Zorgverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Neem contact met ons op.
 • Facebook
 • Twitter

Zorgverzekering 2020 vergelijken

De zorgverzekering zal ook in 2020 weer veranderen. Het is nu al bekend dat de collectieve verzekering aan banden wordt gelegd. Zorgverzekeraars mogen in 2020 nog maximaal 5% korting geven op de collectieve verzekering waar dat eerst nog 10% was. Een collectieve polis was al duur maar wordt hierdoor alleen nog duurder. Nog meer reden om je zorgverzekering 2020 te vergelijken dus. Op Prinsjesdag 2019 worden alle veranderingen voor 2020 bekendgemaakt. Tot die tijd houden we je via deze pagina op de hoogte. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven voor onze Poliswekker.

zorgverzekering-vergelijken-0.png

Einde aan collectieve nepkorting

In 2020 geen sigaar meer uit eigen doos. De zogenaamde collectieve korting wordt gegeven op dure verzekeringen om deze polissen aantrekkelijk te maken. Deze 'nepkorting' blijft jammer genoeg wel bestaan maar wordt in 2020 beperkt tot maximaal 5% premiekorting op de basisverzekering. 

Eigen risico blijft € 385

Het verplicht eigen risico blijft ook in 2020 een bedrag van € 385 net als in voorgaande jaren. Dat is niet vreemd want de politiek heeft besloten dit bedrag de gehele regeerperiode vast te zetten. Weet je niet wat het eigen risico inhoudt? Als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat krijg je een rekening. De eerste € 385 van die rekening betaal je zelf. Dat wordt het verplicht eigen risico genoemd.

Wijzigingen basisverzekering

De basisverzekerting wordt in 2020 uitgebreid met een aantal dekkingen. Jaarlijks wordt op deze manier de zorgverzekering afgestemd op de wensen van de meerderheid. Tot nu toe bekend:

 • Een logeervergoeding van € 75 per nacht

  Je moet meerdere dagen in een ziekenhuis zijn, maar je wordt niet opgenomen. Voor het heen en weer rijden kun je recht hebben op vervoerskosten. Per 2020 heb je recht op maximaal €75 per nacht aan verblijfskosten. Dit wordt de logeervergoeding genoemd. Om recht te hebben op deze vergoeding moet je wel minimaal drie dagen achtereen voor behandeling naar het ziekenhuis. Deze vergoeding is vooral toegevoegd aan de basisverzekering voor patienten die onder behandeling staan van een gespecialiseerd ziekenhuis ver van de eigen woonplaats af.

 • Subsidieregeling voor NIPT verlengd

  Er zat al een vergoeding voor Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in de basisverzekering. Maar de vergoeding zou eruit gaan per 2020. De vergoeding blijft toch in stand. NIPT is een bloedonderzoek waarmee ze een ongeboren kind kunnen onderzoeken op bepaalde syndromen, zoals het downsyndroom. Er geldt wel een eigen bijdrage van € 175.

 • Dure medicijnen eerder opgenomen in de basisverzekering

  Er komen soms medicijnen op de markt die in eerste instantie nog niet vergoedt worden omdat de kosten te hoog zijn. Door deze geregistreerde middelen door een apotheek te laten bereiden zullen de kosten uiteindelijk lager zijn voor de overheid. Dit soort medicijnen moeten dan ook per 2020 sneller in de basisverzekering komen.

 • Vergoeding specialist ouderengeneeskunde

  Om de druk bij andere zorgverleners zoals huisarts en wijkverpleegkundige weg te nemen wil de overheid de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten per 2020 in de basisverzekering opnemen. Een ander doel van deze maatregel is dat langdurig zieken en mensen met een verstandelijke beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Deze mensen ontvangen de nodige zorg dan thuis door de specialisten.

Geactualiseerd: 29-05-2019

Navigatie