Van de makers van Logo Gaslicht
Wellicht ken je ons al van energievergelijkingssite Gaslicht.com?
Op Poliswijzer.nl helpen we jou ook te besparen op je (zorg)verzekering!
Vergelijk en bekijk hoeveel je kunt besparen
Zorgverzekeringen vergelijken

Uitleg filters vergelijking

 • De basisverzekering vergoedt geen alternatieve geneeswijzen zoals osteopathie, acupunctuur en/of antroposofische geneeskunde. Medicijnen voorgeschreven door alternatieve genezers worden ook niet vergoed.

 • Vanuit de basisverzekering worden de kosten voor anticonceptie vergoed voor vrouwen tot 21 jaar. Ben je 21 jaar of ouder en wil je kosten voor anticonceptie en/of voorbehoedsmiddelen vergoed krijgen, dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. Welke kosten worden vergoed, verschilt per verzekeraar.

 • De basisverzekering geeft een zeer beperkte vergoeding voor brillen en lenzen. Er is alleen dekking in geval van medische noodzaak. Wil je een (gedeeltelijke) vergoeding, sluit dan een aanvullende verzekering af. Let op: er zijn verzekeraars die pas kosten vergoeden wanneer je sterkte hebt die hoger is dan -2 of +2.

 • De basisverzekering betaalt spoedeisende hulp in het buitenland. Je krijgt maximaal het in Nederland geldende tarief vergoed. Voor een behandeling in een dure privékliniek kan het dus zijn dat je moet bijbetalen.

  Een aanvullende zorgverzekering biedt meestal extra vergoedingen, die met je verblijf in het buitenland te maken hebben. Hierdoor zijn de meerkosten van acute medische hulp in het buitenland in veel gevallen gedekt door de aanvullende verzekering.

  Heb je geen aanvullende verzekering of een beperkte? Dan is het raadzaam om medische kosten op je reisverzekering mee te verzekeren. Een goede reisverzekering bevat namelijk een dekking voor de totale gemaakte medische kosten. Raadpleeg daarom de polis en verzekeringsvoorwaarden van je zorgverzekering voordat je een reisverzekering afsluit.

  Lees hier meer over reisverzekering en medische dekking.

 • Onder fysiotherapie vallen behandelingen zoals fysiotherapie, oefentherapie Cesar/ Mensendieck, kinderfysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en fysiotherapie voor ouderen.

  De basisverzekering kent voor verzekerden tot 18 jaar een vergoeding van maximaal 18 behandelingen per jaar. Verzekerden vanaf 18 jaar krijgen een vergoeding vanuit de basisverzekering indien zij een 'chronische aandoening' hebben (vanaf de 21e behandeling) of in verband met 'urine-incontinentie' (maximaal 9 behandelingen). In alle andere gevallen wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit een eventuele aanvullende verzekering.

 • De basisverzekering vergoedt over het algemeen alle medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, met uitzondering van homeopathische geneesmiddelen. Het kan wel zijn dat je bij de apotheek een eigen bijdrage moet betalen. Als je liever geen eigen bijdrage wilt betalen, dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. Je kunt een keuze maken uit de volgende filteropties:

  Basis:

  Geneesmiddelenlijst van de overheid (GVS) met (soms) een eigen bijdrage.

  Beperkt:

  Geneesmiddelenlijst van de overheid (GVS) zonder eigen bijdrage.

  Uitgebreid:

  Geneesmiddelenlijst van de overheid (GVS) zonder eigen bijdrage + 75% buiten GVS.

  Let op: het kan zijn dat jouw zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft, waarbij alleen het door de verzekeraar bepaalde medicijn wordt vergoed.

 • In de basisverzekering worden de kosten van nagenoeg alle tandheelkundige hulp tot 18 jaar vergoed. Het gaat hier om onder andere de kosten voor periodieke controles, röntgenfoto's, verwijdering van tandsteen, verdoving, vullen van gaatjes, vervanging van een tand door een ongeval en preventieve mondzorg. Zaken die niet vergoed worden zijn kronen, bruggen en beugel. Hiervoor kunnen kinderen aanvullend worden verzekerd.

 • De basisverzekering biedt geen dekking voor orthodontie voor volwassenen. Dit wordt gezien als een specialisme binnen de mondzorg. Alleen bij bepaalde medische indicaties en in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering de behandeling. Wil je deze kosten toch vergoed krijgen, dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

 • De kosten van tandheelkundige behandelingen voor volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet gedekt in de basisverzekering. Uitzonderingen zijn behandelingen door een kaakchirurg en de kosten van aanschaf, aanpassing en reparatie van een volledig kunstgebit. Voor overige tandheelkundige behandelingen geldt dat je vanaf 18 jaar een aanvullende (tandarts)verzekering moet afsluiten, wil je de kosten (deels) vergoed krijgen.

 • Verloskundige- en kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen betaal je wel een eigen bijdrage.

  • Kies je voor een bevalling in een ziekenhuis of alternatieve instelling, maar is dit niet medisch noodzakelijk? Dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 34 per opnamedag. Als het ziekenhuis een bedrag rekent dat hoger is dan € 245, dan betaal je ook het bedrag dat boven deze € 245 uitkomt.
  • Voor kraamzorg betaal je een eigen bijdrage van € 4,30 per uur.
  • Blijf je direct na de bevalling in een ziekenhuis, maar is dit eigenlijk niet nodig? Dan betaal je een eigen bijdrage van € 17 per dag voor jou zelf en € 17 per dag voor je kind.

  Wil je een vergoeding voor deze kosten dan kun je overwegen een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten.

 • Geef aan of je specifiek ergens een vergoeding voor wilt krijgen. We tonen je dan automatisch de polissen die de meest uitgebreide dekking bieden voor de gekozen optie.

 • Vanaf 1 januari 2018 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een wettelijk verplicht eigen risico van € 385. Kies je een hoger eigen risico, dan betaal je bij de meeste zorgverzekeraars een lagere premie. Je kunt het eigen risico verhogen in stappen van € 100. Het maximale eigen risico is € 885.

  Het vrijwillig eigen risico van een zorgverzekering geldt niet voor:

  • Verzekerden die jonger zijn dan 18 jaar
  • De kosten van de huisarts
  • De kosten voor verloskundige- en kraamzorg
  • De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
  • De tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
  • Wijkverpleging
  • Hulpmiddelen in bruikleen

 • Als je de zorgpremie per kwartaal, half jaar of jaar betaalt, kan dit voordelig zijn. Dit levert de zorgverzekeraar namelijk minder administratie op, waardoor je bij bijna alle verzekeraars korting krijgt. Kies je voor betalen per kwartaal of (half)jaar, dan kan deze korting tot wel 2,1% oplopen.

 • Voor de basisverzekering word je bij elke verzekeraar altijd direct geaccepteerd.

  Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering bepaalt de verzekeraar of je aanvraag goedgekeurd wordt. In de praktijk wordt deze direct geaccepteerd. Alleen voor uitgebreide aanvullende verzekeringen en voor tandartsverzekeringen kunnen verzekeraars je om een gezondheidsverklaring vragen. 

  Voor een aantal aanvullende verzekeringen kan een wachttijd gelden. Dit betekent dat je gedurende de wachttijd wel premie betaalt, maar nog geen vergoeding kunt krijgen. De exacte wachttijd verschilt per verzekering en verzekeraar.

  In onze vergelijker wordt per zorgverzekering vermeld of er sprake is van een wachttijd en of je direct geaccepteerd wordt.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de verleende zorg van de gecontracteerde zorgverlener volledig. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je een deel van de kosten zelf.
  • Bij een restitutiepolis heb je de volledige vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen. Jij kiest en de zorgverzekeraar betaalt de rekening. Alleen nota's van zorgverleners met (uitzonderlijke) hoge tarieven keert de verzekeraar mogelijk niet volledig uit.
  • Een combinatiepolis is een mix tussen de naturapolis en de restitutiepolis. Voor zorg moet je soms naar gecontracteerde zorgverlener (naturapolis) en soms heb je keuzevrijheid (restitutiepolis).

 • Een budgetpolis is bedoeld voor mensen die het geen probleem vinden om voor sommige behandelingen en hulpmiddelen naar geselecteerde zorgaanbieders te gaan. In spoedgevallen kun je naar alle ziekenhuizen.

  Bij een budgetpolis heb je voor planbare zorg een beperkte keuze in het aantal ziekenhuizen waar je voor zorg terechtkunt. Ga je toch naar een ander ziekenhuis, dan krijg je een lagere vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

 • Bij een naturapolis kun je, om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen, alleen naar de zorgverleners waarmee je zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. De rekening wordt door je zorgverzekeraar rechtstreeks betaald aan de zorgverlener.

 • Een combinatiepolis is een mix tussen de naturapolis en de restitutiepolis. Voor zorg moet je soms naar gecontracteerde zorgverleners (naturapolis) en soms heb je keuzevrijheid (restitutiepolis).

 • Bij een restitutiepolis kun je zelf je zorgverlener kiezen. Kies je voor een zorgverlener die geen overeenkomst heeft met je zorgverzekeraar, dan betaal je de rekening eerst zelf aan de zorgverlener. Daarna kun je de kosten declareren bij je zorgverlener. De vergoeding die je zorgverzekeraar uitbetaalt is gelijk aan het in Nederland gebruikelijke tarief. Rekent een zorgverlener een hoger tarief dan gebruikelijk is, dan is het verschil voor eigen rekening.

Ontdek hoeveel je kunt besparen op je polis

Het vergelijken van zorgverzekeringen is simpel!

Vergelijk en bespaar tot € 468
Dit bedrag is het verschil tussen de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering met een eigen risico van € 385.
per jaar op je zorgverzekering

Vergelijk 100% onafhankelijk alle zorgverzekeringen. Bij Poliswijzer.nl hoeven verzekeraars namelijk niet te betalen voor een positie in de vergelijker. Je stapt heel eenvoudig over naar de meest voordelige polis voor jou.

Navigatie