Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 17.30 uur
050 - 2111 456   Logo WhatsApp

Zorgverzekering vergelijken 2020

Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering voor 2020 bekendgemaakt. De zorgpremie gaat gemiddeld omhoog, het eigen risico blijft gelijk en mensen met een laag inkomen krijgen meer zorgtoeslag. Vooral de restitutieverzekering is duurder geworden. Een collectieve polis wordt véél duurder. Nog meer reden om je zorgverzekering 2020 te vergelijken dus. 

zorgverzekering-vergelijken-0.png

Halvering collectiviteitskorting: van 10 naar 5%

De collectieve verzekering komt volgend jaar verder onder druk te staan. De zogenaamde 'sigaar uit eigen doos' korting die wordt gegeven op dure verzekeringen wordt eindelijk aangepakt. Deze 'nepkorting' blijft jammer genoeg wel bestaan maar wordt in 2020 teruggeschroefd tot maximaal 5% premiekorting op de basisverzekering. De verzekeraar CZ stopt per 2020 zelfs helemaal met de korting op de basisverzekering voor de minima van gemeenten. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer gemeenten zich aansluiten bij de Zorgverzekering op Maat.

Zorgpremie omhoog

Als het aan de overheid ligt gaan we volgend jaar 37 euro meer betalen aan premie voor de basisverzekering. Voor mensen met een collectieve zorgverzekering is dat waarschijnlijk meer dan 100 euro. De verwachte premieverhoging is slechts een richtlijn. Het zijn de zorgverzekeraars die de hoogte van de premie bepalen. De premie voor de zorgverzekering 2020 gaat gemiddeld met ruim € 2,00 per maand omhoog.

Eigen risico blijft € 385

Het verplicht eigen risico blijft ook in 2020 een bedrag van € 385 net als in voorgaande jaren. Dat is niet vreemd want de politiek heeft besloten dit bedrag de gehele regeerperiode vast te zetten. Weet je niet wat het eigen risico inhoudt? Als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat, krijg je een rekening. De eerste € 385 van die rekening betaal je zelf. Dat wordt het verplicht eigen risico genoemd. Je hebt het recht om je eigen risico op vrijwillige basis te verhogen naar maximaal 885 euro. In ruil hiervoor biedt de zorgverzekeraar een korting op de premie.

Stoppen met roken in 2020 vergoed

Je hebt recht op één stoppen-met-rokenprogramma in de basisverzekering, maar sommige verzekeraars brachten hiervoor een eigen risico in rekening. Voor de zorgverzekering 2020 betaal je geen eigen risico meer als je een stoppen-met-rokenprogramma volgt.

Overige wijzigingen basisverzekering

De basisverzekering wordt in 2020 uitgebreid met een aantal dekkingen. Jaarlijks wordt op deze manier de zorgverzekering afgestemd op de wensen van de meerderheid. Tot nu toe bekend:

 • Een logeervergoeding van € 75 per nacht

  Je moet meerdere dagen in een ziekenhuis zijn, maar je wordt niet opgenomen. Voor het heen en weer rijden kun je recht hebben op vervoerskosten. In 2020 heb je recht op maximaal € 75 per nacht aan verblijfskosten. Dit wordt de logeervergoeding genoemd. Om recht te hebben op deze vergoeding moet je wel minimaal drie dagen achtereen voor behandeling naar het ziekenhuis. Deze vergoeding is vooral toegevoegd aan de basisverzekering voor patiënten die onder behandeling staan van een gespecialiseerd ziekenhuis ver van de eigen woonplaats.

 • Subsidieregeling voor NIPT verlengd

  Er zat al een vergoeding voor Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in de basisverzekering. Maar de vergoeding zou eruit gaan per 2020. De vergoeding blijft toch in stand. NIPT is een bloedonderzoek waarmee ze een ongeboren kind kunnen onderzoeken op bepaalde syndromen, zoals het downsyndroom. Er geldt wel een eigen bijdrage van € 175.

 • Dure medicijnen eerder opgenomen in de basisverzekering

  Er komen soms medicijnen op de markt die in eerste instantie nog niet vergoedt worden omdat de kosten te hoog zijn. Door deze geregistreerde middelen door een apotheek te laten bereiden, zullen de kosten uiteindelijk lager zijn voor de overheid. Dit soort medicijnen moeten dan ook per 2020 sneller in de basisverzekering komen. Het medicijn Fampyra zit per 1 september 2019 in de basisverzekering. Met dit medicijn kunnen patiënten met MS beter lopen ondanks de ziekte. Minister Bruno Bruins heeft afspraken kunnen maken met de producent van van het kankermedicijnen Durvalumab (longkanker) en Abemaciclib (borstkanker). In eerste instantie waren deze medicijnen niet toegelaten door te hoge kosten van meer dan € 50.000 per behandeling. Welke kosten de producenten nu rekenen is niet bekend gemaakt.

 • Vergoeding specialist ouderengeneeskunde & verstandelijk gehandicapten

  Om de druk bij andere zorgverleners zoals de huisarts en wijkverpleegkundige weg te nemen wil de overheid de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten per 2020 in de basisverzekering opnemen. Een ander doel van deze maatregel is dat langdurig zieken en mensen met een verstandelijke beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Deze mensen ontvangen de nodige zorg dan thuis door de specialisten.

 • Fysiotherapie voor reumapatiënten voorlopig in de basisverzekering

  Reumapatiënten krijgen de komende vier jaren recht op fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Deze periode wordt aangegrepen om te onderzoeken of het op deze manier behandelen echt effect heeft. Maar niet alle patiënten kunnen hier gebruik van maken. Het geldt alleen voor patiënten met een ernstige functiebeperking met reumatische artritis (RA) of axiale spondyloartritis. De dekking zit in de basisverzekering per 1 oktober 2019. Je moet wel zijn toegelaten tot het onderzoek om recht te hebben. 

Zorgtoeslag omhoog in 2020

Nederlanders met een laag inkomen worden ruimschoots gecompenseerd voor de gestegen zorgtoeslag. Alleenstaanden krijgen er € 67 per jaar bij en meerpersoonshuishoudens € 95 per jaar. De maximale zorgtoeslag bedraagt in 2020 € 1256 voor een alleenstaande en € 2399 voor een meerpersoonshuishouden. Ook voor de zorgtoeslag geldt dat het vooralsnog gaat om een inschatting van de overheid. Blijf dus wel zorgverzekeraars vergelijken, want de zorgtoeslag is afgestemd op de gemiddelde premie. Door het kritisch vergelijken kun je een zorgverzekering vinden die een lage premie in rekening brengt. Zo kun je toch een hogere zorgtoeslag krijgen, maar niet méér betalen voor je zorgverzekering.

Geactualiseerd: 22-11-2019

Navigatie