeel. Uitgaande van de belastingregels van 2017 heb je bij een inkomen van € 20.000 recht op een fiscaal voordeel als de kosten minimaal € 330 bedragen, maar let op! Niet alle kosten zijn aftrekbaar.

  De aftrekbare zorgkosten worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Om deze kosten af te trekken moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag soms ook de kosten aftrekken die je voor anderen maakt. Kijk voor de mogelijkheden om zorgkosten af te trekken op de website van de Belastingdienst.

  Aftrekbare kosten zijn o.a.:

  • Kosten verpleging in een ziekenhuis of instelling
  • Kosten van de huisarts, tandarts of specialist
  • Kosten van fysiotherapie
  • Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen)
  • Steunzolen
  • Hoge vervoerskosten door ziekte of handicap
    

  Kosten die onder voorwaarden aftrekbaar zijn o.a.:

  • Reiskosten voor ziekenbezoek
  • Behandeling door paramedicus zonder dat je verwezen bent door een arts
  • Kosten van een ivf-behandeling
  • Gehoorapparaten
  • Dieetkosten (vast bedrag per dieet) – zie dieetlijst
  • Kleding en beddengoed
    

  Kosten die niet aftrekbaar zijn o.a.:

  • Premie zorgverzekering
  • Eigen risico
  • Eigen bijdrage
  • Looprek, krukken, gipssteun en diverse andere hulpmiddelen
  • Rollator
  • Rolstoel en scootmobiel
  • Aanpassingen in het huis uit medische noodzaak (aanpassing van auto of fiets zijn wel aftrekbaar)

 • Wachttijden voor behandelingen verschillen per zorgaanbieder. Over wat deze wachttijden zijn, of over mogelijke alternatieven hoor je door het ziekenhuis op de hoogte gesteld te worden. Moet je als patiënt te lang wachten voor een behandeling, dan moet je zorgverzekeraar zorgen voor een passend alternatief.

  Je zorgverzekering bekijkt eerst of er in jouw regio een ziekenhuis is waar je eerder naar toe kunt. Is dit niet het geval, dan zal je zorgverzekeraar buiten je regio, bij een zelfstandig behandelcentrum of in het buitenland gaan kijken. Je krijgt dus geen voorrang bij je huidige ziekenhuis.

  Niet elk ziekenhuis voert elke behandeling uit, waardoor wachtlijstbemiddeling niet altijd mogelijk is. Voor behandelingen in het buitenland moet je vaak eerst toestemming van je zorgverzekeraar krijgen. Wachtlijstbemiddeling kan plaatsvinden bij:

  • Consult (afspraak) bij een medisch specialist
  • Diagnostiek (onderzoeken)
  • Opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
  • Dagbehandeling

 • Als je de premie niet meer kunt betalen, kan de verzekeraar, na zes maanden premie achterstand, op grond van de Zorgverzekeringswet je bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aanmelden voor bronheffing. Er wordt je dan een bestuursrechtelijke premie aangeboden, deze is hoger dan de gemiddelde zorgpremie in Nederland. Dit bedrag wordt ingehouden op je salaris of uitkering. Als het niet mogelijk is om de standaardpremie in te houden op je inkomen dan krijg je een acceptgiro thuis gestuurd.

 • Als je in Nederland woont of werkt ben je verplicht de basisverzekering af te sluiten. Doe je dit niet of niet op tijd dan ben je onverzekerd en moet je alle zorg zelf betalen. Ben je ingeschreven in de Basis Registratie Personen dan ontvang je een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) met daarin vermeld dat je onverzekerd bent en drie maanden de tijd hebt om je aan te melden bij een zorgverzekeraar. Als je binnen drie maanden na ontvangst van de eerste brief nog geen zorgverzekering hebt afgesloten dan legt het CAK je een boete op. De hoogte van deze boete is wettelijk bepaald en bedraagt € 382,50.

  Je krijgt een tweede boete als je niet binnen drie maanden na de eerste boete een Nederlandse zorgverzekering afsluit. Je moet dan nog een keer € 382,50 betalen. Heb je binnen drie maanden na de 2e boete nog geen basisverzekering afgesloten, dan sluit het CAK namens jou een zorgverzekering af. De premie voor deze verzekering wordt dan ingehouden op je inkomen. Heb je geen inkomen waarvan kan worden ingehouden dan ontvang je maandelijks een acceptgiro. Deze premie (de standaardpremie) is hoger dan de premie die je moet betalen als je zelf een zorgverzekering afsluit.

Ontdek hoeveel je kunt besparen op je polis

Het vergelijken van zorgverzekeringen is simpel!

Vergelijk en bespaar tot € 468
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van € 385.
per jaar op je zorgverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle zorgverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie