Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.00 uur
050 2111 456   Logo WhatsApp

Zorgverzekering 2017 vergelijken

Zorgverzekeringen 2017: wat verandert er? Gemiddeld stijgen de premies met 7,5% en lopen de onderlinge verschillen op tot honderden euro's. Tot en met 31 dec. kun je via Poliswijzer.nl weer eenvoudig alle zorgverzekeringen vergelijken en overstappen naar de best passende zorgverzekering. Ben je benieuwd naar de zorgpremies voor 2018? Zie ons overzicht op Poliswijzer.nl.

Overzicht zorgpremie per zorgverzekeraar in 2017

Zorgverzekeraar Soort Polis Premie 2017 Premie 2016 Verschil in € Verschil in %

Anderzorg

natura

€ 102,00

€ 93,00

+ € 9,00

+ 9,68%

Avéro Achmea

natura

€ 117,20

€ 109,45

+ € 7,75

+ 7,08%

restitutie

€ 121,75

€ 113,25

+ € 8,50

+ 7,51%

Azivo (In 2017 Menzis)

natura

€ 108,00

-

-

AZVZ

natura

€ 115,95

€ 106,95

+ € 9,00

+ 8,42%

Bewuzt

natura beperkt

€ 99,15

€ 92,00

+ € 7,15

+ 7,8%

Besured natura € 96,90 € 91,90 + € 5,00 + 5,44%

CZ

natura

€ 108,90

€ 101,30

+ € 7,60

+ 7,50%

natura

€ 112,85

€ 104,95

+ € 7,90

+ 7,53%

restitutie

€ 119,05

€ 110,70

+ € 8,35

+ 7,54%

CZ Direct

natura

€ 102,35

€ 94,95

+ € 7,40

+ 7,54%

De Amersfoortse

restitutie

€ 117,50

€ 107,95

+ € 9,55

+ 8,85%

De Friesland

natura

€ 99,95

€ 91,75

+ € 8,20

+ 8,94%

natura

€ 114,95

€ 106,50

+ € 8,45

+ 7,93%

restitutie

€ 120,50

€ 111,50

+ € 9,00

+ 8,07%

Delta Lloyd

restitutie

€  115,83

€ 107,50

+ € 8,33

+ 7,75%

Ditzo

combinatie

€ 100,95

€ 93,85

+ € 7,10

+ 7,57%

DSW

combinatie

€ 108,00

€ 98,75

+ € 9,25

+ 9,37%

FBTO

natura

€ 103,50

€ 94,25

+ € 9,25

+ 9,81%

restitutie

€ 108,50

€ 99,95

+ € 8,55

+ 8,55%

Hema

natura

€ 108,00

€ 97,00

+ € 11

+ 11,34%

IK natura € 105,48 € 98,50 + € 6,98 + 7,09%

In Twente

combinatie

€ 108,00

€ 98,75

+ € 9,25

+ 9,37%

Interpolis

natura

 € 104,25

€ 98,50

+ € 5,75

+ 5,84%

IZZ Zorgverzekeraar

natura

€ 109,94

€ 103,28

+ € 6,66

+ 6,45%

restitutie

€ 113,28

€ 107,72

+ € 5,56

+ 5,16%

Kettlitz Wulfse

natura

€ 117,20

€ 109,45

+ € 7,75

+ 7,08%

restitutie

€ 121,75

€ 113,25

+ € 8,50

+ 7,51%

Kiemer

restitutie

€ 106,75

€ 95,95

+ € 10,80

+ 11,26%

Menzis

natura beperkt

€ 103,00

€ 90,75

+ € 12,25

+13,50%

natura

€ 119,00

€ 107,00

+ € 12,00

+11,21%

restitutie

€ 122,00

€ 109,75

+ € 12,25

+ 11,16%

National Academic natura € 104,95 € 99,95  + € 5,00 + 5,00%

OHRA

restitutie

€ 113,64

€ 105,37

+ € 8,27

+ 7,85%

ONVZ

restitutie

€ 115,91

€ 109,95

+ € 5,96

5,42%

OZF

natura

€ 117,45

€ 109,45

+ € 8,00

+ 7,31%

PMA (Menzis)

natura beperkt

€ 103,00

€ 90,75

+ € 12,25

+ 13,50%

natura

€ 110,67

€ 99,51

+ € 11,16

+11,21%

restitutie

€ 113,46

€ 102,07

+ € 11,39

+ 11,16%

PNOzorg

restitutie

€ 109,94

€ 101,15

+ € 8,79

+ 8,69%

Pro Life

natura

€ 117,45

€ 109,45

+ € 8,00

+ 7,31%

restitutie

€ 121,75

€ 113,25

+ € 8,50

+ 7,51%

Promovendum

natura

€ 97,90

€ 92,90

+ € 5,00

+ 5,38%

Salland

natura

 € 112,95

€ 112,95

€ 0,00

0,00%

ZorgDirect

natura

€ 114,95

€ 112,95

+ € 2,00

+ 1,77%

Stad Holland

restitutie

€ 112,00

€ 102,00

+ € 10,00

+ 9,80%

United Consumers (VGZ)

