Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Neem contact met ons op.
 • Facebook
 • Twitter

Eigen risico

 • Het eigen risico is het bedrag dat je moet betalen als je zorgkosten maakt. Het eigen risico geldt per persoon en per kalenderjaar. Je kunt het niet doorschuiven naar een volgend kalenderjaar.

  Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.

  Je kunt het eigen risico in 2019 verhogen tot maximaal € 885. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting je krijgt op de premie. De hoogte van het eigen risico wordt elk jaar door de overheid bepaald.

 • Je kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. In ruil voor een hoger vrijwillig eigen risico krijg je dan een korting op de premie. Hoe hoger het eigen risico hoe hoger de premiekorting. Hoeveel korting je krijgt, verschilt per zorgverzekeraar.

  Kies je het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus zijn dat je € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet betalen. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.

  Voorbeeld

  Wendy heeft een zorgverzekering gevonden die bij haar past. Ze heeft besloten om naast het verplichte eigen risico van € 385 een vrijwillig eigen risico te nemen van € 500. Haar totaal eigen risico komt daarmee op € 885. In ruil daarvoor krijgt Wendy € 24 korting op de maandpremie van haar zorgverzekering. Hierdoor betaalt ze geen € 102 per maand voor haar zorgverzekering, maar € 78.

  Heeft Wendy het komende jaar toch zorgkosten die onder het eigen risico vallen, dan betaalt Wendy de eerste € 885 daarvan zelf.

 • Om de kosten in de zorg te verlagen is door de overheid het eigen risico verplicht gesteld. De gedachte hierbij is dat verzekerden minder snel zorgkosten zullen maken als ze eerst zelf een deel van de kosten moeten betalen. Een zorgverzekeraar hoeft, vanwege het eigen risico, dus minder zorgkosten uit te betalen. Daardoor zal de nominale zorgpremie uiteindelijk minder hoog zijn dan zonder eigen risico.

  Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je de kosten tot het bedrag van je eigen risico zelf betalen. Dit geldt niet voor:
  • Huisartsenzorg
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • (Tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar
  • Bruikleenartikelen
  • Bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
  • De griepprik voor risicogroepen

  Verder kan het zijn dat je voor zorgkosten een eigen bijdrage moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg, een hoorapparaat en een gebitsprothese.

 • Voor de volgende zorg uit de basisverzekering betaal je geen eigen risico:

  • Huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost) 
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts,  diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
  • Wijkverpleging
  • Nacontroles bij orgaandonatie
  • Reiskosten bij orgaandonatie

  De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

 • Als je naar een zorgverlener bent geweest voor een behandeling krijgt je zorgverzekeraar hiervan een rekening van de zorgverlener. Op dat moment bekijkt de zorgverzekeraar of er bepaalde zorgkosten geheel of gedeeltelijk onder het eigen risico vallen. Is dit het geval, dan stuurt de zorgverzekeraar jou hiervan een rekening. Op deze rekening vind je ook hoeveel eigen risico je daarna nog over hebt.

  Zorgverzekeraars hebben maximaal 5 jaar (!) na ontvangst van de rekening van de zorgverlener de tijd om het vrijwillig eigen risico te innen bij verzekerden. Het verplichte eigen risico mag alleen in het verzekeringsjaar, of het kalenderjaar volgend op het verzekeringsjaar in rekening gebracht worden. Ook als je inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar kun je dus nog een rekening krijgen van je oude verzekeraar. Leg het geld voor het eigen risico daarom opzij als je een behandeling ondergaat die vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Navigatie