natura beperkt

€ 99,70

€ 94,95

+ € 4,75

+ 5,00%

natura

€ 101,65

€ 97,15

 + € 4,50

+ 4,63%

restitutie

€ 107,05

€ 102,55

+ € 4,50

+ 4,39%

Univé

natura beperkt

€ 98,75

€ 89,95

+ € 8,80

+ 9,78%

natura

€ 113,25

€ 107,00

+ € 6,25

+ 5,84%

restitutie

€ 117.25

€ 112,00

+ € 5,25

+ 4,69%

VGZ

natura beperkt

€ 104,95

€ 99,95

+ € 5,00

+ 5,00%

natura

€ 112,95

€ 107,95

+ € 5,00

+ 4,63%

restitutie

€ 118,95

€ 113,95

+ € 5,00

+ 4,39%

VvAA restitutie € 109,94 € 101,15 + € 8,79 + 8,69%

ZEKUR (Univé)

natura beperkt

€ 92,00

€ 86,00

+ € 6,00

+ 6,98%

restitutie

€ 105,53

€ 100,80

+ € 4,73

+ 4,69%

ZieZo

natura beperkt

€ 93,95

-

-

-

natura € 99,95 € 96,75  + € 3,20 + 3,31%

Zilveren Kruis

natura beperkt

€ 104,95

€ 96,95

+ € 8,00

+ 8,25%

natura

€ 117,45

€ 109,45

+ € 8,00

+7,31%

restitutie

 € 121,75

€ 113,25

+ € 8,50

+ 7,31%

Zorg en Zekerheid

combinatie

€ 104,60

€ 98,40

+ € 6,20

+ 6,30%

natura

€ 115,95

€ 106,95

+ € 9,00

+ 8,42%

restitutie

€ 118,95

€ 109,45

+ € 9,50

+ 8,68%

Zorgzaam natura € 102,00 € 98,75 + € 3,25 + 3,29

Zorgverzekeraar UMC

restitutie

€ 104,90

€ 98,90

+ € 6,00

+ 6,07%

Laatst bijgewerkt: 28-09-2017

Zorgverzekering 2017

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2017?

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket bij alle verzekeraars uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid (als je door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien)
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben
  • medisch noodzakelijke besnijdenis
  • fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan
  • opvang en zorg als je om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor € 33 miljoen extra.

Zorgverzekering 2017

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2017 blijft € 385, net als in 2016.

Ontwikkeling eigen risico zorgverzekeringen vanaf 2008:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

        € 150

€ 155

€ 165

€ 170

€ 220

€ 350

€ 360

€ 375

€ 385

€ 385

T.o.v. 2008

+ € 5

+ € 15

+ € 20

+ € 70

+ € 200

+ € 210

+ € 225

+ € 235

+ € 235

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld voor programma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoef je geen eigen risico te betalen als je zo’n programma volgt. Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

NIPT-test voor zwangere vrouwen

De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT.

In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175 gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Zorgverzekering 2017

Eigen bijdrage kunstgebit op implantaten

Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.

Eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten

Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaal je in 2017 een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 geldt een vaste eigen bijdrage van € 125.
Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 eigen bijdrage van 10%.

Zorgverzekering 2017

Kwaliteitseisen voor ggz-zorg

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten vanaf 1 januari 2017 een ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. Het kwaliteitsstatuut bepaalt hoe ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen. Zodat duidelijk is dat je de juiste hulp, op de juiste plaats en van de juiste zorgverlener ontvangt.

Let op: vanaf 1 januari 2017 vergoedt je zorgverzekeraar alleen de zorg van ggz-zorgaanbieders met een kwaliteitsstatuut. Raadpleeg hiervoor je verzekering of zorgverzekeraar.

Zorgverzekering 2017

Overstappen zorgverzekering 2017

Tot en met 31 december 2016 kun je overstappen voor een zorgverzekering in 2017. Alleen in bijzondere situaties kun je het gehele jaar tussentijds overstappen.. Als je voor 1 januari 2017 overstapt, zeggen wij je oude zorgverzekering automatisch voor je op. Wil je weten hoe jij het beste kunt overstappen van zorgverzekering? Lees dan de 10 onmisbare tips voor het kiezen van een zorgverzekering, of neem meteen zelf de regie in handen met de hulp van onze zorgverzekering vergelijker.

Geactualiseerd: 28-09-2017

Navigatie